วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556

Lu Cheng (旅程) Journey - Jolin Tsai (Lyrics)

เพลง Lǚ Chéng (旅程) Journey
ศิลปิน Cài Yī Lín (蔡依林) Jolin Tsai 
อัลบั้ม Lǚ Chéng (旅程) Journey
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง你是谁 总能决定光的纯度
nǐ shì shuí  zǒng néng jué dìng guāng de chún dù 
หนี่ ซื่อ สุย  จ่ง เหนิง เจว๋ ติ้ง กวง เตอะ ฉุน ตู้

晶莹夺目 如星光般锋芒毕露
jīng yíng duó mù  rú xīng guāng bān fēng máng bì lù
จิง หยิง ตั๋ว มู่  หยู ซิง กวง ปัน เฟิง หมาง ปี้ ลู่

往你自信里掏 掏出微笑
wǎng nǐ zì xìn lǐ tāo  tāo chū wēi xiào 
หวาง หนี่ จื้อ ซิ่น หลี่ เทา  เทา ชู เวย เสี้ยว

掏出阳光闪耀 带潮流奔跑
tāo chū yang guāng shǎn yào  dài cháo liú bēn pǎo
เทา ชู หยาง กวง ส่าน เหย้า  ไต้ เฉา หลิว เปิน เผ่า

那旅程 有了新起点
nà lǚ chéng  yǒu le xīn qǐ diǎn
น่า ลวี่ เฉิง  โหย่ว เลอะ ซิน ฉี เตี่ยน

Looking for your Dream  Your Neverland

You don’t wanna wait  Till its way too late

你的美 不问你是谁
nǐ de měi  bù wèn nǐ shì shuí
หนี่ เตอะ เหม่ย  ปู๋ เวิ่น หนี่ ซื่อ สุย

So come on girl 制造点骚动 Now
So come on girl  zhì zào diǎn sāo dòng Now
โซ คัม มอน เกิร์ล  จื้อ เจ้า เตี่ยน เซา ต้ง  นาว

*不放手 直到 梦到手
bù fàng shǒu  zhí dào  mèng dào shǒu
ปู๋ ฟ่าง โส่ว  จื๋อ เต้า  เมิ่ง เต้า โส่ว

这旅程 灵魂 Made in love Yeah~
zhè lǚ chéng  líng hún  Made in love Yeah~
เจ้อ ลวี่ เฉิง  หลิง หุน  เมด อิน เลิฟ เย้~

完美 探寻探寻中 值得想入 非非
wán měi  tàn xún tàn xún zhōng  zhí dé xiǎng rù  fēi fēi
หวาน เหม่ย  ท่าน สวิน ท่าน สวิน จง  จื๋อ เต๋อ เสี่ยง ยู่  เฟย เฟย

Lady Lady first 启程征服世界 恢恢
Lady Lady first  qǐ chéng zhēng fú shì jiè  huī huī
เลดี้ เลดี้ เฟิร์สท  ฉี่ เฉิง เจิง ฝู ซื่อ เจี้ย  ฮุย ฮุย

ซ้ำ *

**Journey to the future  Journey to the past

Journey 穿越此刻 美 恋恋不舍
Journey chuān yuè cǐ kè  měi  liàn liàn bù shě
เจอร์นี ชวน เยว่ ฉื่อ เค่อ  เหม่ย  เลี่ยน เลี่ยน ปู้ เส่อ

Journey to the starting line  Journey to the end

Journey 直达永恒 美 恋恋不舍
Journey zhí dá yǒng héng  měi  liàn liàn bù shě
เจอร์นี จื๋อ ต๋า หย่ง เหิง  เหม่ย  เลี่ยน เลี่ยน ปู้ เส่อ

你是谁 带着不可解的神秘
nǐ shì shuí  dài zhe bù kě jiě de shén mì 
หนี่ ซื่อ สุย  ไต้ เจอะ ปู้ เขอ เจี่ย เตอะ เสิน มี่

眺望里 有暧暧内含的光辉
tiào wàng lǐ  yǒu ài ài nèi hán de guāng huī
เที่ยว ว่าง หลี่  โหย่ว อ้าย อ้าย เน่ย หาน เตอะ กวง ฮุย

朝着远方去追 追爱起锚
cháo zhe yuǎn fāng qù zhuī  zhuī ài qǐ máo 
เฉา เจอะ หย่วน ฟัง ชวี่ จุย  จุย อ้าย ฉี่ เหมา

追 心头这瑰宝 生命多美好
zhuī  xīn tóu zhè guī bǎo  shēng mìng duō měi hǎo
จุย  ซิน โถว เจ้อ กุย เป่า  เซิง มิ่ง ตัว เหมย เห่า

那旅程 有了新起点
nà lǚ chéng  yǒu le xīn qǐ diǎn
น่า ลวี่ เฉิง  โหย่ว เลอะ ซิน ฉี เตี่ยน

Looking for your Dream  Your Neverland

You don’t wanna wait  Till its way too late

你的爱 决定你是谁
nǐ de ài  jué dìng nǐ shì shuí
หนี่ เตอะ อ้าย  เจว๋ ติ้ง หนี่ ซื่อ สุย

So come on girl 制造点骚动 Now
So come on girl  zhì zào diǎn sāo dòng Now
โซ คัม มอน เกิร์ล  จื้อ เจ้า เตี่ยน เซา ต้ง  นาว

***不放手 直到 爱到手
bù fàng shǒu  zhí dào  ài dào shǒu
ปู๋ ฟ่าง โส่ว  จื๋อ เต้า  อ้าย เต้า โส่ว

这旅程 灵魂 Made in love Yeah~
zhè lǚ chéng  líng hún  Made in love Yeah~
เจ้อ ลวี่ เฉิง  หลิง หุน  เมด อิน เลิฟ เย้~

幸福 探寻探寻中 尽情想入 非非
xìng fú  tàn xún tàn xún zhōng  jìn qíng xiǎng rù  fēi fēi
ซิ่ง ฝู  ท่าน สวิน ท่าน สวิน จง  จิ้น ฉิง เสี่ยง ยู่  เฟย เฟย

Lady Lady first 启程征服情网 恢恢
Lady Lady first  qǐ chéng zhēng fú qíng wǎng  huī huī
เลดี้ เลดี้ เฟิร์สท  ฉี่ เฉิง เจิง ฝู ฉิง หว่าง  ฮุย ฮุย

ซ้ำ ***, ***, ***, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...