วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Tian Tian Qing Lang (天天晴朗) Sunny Everyday - Sodagreen (Lyrics)

เพลง Tiān Tiān Qíng Lǎng (天天晴朗) Sunny Everyday
ศิลปิน Sū Dǎ Lǜ (苏打绿) Sodagreen
อัลบั้ม Qiū:Gù Shì (秋:故事) Autumn:Stories
สังกัด achun5
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


中断 剧场无聊戏码 散场 没有人在身旁
zhōng duàn  jù chǎng wú liáo xì mǎ  sàn chǎng  méi yǒu rén zài shēn páng
จง ต้วน  จวี้ ฉ่าง อู๋ เหลียว ซี่ หม่า  ซ่าน ฉ่าง  เหมย โหย่ว เหริน ไจ้ เซิน ผัง

一条孤单的走廊 会走到什么地方
yī tiáo gū dān de zǒu láng  huì zǒu dào shén me dì fāng 
อี้ เถียว กู ตัน เตอะ โจ่ว หลาง  ฮุ่ย โจ่ว เต้า เสิน เมอะ ตี้ ฟัง

在路上会遇见怎样的穹苍
zài lù shàng huì yù jiàn zěn yàng de qióng cāng
ไจ้ ลู่ ซ่าง ฮุ่ย อวิ้ เจี้ยน เจิ่น ย่าง เตอะ โฉวง ชาง

*那(那) 山顶上的光
nà(nà)  shān dǐng shàng de guāng 
น่า(น่า)  ซาน ติ่ง ซ่าง เตอะ กวง

好像(好像) 要带领我飞翔(带我飞翔)
hǎo xiàng(hǎo xiàng)  yào dài lǐng wǒ fēi xiáng(dài wǒ fēi xiáng)
เห่า เซี่ยง(เห่า เซี่ยง)  เหย้า ไต้ หลิง หว่อ เฟย เสียง(ไต้ หว่อ เฟย เสียง)

大门取代一道墙 泪眼开了一扇窗
dà mén qǔ dài yī dào qiáng  lèi yǎn kāi le yī shàn chuāng 
ต้า เหมิน ฉวี่ ไต้ อี๋ เต้า เฉียง  เล้ย เหยี่ยน ไค เลอะ อี๋ ซ่าน ชวง

乌云的背后幻生出了太阳
wū yún de bèi hòu huàn shēng chū le tài yáng
อู หวิน เตอะ เป้ย โฮ่ว ฮ่วน เซิง ชู เลอะ ไท่ หยาง

(AH AH AH~)

**你的心 蔚蓝得 温暖得透出了光芒
nǐ de xīn  wèi lán de  wēn nuǎn de tòu chū le guāng máng 
หนี่ เตอะ ซิน  เว่ย หลาน เตอะ  เวิน หน่วน เตอะ โท่ว ชู เลอะ กวง หมาง

宇宙里 殒落的 失踪的天使又歌唱
yǔ zhòu lǐ  yǔn luò de  shī zōng de tiān shǐ yòu gē chàng
อวิ่ โจ้ว หลี่  หวิ่น ลั่ว เตอะ  ซือ จง เตอะ เทียน สื่อ โย่ว เกอ ช่าง

月光找到了海洋 生命找来了时光
yuè guāng zhǎo dào le hǎi yáng  shēng mìng zhǎo lái le shí guāng 
เยว่ กวง เจ่า เต้า เลอะ ไห่ หยาง  เซิง มิ่ง เจ่า ไหล เลอะ สือ กวง

再荒唐 将黑夜都遗忘
zài huāng táng  jiāng hēi yè dōu yí wàng
ไจ้ ฮวง ถาง  เจียง เฮย เย้ โตว อี๋ ว่าง

(AH AH AH~)

ซ้ำ *, **, **

有阳光 每一天笑脸都晴朗 AH AH AH~
yǒu yáng guāng  měi yī tiān xiào liǎn dōu qíng lǎng  AH AH AH~
โหย่ว หยาง กวง  เหม่ย อี้ เทียน เสี้ยว เหลี่ยน โตว ฉิง หล่าง  อ่ะ อ่ะ อา~

晴朗的心写成了歌 为你唱 答啦啦~~~
qíng lǎng de xīn xiě chéng le gē  wèi nǐ chàng  dā lā lā~~~
ฉิง หล่าง เตอะ ซิน เสี่ย เฉิง เลอะ เกอ  เว่ย หนี่ ช่าง  ตา ลา ลา~~~

该过去就过去 有你就不愁
gāi guò qù jiù guò qù  yǒu nǐ jiù bù chóu
ไก กั้ว ชวี่ จิ้ว กั้ว ชวี่  โหยว หนี่ จิ้ว ปู้ โฉว

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...