วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Chao Wan Mei Di Yu (超完美地狱) Upside Down - Amber Kuo (Lyrics)

เพลง Chāo Wán Měi Dì Yù (超完美地) Upside Down
ศิลปิน Guō Cǎi Jié (郭采) Amber Kuo
อัลบั้ม Gěi Tā () Hear, There And Everywhere
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


听说 听说 一直在听说 幸福什么时候才轮到我
tīng shuō  tīng shuō  yī zhí zài tīng shuō  xìng fú shén me shí hòu cái lún dào wǒ
ทิง ซัว  ทิง ซัว  อี้ จื๋อ ไจ้ ทิง ซัว  ซิ่ง ฝู เสิน เมอะ สือ โฮ่ว ไฉ หลุน เต้า หว่อ

我拼命的追以为我想拥有
wǒ pīn mìng de zhuī yǐ wéi wǒ xiǎng yōng yǒu 
หว่อ พิน มิ่ง เตอะ จุย อี่ เหวย หวอ เสี่ยง ยง โหย่ว

永远不下雨的完美生活OH NO
yǒng yuǎn bù xià yǔ de wán měi shēng huó  OH NO
หยง หย่วน ปู๋ เซี่ย อวิ่ เตอะ หวาน เหม่ย เซิง หัว  โอ้ โน

结果 结果 我大错特错 开心根本没有持续多久
jié guǒ  jié guǒ  wǒ dà cuò tè cuò  kāi xīn gēn běn méi yǒu chí xù duō jiǔ
เจี๋ย กั่ว  เจี๋ย กั่ว  หว่อ ต้า ชั่ว เท่อ ชั่ว  ไค ซิน เกิน เปิ่น เหมย โหย่ว ฉือ ซวี่ ตัว จิ่ว

天天都晴朗就不再有彩虹
tiān tiān dōu qíng lǎng jiù bù zài yǒu cǎi hóng 
เทียน เทียน โตว ฉิง หล่าง จิ้ว ปู๋ ไจ้ โหยว ไฉ่ หง

我在不朽里面慢慢腐朽
wǒ zài bù xiǔ lǐ miàn màn màn fǔ xiǔ
หว่อ ไจ้ ปู้ สิว หลี่ เมี่ยน ม่าน ม่าน ฝู สิ่ว

*超完美地狱 完美到窒息
chāo wán měi dì yù  wán měi dào zhì xī 
เชา หวาน เหม่ย ตี้ อวิ้  หวาน เหม่ย เต้า จื้อ ซี

原来拥有一切之后如此的空虚
yuán lái yōng yǒu yī qiè zhī hòu rú cǐ de kōng xū
หยวน ไหล ยง โหย่ว อี๋ เชี้ย จือ โฮ่ว หยู ฉื่อ เตอะ คง ซวี

再没有地方要去爱情也变成固体
zài méi yǒu dì fāng yào qù ài qíng yě biàn chéng gù tǐ 
ไจ้ เหมย โหย่ว ตี้ ฟัง เหย้า ชวี่ อ้าย ฉิง เย่ เปี้ยน เฉิง กู้ ถี่

不死的东西等于早已死去
bù sǐ de dōng xi děng yú zǎo yǐ sǐ qù
ปู้ สื่อ เตอะ ตง ซิ เติ่ง อวิ๋ เจ๋า อี๋ สื่อ ชวี่

超完美地狱 完美到无力
chāo wán měi dì yù  wán měi dào wú lì 
เชา หวาน เหม่ย ตี้ อวิ้  หวาน เหม่ย เต้า อู๋ ลี่

原来拥有了你就不会再梦见你
yuán lái yōng yǒu le nǐ jiù bù huì zài mèng jiàn nǐ
หยวน ไหล ยง โหย่ว เลอะ หนี่ จิ้ว ปู๋ ฮุ่ย ไจ้ เมิ่ง เจี้ยน หนี่

想念坑坑洞洞的世界 有缺口才有空气 能呼吸
xiǎng niàn kēng kēng dòng dòng de shì jiè  yǒu quē kǒu cái yǒu kōng qì  néng hū xī
เสี่ยง เนี่ยน เคิง เคิง ต้ง ต้ง เตอะ ซื่อ เจี้ย  โหย่ว เชว โข่ว ไฉ โหย่ว คง ชี่  เหนิง ฮู ซี

Yeah Yeah Yeah OH OH OH~ Yeah

然后 然后 哪来的然后
rán hòu  rán hòu  nǎ lái de rán hòu 
หยาน โฮ่ว  หยาน โฮ่ว  หน่า ไหล เตอะ หยาน โฮ่ว 

装满了就不能再装什么(什 什么)
zhuāng mǎn le jiù bù néng zài zhuāng shén me(shén  shén me)
จวง หม่าน เลอะ จิ้ว ปู้ เหนิง ไจ้ จวง เสิน เมอะ(เสิน  เสิน เมอะ)

当我不流泪心也不觉得痛
dāng wǒ bù liú lèi xīn yě bù jué de tòng 
ตัง หว่อ ปู้ หลิว เล้ย ซิน เย่ ปู้ เจว๋ เตอะ ท่ง

那么拥抱我也不会感动
nà me yōng bào wǒ yě bù huì gǎn dòng
น่า เมอะ ยง เป้า หวอ เย่ ปู๋ ฮุ่ย ก่าน ต้ง

ซ้ำ *

超完美地狱 地狱 地狱 超完美地狱 地狱 地狱
chāo wán měi dì yù  dì yù  dì yù  chāo wán měi dì yù  dì yù  dì yù
เชา หวาน เหม่ย ตี้ อวิ้  ตี้ อวิ้  ตี้ อวิ้  เชา หวาน เหม่ย ตี้ อวิ้  ตี้ อวิ้  ตี้ อวิ้

OH OH OH OH Yeah

ซ้ำ *

想念坑坑洞洞的世界 有缺口才有空气 能呼吸
xiǎng niàn kēng kēng dòng dòng de shì jiè  yǒu quē kǒu cái yǒu kōng qì  néng hū xī
เสี่ยง เนี่ยน เคิง เคิง ต้ง ต้ง เตอะ ซื่อ เจี้ย  โหย่ว เชว โข่ว ไฉ โหย่ว คง ชี่  เหนิง ฮู ซี

想念坑坑洞洞的世界 有缺口才有空气 能呼吸 Yeah
xiǎng niàn kēng kēng dòng dòng de shì jiè  yǒu quē kǒu cái yǒu kōng qì  néng hū xī  Yeah 
เสี่ยง เนี่ยน เคิง เคิง ต้ง ต้ง เตอะ ซื่อ เจี้ย  โหย่ว เชว โข่ว ไฉ โหย่ว คง ชี่  เหนิง ฮู ซี  เย้

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...