วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Zhe Bu Shi Ai Qing (这不是爱情) This is not Love - William Wei (Lyrics)

เพลง Zhè Bù Shì Ài Qíng (这不是爱情) This is not Love
ศิลปิน Wéi Lǐ Ān (韦礼安) William Wei
อัลบั้ม Yǒu Rén Zài Děng (有人在等) Someone is Waiting
สังกัด Linfair Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


不是暧昧 和心跳 巧克力 和情调
bù shì ài mèi  hé xīn tiào  qiǎo kè lì  hé qíng diào
ปู๋ ซื่อ อ้าย เม่ย  เหอ ซิน เที่ยว  เฉี่ยว เค่อ ลี่  เหอ ฉิง เตี้ยว

织围巾 送蛋糕 会脸红 心偷笑
zhī wéi jīn  sòng dàn gāo  huì liǎn hóng  xīn tōu xiào 
จือ เหวย จิน  ซ่ง ตั้น เกา  ฮุ่ย เหลี่ยน หง  ซิน โทว เสี้ยว

女孩这不是爱情 他只是烦恼 烦恼
nǚ hái zhè bù shì ài qíng  tā zhǐ shì fán nǎo  fán nǎo
นวี่ ไห เจ้อ ปู๋ ซื่อ อ้าย ฉิง  ทา จื่อ ซื่อ ฝาน เหน่า  ฝาน เหน่า

等待她的笑 付出不求回报
děng dài tā de xiào  fù chū bù qiú huí bào 
เติ่ง ไต้ ทา เตอะ เสี้ยว  ฟู่ ชู ปู้ ฉิว หุย เป้า

她随传 你随到 献殷勤 对她好
tā suí chuán  nǐ suí dào  xiàn yīn qín  duì tā hǎo
ทา สุย ฉวน  หนี่ สุย เต้า  เซี่ยน ยิน ฉิน  ตุ้ย ทา เห่า

男孩这不是爱情 是你愚蠢的征兆 Huu~
nán hái zhè bù shì ài qíng  shì nǐ yú chǔn de zhēng zhào  Huu~
หนาน ไห เจ้อ ปู๋ ซื่อ อ้าย ฉิง  ซื่อ หนี่ อวิ๋ ฉุ่น เตอะ เจิง เจ้า  ฮู้~

因为
yīn wèi
ยิน เว่ย

*爱情不是鲜花水果 那种东西只适合拜神佛
ài qíng bù shì xiān huā shuǐ guǒ  nà zhǒng dōng xi zhǐ shì hé bài shén fó
อ้าย ฉิง ปู๋ ซื่อ เซียน ฮวา สุย กั่ว  น่า จ่ง ตง ซิ จื่อ ซื่อ เหอ ป้าย เสิน ฝัว

任你烧香磕头 爱情也不会轻易开花结果
rèn nǐ shāo xiāng kē tóu  ài qíng yě bù huì qīng yì kāi huā jiē guǒ
เริ่น หนี่ เซา เซียง เคอ โถว  อ้าย ฉิง เย่ ปู๋ ฮุ่ย ชิง อี้ ไค ฮวา เจีย กั่ว

爱情只是求上帝保佑 自己不会后悔这么做
ài qíng zhǐ shì qiú shàng dì bǎo yòu  zì jǐ bù huì hòu huǐ zhè me zuò
อ้าย ฉิง จื่อ ซื่อ ฉิว ซ่าง ตี้ เป่า โย่ว  จื้อ จี่ ปู๋ ฮุ่ย โฮ่ว หุ่ย เจ้อ เมอะ จั้ว

天崩地裂后 甘愿重头来过 (OH~)
tiān bēng dì liè hòu  gān yuàn zhòng tóu lái guò  (OH~)
เทียน เปิง ตี้ เลี้ย โฮ่ว  กัน ย่วน จ้ง โถว ไหล กั้ว  (โอ้~)

冷战和争吵 会嫉妒 发牢骚
lěng zhàn hé zhēng chǎo  huì jí dù  fā láo sāo 
เหลิ่ง จ้าน เหอ เจิง เฉ่า  ฮุ่ย จี๋ ตู้  ฟา เหลา เซา

你无礼 她取闹 疲倦了 受不了
nǐ wú lǐ  tā qǔ nào  pí juàn le  shòu bù liǎo
หนี่ อู๋ หลี่  ทา ฉวี่ เน่า  ผี เจวี้ยน เลอะ  โซ่ว ปู้ เหลี่ยว

客官这就是爱情 一杯Latte糖抽掉
kè guān zhè jiù shì ài qíng  yī bēi Latte táng chōu diào
เค่อ กวน เจ้อ จิ้ว ซื่อ อ้าย ฉิง  อี้ เปย ลาเต้ ถาง โชว เตี้ยว

ซ้ำ *, *

爱情只是求上帝保佑 自己不会后悔这么做
ài qíng zhǐ shì qiú shàng dì bǎo yòu  zì jǐ bù huì hòu huǐ zhè me zuò
อ้าย ฉิง จื่อ ซื่อ ฉิว ซ่าง ตี้ เป่า โย่ว  จื้อ จี่ ปู๋ ฮุ่ย โฮ่ว หุ่ย เจ้อ เมอะ จั้ว

浪漫不是爱情 爱情是浪漫的后果 Emm~
làng màn bù shì ài qíng  ài qíng shì làng màn de hòu guǒ  Emm~
ล่าง ม่าน ปู๋ ซื่อ อ้าย ฉิง  อ้าย ฉิง ซื่อ ล่าง ม่าน เตอะ โฮ่ว กั่ว  อืมม~

爱情是浪漫的后果 Emm~
ài qíng shì làng màn de hòu guǒ  Emm~
อ้าย ฉิง ซื่อ ล่าง ม่าน เตอะ โฮ่ว กั่ว  อืมม~Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...