วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Zuo Meng De Wo (做梦的我) I'm Dreaming - Come On! Bay Bay! (Lyrics)

เพลง Zuò Mèng De Wǒ (做梦的我) I'm Dreaming
ศิลปิน Come On! Bay Bay! (来吧! 焙焙!Lái Ba! Bèi Bèi!
อัลบั้ม (实的印象Zhēn S De Yìn Xiàng
สังกัด Asia Muse Entertainment Co.,Ltd.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง这个早晨我又惊醒 冒险又少了结局
zhè gè zǎo chen wǒ yòu jīng xǐng  mào xiǎn yòu shǎo le jié jú 
เจ้อ เก้อ เจ่า เฉิน หว่อ โย่ว จิง สิ่ง  เม่า เสี่ยน โย่ว เส่า เลอะ เจี๋ย จวี๋

梦不能醒得太美丽 免得弄假 成真的空虚
mèng bù néng xǐng de tài měi lì  miǎn de nòng jiǎ  chéng zhēn de kōng xū
เมิ่ง ปู้ เหนิง สิ่ง เตอะ ไท่ เหม่ย ลี่  เหมี่ยน เตอะ น่ง เจี่ย  เฉิง เจิน เตอะ คง ซวี

梦里一切不一样 我坠落地不慌张
mèng lǐ yī qiè bù yī yàng  wǒ zhuì luò de bù huāng zhāng 
เมิ่ง หลี่ อี๋ เชี้ย ปู้ อี๋ ย่าง  หว่อ จุ้ย ลั่ว เตอะ ปู้ ฮวง จาง

逼真的快乐和害怕 少了真实的烈阳
bī zhēn de kuài lè he hài pà  shǎo le zhēn shí de liè yáng
ปี เจิน เตอะ ไคว่ เล่อ เหอ ไห้ พ่า  เส่า เลอะ เจิน สือ เตอะ เลี้ย หยาง

*做梦的我差一点就真的牵了女孩的手
zuò mèng de wǒ chà yī diǎn jiù zhēn de qiān le nǚ hái de shǒu 
จั้ว เมิ่ง เตอะ หว่อ ช่า อี้ เตี่ยน จิ้ว เจิน เตอะ เชียน เลอะ นวี่ ไห เตอะ โส่ว

Woo OH Woo OH

忧郁的澎湃的秘密我醒着可以跟谁说 OH~
yōu yù de péng pài de mì mì wǒ xǐng zhe kě yǐ gēn shuí shuō  OH~
โยว อวิ้ เตอะ เผิง ไพ่ เตอะ มี่ มี่ หวอ สิ่ง เจอะ เขอ อี่ เกิน สุย ซัว  โอ้~

做梦的我差一点就对自私的同伴大吼 OH~
zuò mèng de wǒ chà yī diǎn jiù duì zì sī de tóng bàn dà hǒu  OH~
จั้ว เมิ่ง เตอะ หว่อ ช่า อี้ เตี่ยน จิ้ว ตุ้ย จื้อ ซือ เตอะ ถง ปั้น ต้า โห่ว  โอ้~

但自己犯错 隐瞒了 没人说 还是没地方躲
dàn zì jǐ fàn cuò  yǐn mán le  méi rén shuō  hái shì méi dì fāng duǒ
ตั้น จื้อ จี่ ฟ่าน ชั่ว  หยิ่น หมาน เลอะ  เหมย เหริน ซัว  ไห ซื่อ เหมย ตี้ ฟัง ตั่ว

渐渐地我失去热情 我对值得憧憬的未来痲痹
jiàn jiàn de wǒ shī qù rè qíng  wǒ duì zhí dé chōng jǐng de wèi lái má bì
เจี้ยน เจี้ยน เตอะ หว่อ ซือ ชวี่ เย่อ ฉิง  หว่อ ตุ้ย จื๋อ เต๋อ ชง จิ่ง เตอะ เว่ย ไหล หมา ปี้

但是梦不能每一天连续 噢
dàn shì mèng bù néng měi yī tiān lián xù  Woo 
ตั้น ซื่อ เมิ่ง ปู้ เหนิง เหม่ย อี้ เทียน เหลียน ซวี่  โว้

不像年纪 随时间累积
bù xiàng nián jì  suí shí jiān lěi jī
ปู๋ เซี่ยง เหนียน จี้  สุย สือ เจียน เหล่ย จี

Woo OH Woo  Woo OH Woo

它不过是一个梦 只给我假的晴空
tā bù guò shì yī gè mèng  zhǐ gěi wǒ jiǎ de qíng kōng 
ทา ปู๋ กั้ว ซื่อ อี๋ เก้อ เมิ่ง  จื๋อ เก่ย หวอ เจี่ย เตอะ ฉิง คง

给我希望和惆怅 梦是醒着的惩罚
gěi wǒ xī wàng hé chóu chàng  mèng shì xǐng zhe de chéng fá
เก๋ย หว่อ ซี ว่าง เหอ โฉว ช่าง  เมิ่ง ซื่อ สิ่ง เจอะ เตอะ เฉิง ฝา

梦是醒着的惩罚
mèng shì xǐng zhe de chéng fá
เมิ่ง ซื่อ สิ่ง เจอะ เตอะ เฉิง ฝา

ซ้ำ *

OH Woo OH OH OH

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...