วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

Lian Ai Yuan Qi Dan (恋爱元气弹) Love Bomb - Popu Lady (Lyrics)

เพลง Liàn Ài Yuán Qì Dàn (爱元气弹) Love Bomb
ศิลปิน Popu Lady (大元Dà Yuán, Hóng Shī, 宇珊Yǔ Shān, 宝儿Bǎo Er, 庭萱Tíng Xuān)
อัลบั้ม 
Xiǎo Wèi Lái (小未来) Popu-Future

สังกัด HIM international Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


POP…… POP U  POP…… POP U


爱 需要些勇敢 看着我别 装 装 装发呆
ài  xū yào xiē yǒng gǎn  kàn zhe wǒ bié  zhuāng  zhuāng  zhuāng fā dāi 
อ้าย  ซวี เหย้า เซีย หยง ก่าน  คั่น เจอะ หว่อ เปี๋ย  จวง  จวง  จวง ฟา ไต

快 说 说 说出来
kuài  shuō  shuō  shuō chū lái
ไคว่  ซัว  ซัว  ซัว ชู ไหล

心动 不需要计算 为什么你 还 还 不明白
xīn dòng  bù xū yào jì suàn  wèi shén me nǐ  hái  hái  bù míng bái 
ซิน ต้ง  ปู้ ซวี เหย้า จี้ ซ่วน  เว่ย เสิน เมอะ หนี่  ไห  ไห  ปู้ หมิง ไป๋

慢 慢 慢半拍
màn  màn  màn bàn pāi
ม่าน  ม่าน  ม่าน ปั้น ไพ

*POP U Lady  POP U Lady  POP U Lady  POP U

瞄准好 正式宣战 这一次 把心打开
miáo zhǔn hǎo  zhèng shì xuān zhàn  zhè yī cì  bǎ xīn dǎ kāi
เหมียว จุ๋น เห่า  เจิ้ง ซื่อ เซวียน จ้าน  เจ้อ อี๋ ชื่อ  ป่า ซิน ต่า ไค

(OH OH OH OH OH~)

**被动男孩太可恶 真心女孩不许哭
bèi dòng nán hái tài kě wù  zhēn xīn nǚ hái bù xǔ kū 
เป้ย ต้ง หนาน ไห ไท่ เข่อ อู้  เจิน ซิน นวี่ ไห ปู้ สวี่ คู

恋爱元气弹投出
liàn ài yuán qì dàn tóu chū 
เลี่ยน อ้าย หยวน ชี่ ตั้น โถว ชู 

POP…… POP U

别在原地等幸福 再慢只能给祝福
bié zài yuán dì děng xìng fú  zài màn zhǐ néng gěi zhù fú
เปี๋ย ไจ้ หยวน ตี้ เติ่ง ซิ่ง ฝู  ไจ้ ม่าน จื่อ เหนิง เก่ย จู้ ฝู

恋爱元气弹投出
liàn ài yuán qì dàn tóu chū 
เลี่ยน อ้าย หยวน ชี่ ตั้น โถว ชู 

POP…… POP U  POP…… POP U

心 忍不住狂欢 看着你就 停 停 不下来
xīn  rěn bù zhù kuáng huān  kàn zhe nǐ jiù  tíng  tíng  bù xià lái 
ซิน  เหริ่น ปู๋ จู้ ขวง ฮวน  คั่น เจอะ หนี่ จิ้ว  ถิง  ถิง  ปู๋ เซี่ย ไหล

快 跳 跳 跳出来
kuài  tiào  tiào  tiào chū lái
ไคว่  เที่ยว  เที่ยว  เที่ยว ชู ไหล

天空 都为你流汗 气氛终于 热 热 热起来
tiān kōng  dōu wèi nǐ liú hàn  qì fēn zhōng yú  rè  rè  rè qǐ lái 
เทียน คง  โตว เว่ย หนี่ หลิว ฮั่น  ชี่ เฟิน จง อวิ๋  เย่อ  เย่อ  เย่อ ฉี่ ไหล

却 却 说 Bye Bye
què  què shuō Bye Bye
เชว่  เชว่  ซัว บาย บาย

ซ้ำ *, **

喜欢你简单 却不一样的平凡
xǐ huān nǐ jiǎn dān  què bù yī yàng de píng fán 
สี่ ฮวน หนี เจี่ยน ตัน  เชว่ ปู้ อี๋ ย่าง เตอะ ผิง ฝาน

喜欢你乐观 一开口令我崇拜
xǐ huān nǐ lè guān  yī kāi kǒu lìng wǒ chóng bài
สี่ ฮวน หนี่ เล่อ กวน  อี้ ไค โข่ว ลิ่ง หว่อ ฉง ป้าย

喜欢你很宅 却从来不住豪宅
xǐ huān nǐ hěn zhái  què cóng lái bù zhù háo zhái
สี่ ฮวน หนี เหิ่น ไจ๋  เชว่ ฉง ไหล ปู๋ จู้ เหา ไจ๋

POP…… POP U

喜欢你每天 都要跟我说早安
xǐ huān nǐ měi tiān  dōu yào gēn wǒ shuō zǎo ān 
สี่ ฮวน หนี เหม่ย เทียน  โตว เหย้า เกิน หว่อ ซัว เจ่า อัน

喜欢你笑容 像阳光一样灿烂
xǐ huān nǐ xiào róng  xiàng yáng guāng yī yàng càn làn
สี่ ฮวน หนี่ เสี้ยว หยง  เซี่ยง หยาง กวง อี๋ ย่าง ช่าน ล่าน

喜欢你眼里 有我和我们未来
xǐ huān nǐ yǎn lǐ  yǒu wǒ hé wǒ men wèi lái
สี่ ฮวน หนี เหยียน หลี่  โหยว หว่อ เหอ หว่อ เมิน เว่ย ไหล

POP…… POP U

ซ้ำ **

POP…… POP U  POP…… POP U  POP…… POP U  POP…… POP U

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

2 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...