วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

TaiBei Chen Shui Le (台北沉睡了) Taipei Dreamin' - Aaron Yan (Lyrics)

เพลง TáiBěi Chén Shuì Le (台北沉睡了) Taipei Dreamin'
ศิลปิน Yán Yǎ Lún (亚纶) Aaron Yan
อัลบั้ม TáiBěi Chén Shuì Le (台北沉睡了) Taipei Dreamin', CUT
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง

夜空突然无声了 路灯终于疲倦了
yè kōng tū rán wú shēng le  lù dēng zhōng yú pí juàn le 
เย้ คง ทู หยาน อู๋ เซิง เลอะ  ลู่ เติง จง อวิ๋ ผี เจวี้ยน เลอะ

浪是被人遗忘的情歌 He
làng shì bèi rén yí wàng de qíng gē  He
ล่าง ซื่อ เป้ย เหริน อี๋ ว่าง เตอะ ฉิง เกอ  เฮ้อ

我是梦游或醒着 为什么胸口会温热
wǒ shì mèng yóu huò xǐng zhe  wèi shén me xiōng kǒu huì wēn rè 
หว่อ ซื่อ เมิ่ง โหยว ฮั่ว สิ่ง เจอะ  เว่ย เสิน เมอะ โซวง โข่ว ฮุ่ย เวิน เย่อ

是否目睹过什么 太美了
shì fǒu mù dǔ guò shèn me  tài měi le
ซื่อ โฝ่ว มู่ ตู่ กั้ว เสิน เมอะ  ไท่ เหม่ย เลอะ

*你或许来过 像一场烟火
nǐ huò xǔ lái guò  xiàng yī cháng yān huǒ 
หนี่ ฮั่ว สวี่ ไหล กั้ว  เซี่ยง อี้ ฉาง เยียน หั่ว

烧过我的瞳孔然后狠狠坠落
rán shāo guò wǒ de tóng kǒng rán hòu hěn hěn zhuì luò
หยาน เซา กั้ว หว่อ เตอะ ถง ข่ง หยาน โฮ่ว เหิน เหิ่น จุ้ย ลั่ว

最美时刻台北沉睡了 浪漫没风声
zuì měi shí kè TáiBěi chén shuì le  làng màn méi fēng shēng 
จุ้ย เหม่ย สือ เค่อ ไถเป่ย เฉิน ซุ่ย เลอะ  ล่าง ม่าน เหมย เฟิง เซิง

能找谁证明存在过 有没有爱过 我也想问我
néng zhǎo shuí zhèng míng cún zài guò  yǒu méi yǒu ài guò  wǒ yě xiǎng wèn wǒ
เหนิง เจ่า สุย เจิ้ง มิ่ง ฉุน ไจ้ กั้ว  โหย่ว เหมย โหย่ว อ้าย กั้ว  หวอ เย๋ เสี่ยง เวิ่น หว่อ

来不及天亮泪水已经潮起潮落
lái bù jí tiān liàng lèi shuǐ yǐ jīng cháo qǐ cháo luò
ไหล ปู้ จี๋ เทียน เลี่ยง เล้ย สุย อี่ จิง เฉา ฉี่ เฉา ลั่ว

别时刻台北沉睡了 叹息很沉默
gào bié shí kè TáiBěi chén shuì le  tàn xī hěn chén mò 
เก้า เปี๋ย สือ เค่อ ไถเป่ย เฉิน ซุ่ย เลอะ  ท่าน ซี เหิ่น เฉิน มั่ว

目中无人拥抱过
mù zhōng wú rén yōng bào guò
มู่ จง อู๋ เหริน ยง เป้า กั้ว

不留下线索 当星光都很模糊 不如都别看清楚
bù liú xià xiàn suǒ  dāng xīng guāng dōu hěn mó hu  bù rú dōu bié kàn qīng chu
ปู้ หลิว เซี่ย เซี่ยน สั่ว  ตัง ซิง กวง โตว เหิ่น หมัว ฮุ  ปู้ หยู โตว เปี๋ย คั่น ชิง ฉุ

让台北趁日出 陪我一起迷了路
jiù ràng TáiBěi chèn rì chū  qǐ wù  péi wǒ yī qǐ mí le lù
จิ้ว ร่าง ไถเป่ย เชิ่น ยื้อ ชู  ฉี่ อู้  เผย หว่อ อี้ ฉี่ หมี เลอะ ลู่

不失为糊涂的幸福 放弃清醒的地满足
bù shī wèi hú tu de xìng fú  fàng qì qīng xǐng de dì tú  tài mǎn zú
ปู้ ซือ เว่ย หู ถุ เตอะ ซิ่ง ฝู  ฟ่าง ชี่ ชิง สิ่ง เตอะ ตี้ ถู  ไท่ หม่าน จู๋

ซ้ำ *

不敢说寂寞 Woo~  我真的爱过 如果你问我
bù gǎn shuō jì mò  Woo~  wǒ zhēn de ài guò  rú guǒ nǐ wèn wǒ
ปู้ ก่าน ซัว จี้ มั่ว  โว้หว่อ เจิน เตอะ อ้าย กั้ว  หยู กั๋ว หนี่ เวิ่น หว่อ

则我不会一直感受失去什么
fǒu zé wǒ bù huì yī zhí gǎn shòu shī qù shén me
โฝ่ว เจ๋อ หว่อ ปู๋ ฮุ่ย อี้ จื๋อ ก่าน โซ่ว ซือ ชวี่ เสิน เมอะ

多想今夜台北沉睡了 故事有下落
duō xiǎng jīn yè TáiBěi chén shuì le  gù shì yǒu xià luò 
ตัว เสี่ยง จิน เย้ ไถเป่ย เฉิน ซุ่ย เลอะ  กู้ ซื่อ โหย่ว เซี่ย ลั่ว

把你抱在我怀中 不准再 错过
bǎ nǐ bào zài wǒ huái zhōng  bù zhǔn zài  cuò guò
ป๋า หนี่ เป้า ไจ้ หว่อ ไหว จง  ปู้ จุ่น ไจ้  ชั่ว กั้วPlease credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

2 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...