วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556

Dian Dao (颠倒) Upside Down - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Diān Dǎo (颠倒) Upside Down
ศิลปิน Yáng Chéng Lín (杨丞琳) Rainie Yang
อัลบั้ม Tiān Shǐ Zhī Yì (天使之翼) Angel Wings
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


NA NA NA NA NA~~

我要天堂 给我荒漠 熬得过才从青涩成熟
wǒ yào tiān táng  gěi wǒ huāng mò  áo de guò cái cóng qīng sè chéng shóu 
หว่อ เหย้า เทียน ถาง  เก๋ย หว่อ ฮวง มั่ว  เอ๋า เตอะ กั้ว ไฉ ฉง ชิง เซ้อ เฉิง โสว

我要快乐 给我寂寞 用失落才能认证洒脱
wǒ yào kuài lè  gěi wǒ jì mò  yòng shī luò cái néng rèn zhèng sǎ tuō
หว่อ เหย้า ไคว่ เล่อ  เก๋ย หว่อ จี้ มั่ว  ย่ง ซือ ลั่ว ไฉ เหนิง เริ่น เจิ้ง ส่า ทัว

我要自由 给我牢笼 凝望中才有灿烂彩虹
wǒ yào zì yóu  gěi wǒ láo lóng  níng wàng zhōng cái yǒu càn làn cǎi hóng
หว่อ เหย้า จื้อ โหยว  เก๋ย หว่อ เหลา หลง  หนิง ว่าง จง ไฉ โหย่ว ช่าน ล่าน ไฉ่ หง

*我要的我 只有一种 从来都没有 被改变
wǒ yào de wǒ  zhǐ yǒu yī zhǒng  cóng lái dōu méi yǒu  bèi gǎi biàn 
หว่อ เหย้า เตอะ หว่อ  จื๋อ โหย่ว อี้ จ่ง  ฉง ไหล โตว เหมย โหย่ว  เป้ย ไก่ เปี้ยน

颠倒世界 颠倒一切 梦是气球 却只能下坠
diān dǎo shì jiè  diān dǎo yī qiè  mèng shì qì qiú  què zhǐ néng xià zhuì
เตียน เต่า ซื่อ เจี้ย  เตียน เต่า อี๋ เชี้ย  เมิ่ง ซื่อ ชี่ ฉิว  เชว่ จื่อ เหนิง เซี่ย จุ้ย

**颠倒的脸 别装可怜 我厌倦
diān dǎo de liǎn  bié zhuāng kě lián  wǒ yàn juàn 
เตียน เต่า เตอะ เหลี่ยน  เปี๋ย จวง เข่อ เหลียน  หว่อ เหยี้ยน เจวี้ยน

嘴是眼 是是非 爱是恨 无所谓
zuǐ shì yǎn  shì shì fēi  ài shì hèn  wú suǒ wèi
จุ่ย ซื่อ เหยี่ยน  ซื่อ ซื่อ เฟย  อ้าย ซื่อ เฮิ่น  อู๋ สั่ว เว่ย

笑是哭 苦是甜 醒是睡 累不累
xiào shì kū  kǔ shì tián  xǐng shì shuì  lèi bù lèi 
เสี้ยว ซื่อ คู  ขู่ ซื่อ เถียน  สิ่ง ซื่อ ซุ่ย  เล้ย ปู๋ เล้ย

对是错 白是黑 痛不痛 都是眼泪
duì shì cuò  bái shì hēi  tòng bù tòng  dōu shì yǎn lèi
ตุ้ย ซื่อ ชั่ว  ไป๋ ซื่อ เฮย  ท่ง ปู๋ ท่ง  โตว ซื่อ เหยี่ยน เล้ย

Woo~ 颠倒世界 颠倒的我 不妥协
Woo~ diān dǎo shì jiè  diān dǎo de wǒ  bù tuǒ xié
โว้~ เตียน เต่า ซื่อ เจี้ย  เตียน เต่า เตอะ หว่อ  ปู้ ถั่ว เสีย

(NA NA NA NA NA~~)

我要感觉 给我感觉 没有讨价还价的空间
wǒ yào gǎn jué  gěi wǒ gǎn jué  méi yǒu tǎo jià huán jià de kōng jiān 
หว่อ เหย้า ก่าน เจว๋  เก๋ย หวอ ก่าน เจว๋  เหมย โหยว เถ่า เจี้ย หวน เจี้ย เตอะ คง เจียน

我要直接 给我直接 讨厌左顾右盼的迂回
wǒ yào zhí jiē  gěi wǒ zhí jiē  tǎo yàn zuǒ gù yòu pàn de yū huí
หว่อ เหย้า จื๋อ เจีย  เก๋ย หว่อ จื๋อ เจีย  เถ่า เหยี้ยน จั่ว กู้ โย่ว พ่าน เตอะ อวี หุย

我要绝对 给我绝对 不允许谁暧昧的辩解
wǒ yào jué duì  gěi wǒ jué duì  bù yǔn xǔ shuí ài mèi de biàn jiě
หว่อ เหย้า เจว๋ ตุ้ย  เก๋ย หว่อ เจว๋ ตุ้ย  ปู้ หวิน สวี่ สุย อ้าย เม่ย เตอะ เปี้ยน เจี่ย

ซ้ำ *, **

还给我干净的房间 还给我任性的时间
huán gěi wǒ gān jìng de fáng jiān  huán gěi wǒ rèn xìng de shí jiān 
หวน เก๋ย หว่อ กัน จิ้ง เตอะ ฝัง เจียน  หวน เก๋ย หว่อ เริ่น ซิ่ง เตอะ สือ เจียน

还给我倔强的明天 做别人的梦我拒绝~ Woo~
huán gěi wǒ jué jiàng de míng tiān  zuò bié rén de mèng wǒ jù jué~  Woo~
หวน เก๋ย หว่อ เจว๋ เจี้ยง เตอะ หมิง เทียน  จั้ว เปี๋ย เหริน เตอะ เมิ่ง หว่อ จวี้ เจว๋โว้~

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...