วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Lan Se Xing Qiu (蓝色星球) Blue Planet - Ken Hung (Lyrics)

เพลง Lán Sè Xīng Qiú (蓝色星球) Blue Planet
ศิลปิน Hóng Zhuō Lì (洪卓立) Ken Hung
อัลบั้ม Zhǎo Gè Dǒng Wǒ De Nǚ Hái (找个懂我的女孩) Looking For A Girl Who Knows Me
สังกัด EEG Emperor Entertianment Group Hong Kong
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


Yai Yai Yai Yai

仿佛一夜寒风飘 花落知多少
fǎng fú yī yè hán fēng piāo  huā luò zhī duō shǎo 
ฝั่ง ฝู อี๋ เย้ หาน เฟิง เพียว  ฮวา ลั่ว จือ ตัว เส่า

听到远方的祈祷 空气中围绕
tīng dào yuǎn fāng de qí dǎo  kōng qì zhōng wéi rào
ทิง เต้า หย่วน ฟัง เตอะ ฉี เต่า  คง ชี่ จง เหวย เร่า

世界那么小 我们该互相依靠
shì jiè nà me xiǎo  wǒ men gāi hù xiāng yī kào 
ซื่อ เจี้ย น่า เมอะ เสี่ยว  หว่อ เมิน ไก ฮู่ เซียง อี เค่า

我守在天涯一角 看到你的微笑
wǒ shǒu zài tiān yá yī jiǎo  kàn dào nǐ de wēi xiào
หวอ โส่ว ไจ้ เทียน หยา อี้ เจี่ยว  คั่น เต้า หนี่ เตอะ เวย เสี้ยว

*四季有冷暖气候 我们有欢笑感动忧愁
sì jì yǒu lěng nuǎn qì hòu  wǒ men yǒu huān xiào gǎn dòng yōu chóu 
ซื่อ จี้ โหยว เหลิง หน่วน ชี่ โฮ่ว  หว่อ เมิน โหย่ว ฮวน เสี้ยว ก่าน ต้ง โยว โฉว

风雨后笑看阳光温柔 爱会填满所有鸿沟
fēng yǔ hòu xiào kàn yáng guāng wēn róu  ài huì tián mǎn suǒ yǒu hóng gōu
เฟิง อวิ่ โฮ่ว เสี้ยว คั่น หยาง กวง เวิน โหรว  อ้าย ฮุ่ย เถียน หม่าน สัว โหย่ว หง โกว

同驻守蓝色星球 多少变迁都一起承受
tóng zhù shǒu lán sè xīng qiú  duō shǎo biàn qiān dōu yī qǐ chéng shòu 
ถง จู้ โส่ว หลาน เซ้อ ซิง ฉิว  ตัว เส่า เปี้ยน เชียน โตว อี้ ฉี่ เฉิง โซ่ว

携起手彼此并肩战斗
xié qǐ shǒu bǐ cǐ bìng jiān zhàn dòu
เสีย ฉี โส่ว ปี๋ ฉื่อ ปิ้ง เจียน จ้าน โต้ว

对抗命运这对手
duì kàng mìng yùn zhè duì shǒu
ตุ้ย ข้าง มิ่ง วิ่น เจ้อ ตุ้ย โส่ว

地球偶尔会撒娇 应该对她好 (要小心关照)
dì qiú ǒu ěr huì sā jiāo  yīng gāi duì tā hǎo (yào xiǎo xīn guān zhào)
ตี้ ฉิว โอ๋ว เอ่อ ฮุ่ย ซา เจียว  ยิง ไก ตุ้ย ทา เห่า  (เหย้า เสี่ยว ซิน กวน เจ้า)

世界若感冒发烧 请给她拥抱
shì jiè ruò gǎn mào fā shāo  qǐng gěi tā yōng bào 
ซื่อ เจี้ย รั่ว ก่าน เม่า ฟา เซา  ฉิง เก่ย ทา ยง เป้า

信念比天高 陪我们屹立不摇
xìn niàn bǐ tiān gāo  péi wǒ men yì lì bù yáo
ซิ่น เนี่ยน ปี่ เทียน เกา  เผย หว่อ เมิน อี้ ลี่ ปู้ เหยา

家园是温暖的巢 别做离群之鸟
jiā yuán shì wēn nuǎn de cháo  bié zuò lí qún zhī niǎo
เจีย หยวน ซื่อ เวิน หน่วน เตอะ เฉา  เปี๋ย จั้ว หลี ฉวิน จือ เหนี่ยว

ซ้ำ *

世界没有尽头 Woo Woo 因爱不朽 Hey~ HO~
shì jiè méi yǒu jìn tóu Woo Woo  yīn ài bù xiǔ  Hey~ HO~
ซื่อ เจี้ย เหมย โหย่ว จิ้น โถว  โวว โว้  ยิน อ้าย ปู้ สิ่ว  เฮ้~โฮ~

好朋友永不放手 患难相守在人间旅游
hǎo péng yǒu yǒng bù fàng shǒu  huàn nàn xiāng shǒu zài rén jiān lǚ yóu 
เห่า เผิง โหย่ว หย่ง ปู๋ ฟ่าง โส่ว  ฮ่วน น่าน เซียง โส่ว ไจ้ เหริน เจียน ลวี่ โหยว

伸出手在这漆黑宇宙 托起这个蓝色星球
shēn chū shǒu zài zhè qī hēi yǔ zhòu  tuō qǐ zhè gè lán sè xīng qiú
เซิน ชู โส่ว ไจ้ เจ้อ ชี เฮย อวิ่ โจ้ว  ทัว ฉี่ เจ้อ เก้อ หลาน เซ้อ ซิง ฉิว

忧或愁永不退后 迎着阳光勇敢向前走
yōu huò chóu yǒng bù tuì hòu  yíng zhe yáng guāng yǒng gǎn xiàng qián zǒu
โยว ฮั่ว โฉว หย่ง ปู๋ ทุ่ย โฮ่ว  หยิง เจอะ หยาง กวง หยง ก่าน เซี่ยง เฉียน โจ่ว

因为爱我们变得富有 珍惜一切拥有
yīn wèi ài wǒ men biàn de fù yǒu  zhēn xī yī qiè yōng yǒu 
ยิน เว่ย อ้าย หว่อ เมิน เปี้ยน เตอะ ฟู่ โหย่ว  เจิน ซี อี๋ เชี้ย ยง โหย่ว

让数十亿双手 Woo~ 托起蓝色星球
ràng shù shí yì shuāng shǒu  Woo~  tuō qǐ lán sè xīng qiú
ร่าง ซู่ สือ อี้ ซวง โส่ว  โว้ทัว ฉี่ หลาน เซ้อ ซิง ฉิว

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...