วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

Ting Jian Xia Yu De Sheng Yin (听见下雨的声音) Rhythm of the Rain - Queen (Lyrics)

เพลง Tīng Jiàn Xià Yǔ De Shēng Yīn (见下雨的声音) Rhythm of the Rain
ศิลปิน Wèi Rú Yún (魏如昀) Queen 
แต่งทำนอง Zhōu Jié Lún (周杰) Jay Chou
อัลบั้ม Tīng Jiàn Xià Yǔ De Shēng Yīn (见下雨的声音) Rhythm of the Rain OST
สังกัด JVR Music International
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


竹篱上 停留着蜻蜓 玻璃瓶里插满 小小 森林
zhú lí shàng  tíng liú zhe qīng tíng  bō lí píng lǐ chā mǎn  xiǎo xiǎo  sēn lín 
จู๋ หลี ซ่าง  ถิง หลิว เจอะ ชิง ถิง  ปัว หลี ผิง หลี่ ชา หม่าน  เสียว เสี่ยว  เซิน หลิน

青春 嫩绿的很鲜明
qīng chūn  nèn lǜ de hěn xiān míng
ชิง ชุน  เนิ่น ลวี้ เตอะ เหิ่น เซียน หมิง    

百叶窗 折射的光影 像有着心事的 一张表情
bǎi yè chuāng  zhé shè de guāng yǐng  xiàng yǒu zhe xīn shì de  yī zhāng biǎo qíng 
ป่าย เย้ ชวง  เจ๋อ เซ้อ เตอะ กวง หยิ่ง  เซี่ยง โหย่ว เจอะ ซิน ซื่อ เตอะ  อี้ จาง เปี่ยว ฉิง

而你 低头拆信 想知道关于我的事情
ér nǐ  dī tóu chāi xìn  xiǎng zhī dào guān yú wǒ de shì qíng  
เอ๋อ หนี่  ตี โถว ไช ซิ่น  เสี่ยง จือ เต้า กวน อวิ๋ หว่อ เตอะ ซื่อ ฉิง

青苔入境 檐下风铃 摇晃曾经
qīng tái rù jìng  yán xià fēng líng  yáo huàng céng jīng 
ชิง ไถ ยู่ จิ้ง  เหยียน เซี่ย เฟิง หลิง  เหยา ห้วง เฉิง จิง

回忆是 一行行无从 剪接的风景 爱始终年轻
huí yì shì  yī háng háng wú cóng  jiǎn jiē de fēng jǐng  ài shǐ zhōng nián qīng  
หุย อี้ ซื่อ  อี้ หาง หาง อู๋ ฉง  เจี่ยน เจีย เตอะ เฟิง จิ่ง  อ้าย สื่อ จง เหนียน ชิง

而我听见下雨的声音 想起你用唇语 说爱情
ér wǒ tīng jiàn xià yǔ de shēng yīn  xiǎng qǐ nǐ yòng chún yǔ  shuō ài qíng 
เอ๋อ หว่อ ทิง เจี้ยน เซี่ย อวิ่ เตอะ เซิง ยิน  เสียง ฉี หนี่ ย่ง ฉุน อวิ่  ซัว อ้าย ฉิง

幸福也可以 很安静 我付出一直 很小心
xìng fú yě kě yǐ  hěn ān jìng  wǒ fù chū yī zhí  hěn xiǎo xīn
ซิ่ง ฝู เย๋ เขอ อี่  เหิ่น อัน จิ้ง  หว่อ ฟู่ ชู อี้ จื๋อ  เหิน เสี่ยว ซิน

终于听见下雨的声音 于是我的世界 被吵醒
zhōng yú tīng jiàn xià yǔ de shēng yīn  yú shì wǒ de shì jiè  bèi chǎo xǐng
จง อวิ๋ ทิง เจี้ยน เซี่ย อวิ่ เตอะ เซิง ยิน  อวิ๋ ซื่อ หว่อ เตอะ ซื่อ เจี้ย  เป้ย เฉา สิ่ง

就怕情绪 红了眼睛
jiù pà qíng xù  hóng le yǎn jing 
จิ้ว พ่า ฉิง ซวี่  หง เลอะ เหยี่ยน จิง

不舍的泪 在彼此的 脸上透明
bù shě de lèi  zài bǐ cǐ de  liǎn shàng tòu míng 
ปู้ เส่อ เตอะ เล้ย  ไจ้ ปี๋ ฉื่อ เตอะ  เหลี่ยน ซ่าง โท่ว หมิง

爱在过境 缘份不停 谁在担心 Yeah~
ài zài guò jìng  yuán fèn bù tíng  shuí zài dān xīn Yeah~ 
อ้าย ไจ้ กั้ว จิ้ง  หยวน เฟิ่น ปู้ ถิง  สุย ไจ้ ตัน ซิน~

窗台上 滴落的雨滴 轻敲着伤心 凄美而动听
chuāng tái shàng  dī luò de yǔ dī  qīng qiāo zhe shāng xīn  qī měi ér dòng tīng  
ชวง ไถ ซ่าง  ตี ลั่ว เตอะ อวิ่ ตี  ชิง เชียว เจอะ ซาง ซิน  ชี เหม่ย เอ๋อ ต้ง ทิง

而我听见下雨的声音 想起你用唇语 说爱情
ér wǒ tīng jiàn xià yǔ de shēng yīn  xiǎng qǐ nǐ yòng chún yǔ  shuō ài qíng 
เอ๋อ หว่อ ทิง เจี้ยน เซี่ย อวิ่ เตอะ เซิง ยิน  เสียง ฉี หนี่ ย่ง ฉุน อวิ่  ซัว อ้าย ฉิง

热恋的时刻 最任性 不顾一切的 给约定
rè liàn de shí kè  zuì rèn xìng  bù gù yī qiè de  gěi yuē dìng  
เย่อ เลี่ยน เตอะ สือ เค่อ  จุ้ย เริ่น ซิ่ง  ปู๋ กู้ อี๋ เชี้ย เตอะ  เก่ย เยว ติ้ง

终于听见下雨的声音 于是我的世界 被吵醒
zhōng yú tīng jiàn xià yǔ de shēng yīn  yú shì wǒ de shì jiè  bèi chǎo xǐng
จง อวิ๋ ทิง เจี้ยน เซี่ย อวิ่ เตอะ เซิง ยิน  อวิ๋ ซื่อ หว่อ เตอะ ซื่อ เจี้ย  เป้ย เฉา สิ่ง

发现你始终 很靠近
fā xiàn nǐ shǐ zhōng  hěn kào jìn 
ฟา เซี่ยน หนี สื่อ จง  เหิ่น เค่า จิ้น

默默的陪在 我身边 态度坚定
mò mò de péi zài  wǒ shēn biān  tài dù jiān dìng
มั่ว มั่ว เตอะ เผย ไจ้  หว่อ เซิน เปียน  ไท่ ตู้ เจียน ติ้ง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...