วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Romeo - Khalil Fong (Lyrics)

เพลง Romeo
ศิลปิน Fāng Dà Tóng (方大同) Khalil Fong
อัลบั้ม Huí Dào Wèi Lái (回到未来) Back To Wonderland
สังกัด Warner Music Hong Kong
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง

心情好要他上天下海来证明热恋
xīn qíng hǎo yào tā shàng tiān xià hǎi lái zhèng míng rè liàn 
ซิน ฉิง เห่า เหย้า ทา ซ่าง เทียน เซี่ย ไห่ ไหล เจิ้ง หมิง เย่อ เลี่ยน

吵架了是他罚站在雨中跟你道歉
chǎo jià le shì tā fá zhàn zài yǔ zhōng gēn nǐ dào qiàn
เฉ่า เจี้ย เลอะ ซื่อ ทา ฝา จ้าน ไจ้ อวิ่ จง เกิน หนี่ เต้า เชี่ยน

刚说再见那几天红色警戒闪远一点
cái gāng shuō zài jiàn nà jǐ tiān hóng sè jǐng jiè shǎn yuǎn yī diǎ
ไฉ กัง ซัว ไจ้ เจี้ยน น่า จี่ เทียน หง เซ้อ จิ่ง เจี้ย สาน หย่วน อี้ เตี่ยน

夺命连环CALL他又奔到面前
què duó mìng lián huán CALL tā yòu bēn dào miàn qián
เชว่ ตั๋ว มิ่ง เหลียน หวน คอล ทา โย่ว เปิน เต้า เมี่ยน เฉียน

*ROMEO 的JULIET 拜托你冷静一些
ROMEO de JULIET  bài tuō nǐ lěng jìng yī xiē 
โรมิโอ เตอะ จูลิเอต  ป้าย ทัว หนี เหลิ่ง จิ้ง อี้ เซีย

喜怒哀乐同一夜 女人的心难了解
xǐ nù āi lè tóng yī yè  nǚ rén de xīn nán liǎo jiě
สี่ นู่ อาย เล่อ ถง อี๋ เย้  นวี่ เหริน เตอะ ซิน หนาน เหลียว เจี่ย

ROMEO 的JULIET 事情干嘛不简单一些
ROMEO de JULIET  shì qíng gàn ma bù jiǎn dān yī xiē
โรมิโอ เตอะ จูลิเอต  ซื่อ ฉิง กั้น หมา ปู้ เจี่ยน ตัน อี้ เซีย

爱又恨太激烈 八字都还没一撇
yòu ài yòu hèn tài jī liè  bā zì dōu hái méi yī piě 
โย่ว อ้าย โย่ว เฮิ่น ไท่ จี เลี้ย  ปา จื้อ โตว ไห เหมย อี้ เผี่ย

猜不透的太多细节火都快熄灭
cāi bù tòu de tài duō xì jié huǒ dōu kuài xī miè
ไช ปู๋ โท่ว เตอะ ไท่ ตัว ซี่ เจี๋ย หั่ว โตว ไคว่ ซี เมี้ย

哪来这么多分手复合戏码在上演
nǎ lái zhè me duō fēn shǒu fù hé xì mǎ zài shàng yǎ
หน่า ไหล เจ้อ เมอะ ตัว เฟิน โส่ว ฟู่ เหอ ซี่ หม่า ไจ้ ซ่าง เหยี่ยน

哪有这么多考验彼此信任的场面
nǎ yǒu zhè me duō kǎo yàn bǐ cǐ xìn rèn de chǎng miàn
หนา โหย่ว เจ้อ เมอะ ตัว เข่า เหยี้ยน ปี๋ ฉื่อ ซิ่น เริ่น เตอะ ฉ่าง เมี่ยน

你要的恋爱情调浪漫轰轰烈烈爱一遍
nǐ yào de liàn ài qíng diào làng màn hōng hōng liè liè ài yī biàn 
หนี่ เหย้า เตอะ เลี่ยน อ้าย ฉิง เตี้ยว ล่าง ม่าน ฮง ฮง เลี้ย เลี้ย อ้าย อี๋ เปี้ยน

歇斯底里把我推向了极限
xiē sī dǐ lǐ bǎ wǒ tuī xiàng le jí xiàn
เซีย ซือ ตี๋ หลี่ ป๋า หว่อ ทุย เซี่ยง เลอะ จี๋ เซี่ยน

ซ้ำ *

两个人握紧了爱 搞得死去又活来
liǎng gè rén wò jǐn le ài  gǎo de sǐ qù yòu huó lái 
เหลี่ยง เก้อ เหริน ว่อ จิ่น เลอะ อ้าย  เก่า เตอะ สื่อ ชวี่ โย่ว หัว ไหล

爱与被爱不放开 变成两人的债
ài yǔ bèi ài bù fàng kāi  jiù biàn chéng liǎng rén de zhài
อ้าย อวิ่ เป้ย อ้าย ปู๋ ฟ่าง ไค  จิ้ว เปี้ยน เฉิง เหลี่ยง เหริน เตอะ ไจ้

爱到这么难 经不是浪漫
ài dào zhè me nán  yǐ jīng bù shì làng màn 
อ้าย เต้า เจ้อ เมอะ หนาน  อี่ จิง ปู๋ ซื่อ ล่าง ม่าน

为何不简单享受别再自找麻烦
wèi hé bù jiǎn dān xiǎng shòu bié zài zì zhǎo má fan
เว่ย เหอ ปู้ เจี่ยน ตัน เสี่ยง โซ่ว เปี๋ย ไจ้ จื้อ เจ่า หมา ฝาน

ซ้ำ *, *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...