วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Yong Gan Hen Hao (勇敢很好) Brave Love - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Yǒng Gǎn Hěn Hǎo (勇敢很好) Brave Love
ศิลปิน Yáng Chéng Lín (杨丞琳) Rainie Yang
อัลบั้ม Tiān Shǐ Zhī Yì (天使之翼) Angel Wings
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


当真相 不再只是当初 单纯的想像
dāng zhēn xiàng  bù zài zhǐ shì dāng chū  dān chún de xiǎng xiàng 
ตัง เจิน เซี่ยง  ปู๋ ไจ้ จื่อ ซื่อ ตัง ชู  ตัน ฉุน เตอะ เสี่ยง เซี่ยง

太多话 从梦想沦落成 嚣张的谎话
tài duō huà  cóng mèng xiǎng lún luò chéng  xiāo zhāng de huǎng huà
ไท่ ตัว ฮว่า  ฉง เมิ่ง เสี่ยง หลุน ลั่ว เฉิง  เซียว จาง เตอะ ห่วง ฮว่า

希望 总是伴随失望 只好远望 幸福 雪上加霜
xī wàng  zǒng shì bàn suí shī wàng  zhǐ hǎo yuǎn wàng  xìng fú  xuě shàng jiā shuāng     
ซี ว่าง  จ่ง ซื่อ ปั้น สุย ซือ ว่าง  จื๋อ เหา หย่วน ว่าง  ซิ่ง ฝู  เสว่ ซ่าง เจีย ซวง
               
*想隐藏 挣扎怀疑信仰 烙印下的伤
xiǎng yǐn cáng  zhēng zhá huái yí xìn yǎng  lào yìn xià de shāng 
เสียง หยิ่น ฉาง  เจิง จ๋า ไหว อี๋ ซิ่น หย่าง  เล่า ยิ่น เซี่ย เตอะ ซาง

想抵抗 妥协苦涩荒凉 再勇敢一趟
xiǎng dǐ kàng  tuǒ xié kǔ sè huāng liáng  zài yǒng gǎn yī tàng
เสียง ตี่ ข้าง  ถั่ว เสีย ขู่ เซ้อ ฮวง เหลียง  ไจ้ หยง ก่าน อี๋ ท่าง

前往 爱与恨的流浪 狂妄倔强
qián wǎng  ài yǔ hèn de liú làng  kuáng wàng  jué jiàng 
เฉียน หว่าง  อ้าย อวิ่ เฮิ่น เตอะ หลิว ล่าง  ขวง ว่าง เจว๋ เจี้ยง

不怕原谅 谁能和我一样
bù pà yuán liàng  shuí néng hé wǒ yī yàng
ปู๋ พ่า หยวน เลี่ยง  สุย เหนิง เหอ หว่อ อี๋ ย่าง

就大声喊叫 会勇敢很好
jiù dà shēng hǎn jiào  huì yǒng gǎn hěn hǎo 
จิ้ว ต้า เซิง ห่าน เจี้ยว  ฮุ่ย หยง ก่าน เหิน เห่า

让我哭又让我闹 让我能领悟煎熬
ràng wǒ kū yòu ràng wǒ nào  ràng wǒ néng lǐng wù jiān áo
ร่าง หว่อ คู โย่ว ร่าง หว่อ เน่า  ร่าง หว่อ เหนิง หลิ่ง อู้ เจียน เอ๋า

想舍就去舍掉 想抱就去抱牢
xiǎng shě jiù qù shě diào  xiǎng bào jiù qù bào láo 
เสียง เส่อ จิ้ว ชวี่ เส่อ เตี้ยว  เสี่ยง เป้า จิ้ว ชวี่ เป้า เหลา

让我听到我心跳 让我看清我的需要
ràng wǒ tīng dào wǒ xīn tiào  ràng wǒ kàn qīng wǒ de xū yào
ร่าง หว่อ ทิง เต้า หว่อ ซิน เที่ยว  ร่าง หว่อ คั่น ชิง หว่อ เตอะ ซวี เหย้า

不怕别人笑 会勇敢很好~
bù pà bié rén xiào  huì yǒng gǎn hěn hǎo~ 
ปู๋ พ่า เปี๋ย เหริน เสี้ยว  ฮุ่ย หยง ก่าน เหิน เห่า~

让心学会去思考 强求爱有多可笑 (Wow)
ràng xīn xué huì qù sī kǎo  qiǎng qiú ài yǒu duō kě xiào (Wow)
ร่าง ซิน เสว๋ ฮุ่ย ชวี่ ซือ เข่า  เฉี่ยง ฉิว อ้าย โหย่ว ตัว เข่อ เสี้ยว  (ว้าว)

傻瓜才会计较 谁付出多或少
shǎ guā cái huì jì jiào  shuí fù chū duō huò shǎo
ส่า กวา ไฉ ฮุ่ย จี้ เจี้ยว  สุย ฟู่ ชู ตัว ฮั่ว เส่า

谁去讨谁就输掉 谁不要谁就能得到 勇敢的好
shuí qù tǎo shuí jiù shū diào  shuí bù yào shuí jiù néng dé dào  yǒng gǎn de hǎo
สุย ชวี่ เถ่า สุย จิ้ว ซู เตี้ยว  สุย ปู๋ เหย้า สุย จิ้ว เหนิง เต๋อ เต้า  หยง ก่าน เตอะ เห่า

ซ้ำ *

勇敢很好
yǒng gǎn hěn hǎo
หยง ก่าน เหิน เห่า

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...