วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Dang Bu Zhu De Tai Yang (挡不住的太阳) Unstoppable Sun - Aaron Yan (Lyrics)

เพลง Dǎng Bù Zhù De Tài Yáng (挡不住的太阳) Unstoppable Sun
ศิลปิน Yán Yǎ Lún (亚纶) Aaron Yan
อัลบั้ม 
Jiù Shì Yào Nǐ Ài Shàng Wǒ (就是要你爱上我) Just You OST, DRAMA

สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


封锁那些 飘雪的回忆 回避是用来 保护自己
fēng suǒ nà xiē  piāo xuě de huí yì  huí bì shì yòng lái  bǎo hù zì jǐ
เฟิง สั่ว น่า เซีย  เพียว เสว่ เตอะ หุย อี้  หุย ปี้ ซื่อ ย่ง ไหล  เป่า ฮู่ จื้อ จี่

当坚强变无情 再变距离
dāng jiān qiáng biàn wú qíng  zài biàn jù lí 
ตัง เจียน เฉียง เปี้ยน อู๋ ฉิง  ไจ้ เปี้ยน จวี้ หลี

我的眼泪和微笑 同时结冰
wǒ de yǎn lèi hé wēi xiào  tong shí jié bīng
หว่อ เตอะ เหยี่ยน เล้ย เหอ เวย เสี้ยว  ถง สือ เจี๋ย ปิง

再也不信 甜美的爱情 痛才诠释了 爱的宿命
zài yě bù xìn  tián měi de ài qíng  tòng cái quán shì le  ài de sù mìng
ไจ้ เย่ ปู๋ ซิ่น  เถียน เหม่ย เตอะ อ้าย ฉิง  ท่ง ไฉ เฉวียน ซื่อ เลอะ  อ้าย เตอะ ซู่ มิ่ง

你的浪漫热情 傻到不行
nǐ de làng màn rè qíng  shǎ dào bù xíng 
หนี่ เตอะ ล่าง ม่าน เย่อ ฉิง  ส่า เต้า ปู้ สิง

但却拉我走上了 奇妙旅行
dàn què lā wǒ zǒu shàng le  qí miào lǚ xíng
ตั้น เชว่ ลา หวอ โจ่ว ซ่าง เลอะ  ฉี เมี่ยว ลวี่ สิง

*挡不住的太阳 不管我抵抗
dǎng bù zhù de tài yáng  bù guǎn wǒ dǐ kàng 
ต่าง ปู๋ จู้ เตอะ ไท่ หยาง  ปู้ ก๋วน หวอ ตี่ ข้าง

洒在我胸口最暗的 地方
sǎ zài wǒ xiōng kǒu zuì àn de  dì fāng
ส่า ไจ้ หว่อ โซวง โข่ว จุ้ย อั้น เตอะ  ตี้ ฟัง

逼我把阴影都释放
bī wǒ bǎ yīn yǐng dōu shì fàng 
ปี หวอ ป่า ยิน หยิ่ง โตว ซื่อ ฟ่าง

慢慢把心解冻之后 变得 滚烫
màn màn bǎ xīn jiě dòng zhī hòu  biàn de  gǔn tàng
ม่าน ม่าน ป่า ซิน เจี่ย ต้ง จือ โฮ่ว  เปี้ยน เตอะ  กุ่น ท่าง

挡不住的太阳 温暖我眼光
dǎng bù zhù de tài yáng  wēn nuǎn wǒ yǎn guāng 
ต่าง ปู๋ จู้ เตอะ ไท่ หยาง  เวิน หนวน หวอ เหยี่ยน กวง

学会温柔地理解和 原谅
xué huì wēn róu de lǐ jiě hé  yuán liàng
เสว๋ ฮุ่ย เวิน โหรว เตอะ หลี เจี่ย เหอ  หยวน เลี่ยง

推倒我灰色的围墙 你的彩色让我晴朗
tuī dǎo wǒ huī sè de wéi qiáng  nǐ de cǎi sè ràng wǒ qíng lǎng 
ทุย เต๋า หว่อ ฮุย เซ้อ เตอะ เหวย เฉียง  หนี่ เตอะ ไฉ่ เซ้อ ร่าง หว่อ ฉิง หล่าง

又能 梦想 Huu~
yòu néng  mèng xiǎng  Huu~
โย่ว เหนิง  เมิ่ง เสี่ยง  ฮู้~

打开一个误解像开一扇窗
dǎ kāi yī gè wù jiě xiàng kāi yī shàn chuāng
ต่า ไค อี๋ เก้อ อู้ เจี่ย เซี่ยง ไค อี๋ ซ่าน ชวง

让你看见 我最本来的模样 表面刚强 心里迷惘
ràng nǐ kàn jiàn  wǒ zuì běn lái de mú yàng  biǎo miàn gāng qiáng  xīn lǐ mí wǎng
ร่าง หนี่ คั่น เจี้ยน  หว่อ จุ้ย เปิ่น ไหล เตอะ หมู ย่าง  เปี่ยว เมี่ยน กัง เฉียง  ซิน หลี่ หมี หว่าง

渴望谁懂我的冷酷等于害怕 Woo~ Huu~
kě wàng shuí dǒng wǒ de lěng kù děng yú hài pà  Woo~ Huu~
เข่อ ว่าง สุย ต๋ง หว่อ เตอะ เหลิ่ง คู่ เติ่ง อวิ๋ ไห้ พ่า  โว้~ ฮู้~

ซ้ำ *

你的彩色让我晴朗 又能梦想
nǐ de cǎi sè ràng wǒ qíng lǎng  yòu néng mèng xiǎng 
หนี่ เตอะ ไฉ่ เซ้อ ร่าง หว่อ ฉิง หล่าง  โย่ว เหนิง เมิ่ง เสี่ยง  

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...