วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Guan Jian Zi:Wei Shen Me Ni Yong Yuan Mei Cuo (關鍵字:為什麼你永遠沒錯) Keywords:Why are You Always Right - Come On! Bay Bay! (Lyrics)

เพลง Guān Jiàn Zì:Wèi Shén Me Nǐ Yǒng Yuǎn Méi Cuò (關鍵字:為什麼你永遠沒錯) Keywords:Why are You Always Right
ศิลปิน Come On! Bay Bay! (来吧! 焙焙!Lái Ba! Bèi Bèi!
อัลบั้ม (实的印象Zhēn S De Yìn Xiàng
สังกัด Asia Muse Entertainment Co.,Ltd.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง一个字就是一个宇宙 其中一个宇宙就是我
yī gè zì jiù shì yī gè yǔ zhòu  qí zhōng yī gè yǔ zhòu jiù shì wǒ
อี๋ เก้อ จื้อ จิ้ว ซื่อ อี๋ เก้อ อวิ่ โจ้ว  ฉี จง อี๋ เก้อ อวิ่ โจ้ว จิ้ว ซื่อ หว่อ

我 我 就是我 因为我就是那个宇宙
wǒ  wǒ  jiù shì wǒ  yīn wèi wǒ jiù shì nà gè yǔ zhòu
หว่อ  หว่อ  จิ้ว ซื่อ หว่อ  ยิน เว่ย หว่อ จิ้ว ซื่อ น่า เก้อ อวิ่ โจ้ว

我衡量东西的轻重 我判断事情的对错 我 我
wǒ héng liáng dōng xi de qīng zhòng  wǒ pàn duàn shì qíng de duì cuò  wǒ  wǒ
หว่อ เหิง เหลียง ตง ซิ เตอะ ชิง จ้ง  หว่อ พ่าน ต้วน ซื่อ ฉิง เตอะ ตุ้ย ชั่ว  หว่อ  หว่อ

告诉我什么时候我不自由?
gào su wǒ shén me shí hòu wǒ bù zì yóu?
เก้า สุ หว่อ เสิน เมอะ สือ โฮ่ว หว่อ ปู๋ จื้อ โหยว?

我尊重我真实的感受 我尊重我真实的自我
wǒ zūn zhòng wǒ zhēn shí de gǎn shòu  wǒ zūn zhòng wǒ zhēn shí de zì wǒ
หว่อ จุน จ้ง หว่อ เจิน สือ เตอะ ก่าน โซ่ว  หว่อ จุน จ้ง หว่อ เจิน สือ เตอะ จื้อ หว่อ

想怎么说 就怎么说
xiǎng zěn me shuō  jiù zěn me shuō 
เสียง เจิ่น เมอะ ซัว  จิ้ว เจิ่น เมอะ ซัว

可以怎么做 就可以不那么做
kě yǐ zěn me zuò  jiù kě yǐ bù nà me zuò
เขอ อี๋ เจิ่น เมอะ จั้ว  จิ้ว เขอ อี่ ปู้ น่า เมอะ จั้ว

告诉我什么时候我不自由?
gào su wǒ shén me shí hòu wǒ bù zì yóu?
เก้า สุ หว่อ เสิน เมอะ สือ โฮ่ว หว่อ ปู๋ จื้อ โหยว?

有人曾自由地放弃自由 好吧 那不是我  
yǒu rén céng zì yóu de fàng qì zì yóu  hǎo ba  nà bù shì wǒ
โหย่ว เหริน เฉิง จื้อ โหยว เตอะ ฟ่าง ชี่ จื้อ โหยว  เห่า ป่ะ  น่า ปู๋ ซื่อ หว่อ

我有不押韵的自由 我有追求和谐的自由
wǒ yǒu bù yā yùn de zì yóu  wǒ yǒu zhuī qiú hé xié de zì yóu
หวอ โหย่ว ปู้ ยา วิ่น เตอะ จื้อ โหยว  หวอ โหย่ว จุย ฉิว เหอ เสีย เตอะ จื้อ โหยว

有没有宇宙会犯错? 没有
yǒu méi yǒu yǔ zhòu huì fàn cuò?  méi yǒu
โหย่ว เหมย โหย่ว อวิ่ โจ้ว ฮุ่ย ฟ่าน ชั่วเหมย โหย่ว

我自由地 自由地决定 决定我的生活
wǒ zì yóu de  zì yóu de jué dìng  jué dìng wǒ de shēng huó
หว่อ จื้อ โหยว เตอะ  จื้อ โหยว เตอะ เจว๋ ติ้ง  เจว๋ ติ้ง หว่อ เตอะ เซิง หัว

我自由地 自由地决定 我今天的放纵
wǒ zì yóu de  zì yóu de jué dìng  wǒ jīn tiān de fàng zòng
หว่อ จื้อ โหยว เตอะ  จื้อ โหยว เตอะ เจว๋ ติ้ง  หว่อ จิน เทียน เตอะ ฟ่าง จ้ง

告诉我什么时候我不自由?
gào su wǒ shén me shí hòu wǒ bù zì yóu?
เก้า สุ หว่อ เสิน เมอะ สือ โฮ่ว หว่อ ปู๋ จื้อ โหยว?

告诉我 告诉我 告诉我 告诉我
gào su wǒ  gào su wǒ  gào su wǒ  gào su wǒ
เก้า สุ หว่อ  เก้า สุ หว่อ  เก้า สุ หว่อ  เก้า สุ หว่อ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...