วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Cong Wei Dao Guo De Di Fang (从未到过的地方) Place Which Never Been Reached - Cyndi Wang (Lyrics)

เพลง Cóng Wèi Dào Guò De Dì Fāng (从未到过的地方) Place Which Never Been Reached
ศิลปิน Wáng Xīn Líng (王心凌) Cyndi Wang
อัลบั้ม Xìng Fú Xuǎn Zé Tí (幸福选择题) Second Life OST
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


你的把戏 差一点改变了我所有信念
nǐ de bǎ xì  chà yī diǎn gǎi biàn le wǒ suǒ yǒu xìn niàn
หนี่ เตอะ ป่า ซี่  ช่า อี้ เตี่ยน ไก่ เปี้ยน เลอะ หวอ สัว โหย่ว ซิ่น เนี่ยน

看过的书 听的歌 早餐咖啡的口味
kàn guò de shū  tīng de gē  zǎo cān kā fēi de kǒu wèi
คั่น กั้ว เตอะ ซู  ทิง เตอะ เกอ  เจ่า ชัน คา เฟย เตอะ โข่ว เว่ย

我的昨天 在夕阳的燃烧中渐渐灰灭
wǒ de zuó tiān  zài xī yáng de rán shāo zhōng jiàn jiàn huī miè
หว่อ เตอะ จั๋ว เทียน  ไจ้ ซี หยาง เตอะ หยาน เซา จง เจี้ยน เจี้ยน ฮุย เมี้ย

不懂防备 直到我 影子被丢回地面
bù dǒng fáng bèi  zhí dào wǒ  yǐng zi bèi diū huí dì miàn
ปู้ ต่ง ฝัง เป้ย  จื๋อ เต้า หว่อ  หยิ่ง จึ เป้ย ติว หุย ตี้ เมี่ยน

*我们一起去的地方
wǒ men yī qǐ qù de dì fāng 
หว่อ เมิน อี้ ฉี่ ชวี่ เตอะ ตี้ ฟัง

都有你温柔的手指将我包围
dōu yǒu nǐ wēn róu de shǒu zhǐ jiāng wǒ bāo wéi
โตว โหยว หนี่ เวิน โหรว เตอะ โสว จื่อ เจียง หว่อ เปา เหวย

就算重来一次 还是会 穿过无数的岁月
jiù suàn chóng lái yī cì  hái shì huì  chuān guò wú shù de suì yuè
จิ้ว ซ่วน ฉง ไหล อี๋ ชื่อ  ไห ซื่อ ฮุ่ย  ชวน กั้ว อู๋ ซู่ เตอะ ซุ่ย เยว่

我们一起去的地方
wǒ men yī qǐ qù de dì fāng 
หว่อ เมิน อี้ ฉี่ ชวี่ เตอะ ตี้ ฟัง

都有你善意的谎言让我心碎
dōu yǒu nǐ shàn yì de huǎng yán ràng wǒ xīn suì
โตว โหยว หนี่ ซ่าน อี้ เตอะ ห่วง เหยียน ร่าง หว่อ ซิน ซุ่ย

直到最后一瞥 才看见
zhí dào zuì hòu yī piē  cái kàn jiàn 
จื๋อ เต้า จุ้ย โฮ่ว อี้ เพีย  ไฉ คั่น เจี้ยน 

从未到过的地方 原来是你心上
cóng wèi dào guò de dì fāng  yuán lái shì nǐ xīn shàng
ฉง เว่ย เต้า กั้ว เตอะ ตี้ ฟัง  หยวน ไหล ซื่อ หนี่ ซิน ซ่าง

你的故事 化作雨滴落在我低垂的眉
nǐ de gù shì  huà zuò yǔ dī luò zài wǒ dī chuí de méi
หนี่ เตอะ กู้ ซื่อ  ฮว่า จั้ว อวิ่ ตี ลั่ว ไจ้ หว่อ ตี ฉุย เตอะ เหมย

做过的梦 说的话 夜里蔓延的细节
zuò guò de mèng  shuō de huà  yè lǐ màn yán de xì jié
จั้ว กั้ว เตอะ เมิ่ง  ซัว เตอะ ฮว่า  เย้ หลี่ ม่าน เหยียน เตอะ ซี่ เจี๋ย

我的明天 在月光的暧昧中渐渐变灰
wǒ de míng tiān  zài yuè guāng de ài mèi zhōng jiàn jiàn biàn huī
หว่อ เตอะ หมิง เทียน  ไจ้ เยว่ กวง เตอะ อ้าย เม่ย จง เจี้ยน เจี้ยน เปี้ยน ฮุย

不懂拒绝 还是想 如果能再来一遍
bù dǒng jù jué  hái shì xiǎng  rú guǒ néng zài lái yī biàn
ปู้ ต่ง จวี้ เจว๋  ไห ซื่อ เสี่ยง  หยู กั่ว เหนิง ไจ้ ไหล อี๋ เปี้ยน

ซ้ำ *

记忆的侧脸 寂寞地奋斗着微笑和眼泪
jì yì de cè liǎn  jì mò de fèn dòu zhe wēi xiào hé yǎn lèi
จี้ อี้ เตอะ เช้อ เหลี่ยน  จี้ มั่ว เตอะ เฟิ่น โต้ว เจอะ เวย เสี้ยว เหอ เหยี่ยน เล้ย

故事的结尾 请不要伴随任何同情的语言
gù shì de jié wěi  qǐng bù yào bàn suí rèn hé tóng qíng de yǔ yán
กู้ ซื่อ เตอะ เจี๋ย เหว่ย  ฉิ่ง ปู๋ เหย้า ปั้น สุย เริ่น เหอ ถง ฉิง เตอะ อวิ่ เหยียน

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...