วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Dan Qu Xun Huan (单曲循环) I Belong To You - Amber Kuo (Lyrics)

เพลง Dān Qǔ Xún Huán (曲循) I Belong To You
ศิลปิน Guō Cǎi Jié (郭采) Amber Kuo
อัลบั้ม Gěi Tā () Hear, There And Everywhere
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


最爱听你讲着故事 幻想以前你的样子
zuì ài tīng nǐ jiǎng zhe gù shì  huàn xiǎng yǐ qián nǐ de yàng zi 
จุ้ย อ้าย ทิง หนี เจี่ยง เจอะ กู้ ซื่อ  ฮ่วน เสียง อี่ เฉียน หนี่ เตอะ ย่าง จึ

你有一只银色戒指 封印让你伤痛的事
nǐ yǒu yī zhī yín sè jiè zhǐ  fēng yìn ràng nǐ shāng tòng de shì
หนี โหย่ว อี้ จือ หยิน เซ้อ เจี้ย จื่อ  เฟิง ยิ่น ร่าง หนี่ ซาง ท่ง เตอะ ซื่อ

最爱坐着你的车子 笑着探访每个城市
zuì ài zuò zhe nǐ de chē zi  xiào zhe tàn fǎng měi gè chéng shì 
จุ้ย อ้าย จั้ว เจอะ หนี่ เตอะ เชอ จึ  เสี้ยว เจอะ ท่าน ฝัง เหม่ย เก้อ เฉิง ซื่อ

书写新的感人历史 愿我是你快乐的事
shū xiě xīn de gǎn rén lì shǐ  yuàn wǒ shì nǐ kuài lè de shì
ซู เสี่ย ซิน เตอะ ก่าน เหริน ลี่ สื่อ  ย่วน หว่อ ซื่อ หนี่ ไคว่ เล่อ เตอะ ซื่อ

*单曲循环我的幽默 隔离一个专属宇宙
dān qǔ xún huán wǒ de yōu mò  gé lí yī gè zhuān shǔ yǔ zhòu
ตัน ฉวี่ สวิน หวน หว่อ เตอะ โยว มั่ว  เก๋อ หลี อี๋ เก้อ จวน สู อวิ่ โจ้ว

在情人怀里放松和懒惰
zài qíng rén huái lǐ fàng sōng hé lǎn duò 
ไจ้ ฉิง เหริน ไหว หลี่ ฟ่าง ซง เหอ หล่าน ตั้ว

才能在现实世界继续奔波
cái néng zài xiàn shí shì jiè jì xù bēn bō
ไฉ เหนิง ไจ้ เซี่ยน สือ ซื่อ เจี้ย จี้ ซวี่ เปิน ปัว

单曲循环你的温柔 不想关注别的诱惑
dān qǔ xún huán nǐ de wēn róu  bù xiǎng guān zhù bié de yòu huò
ตัน ฉวี่ สวิน หวน หนี่ เตอะ เวิน โหรว  ปู้ เสี่ยง กวน จู้ เปี๋ย เตอะ โย่ว ฮั่ว

在情人面前故意不成熟
zài qíng rén miàn qián gù yì bù chéng shóu 
ไจ้ ฉิง เหริน เมี่ยน เฉียน กู้ อี้ ปู้ เฉิง โสว

是会上瘾的浪漫 无药可救
shì huì shàng yǐn de làng màn  wú yào kě jiù
ซื่อ ฮุ่ย ซ่าง หยิ่น เตอะ ล่าง ม่าน  อู๋ เหย้า เข่อ จิ้ว

你像那种似乎有点难的歌 但是会 越听越懂得
nǐ xiàng nà zhǒng sì hū yǒu diǎn nán de gē  dàn shì huì  yuè tīng yuè dǒng de
หนี่ เซี่ยง น่า จ่ง ซื่อ ฮู โหยว เตี่ยน หนาน เตอะ เกอ  ตั้น ซื่อ ฮุ่ย  เยว่ ทิง เยว่ ต่ง เตอะ

我像那种似乎很简单的歌 但是会越听越深刻
wǒ xiàng nà zhǒng sì hū hěn jiǎn dān de gē  dàn shì huì yuè tīng yuè shēn kè
หว่อ เซี่ยง น่า จ่ง ซื่อ ฮู เหิน เจี่ยน ตัน เตอะ เกอ  ตั้น ซื่อ ฮุ่ย เยว่ ทิง เยว่ เซิน เค่อ

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...