วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Bonjour! - Fish Leong (Lyrics)

เพลง Bonjour!
ศิลปิน Liáng Jìng Rú (梁静茹) Fish Leong
อัลบั้ม Ài Jiǔ Jiàn Rén Xīn (爱久见人心) Love For A Long Time Will Tell
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง阳光柔柔暖着我的脸 说声
yáng guāng róu róu nuǎn zhe wǒ de liǎn  shuō shēng
หยาง กวง โหรว โหรว หน่วน เจอะ หว่อ เตอะ เหลี่ยน  ซัว เซิง

Bonjour! (Hey Bonjour!)

赖在床上拥抱这清晨 想你
lài zài chuáng shàng yōng bào zhè qīng chén  xiǎng nǐ
ไล่ ไจ้ ฉวง ซ่าง ยง เป้า เจ้อ ชิง เฉิน  เสียง หนี่

Bonjour! (Hey Bonjour!)

又是一个好天气 (Yeah~) 心情开始日光浴 (OH Yeah~)
yòu shì yī gè hǎo tiān qì (Yeah~)  xīn qíng kāi shǐ rì guāng yù (OH Yeah~)
โย่ว ซื่อ อี๋ เก้อ เห่า เทียน ชี่ (เย้~)  ซิน ฉิง ไค สื่อ ยื้อ กวง อวิ้ (โอ้ เย้~)

看着窗外树叶轻轻 轻轻摇曳
kàn zhe chuāng wài shù yè qīng qīng  qīng qīng yáo yè
คัน เจอะ ชวง ไว่ ซู่ เย้ ชิง ชิง  ชิง ชิง เหยา เย้

打开音乐哼一段旋律 说声
dǎ kāi yīn yuè hēng yī duàn xuán lǜ  shuō shēng
ต่า ไค ยิน เยว่ เฮิง อี๋ ต้วน เสวียน ลวี้  ซัว เซิง

Bonjour! (Hey Bonjour!)

想像赤脚奔跑在风里 大声
xiǎng xiàng chì jiǎo bēn pǎo zài fēng lǐ  dà shēng
เสี่ยง เซี่ยง ชื่อ เจี่ยว เปิน เผ่า ไจ้ เฟิง หลี่  ต้า เซิง

Bonjour! (Hey Bonjour!)

庭园飘来花草香 (Yeah~) 搭配我的蛋饼香 (OH Yeah~)
tíng yuán piāo lái huā cǎo xiāng (Yeah~)  dā pèi wǒ de dàn bǐng xiāng (OH Yeah~)
ถิง หยวน เพียว ไหล ฮวา เฉ่า เซียง (เย้~)  ตา เพ่ย หว่อ เตอะ ตั้น ปิ่ง เซียง (โอ้ เย้~)

喝口清爽的薄荷茶 整天透心凉
hē kǒu qīng shuǎng de bò he chá  zhěng tiān tòu xīn liáng
เฮอ โข่ว ชิง ส่วง เตอะ ปั้ว เหอ ฉา  เจิ่ง เทียน โท่ว ซิน เหลียง

(Enjoy My Life)

*忘记了唠叨的生活 忘记了存折的存款
wàng jì le láo dāo de shēng huó  wàng jì le cún zhé de cún kuǎn
ว่าง จี้ เลอะ เหลา เตา เตอะ เซิง หัว  ว่าง จี้ เลอะ ฉุน เจ๋อ เตอะ ฉุน ข่วน

忘记了乏味的习惯 自由自在
wàng jì le fá wèi de xí guàn  zì yóu zì zài
ว่าง จี้ เลอะ ฝา เว่ย เตอะ สี ก้วน  จื้อ โหยว จื้อ ไจ้

松饼别太咸或太甜 煎蛋要单面或双面
sōng bǐng bié tài xián huò tài tián  jiān dàn yào dān miàn huò shuāng miàn
ซง ปิ่ง เปี๋ย ไท่ เสียน ฮั่ว ไท่ เถียน  เจียน ตั้น เหย้า ตัน เมี่ยน ฮั่ว ซวง เมี่ยน

做自己简单不简单 都要勇敢
zuò zì jǐ jiǎn dān bù jiǎn dān  dōu yào yǒng gǎn
จั้ว จื้อ จี๋ เจี่ยน ตัน ปู้ เจี่ยน ตัน  โตว เหย้า หยง ก่าน

Love This Life(This Life)  OH Life Is Beautiful  Du Du Du Du~~

敞篷车开一段好风景 说声
chǎng péng chē kāi yī duàn hǎo fēng jǐng  shuō shēng
ฉ่าง เผิง เชอ ไค อี๋ ต้วน เห่า เฟิง จิ่ง  ซัว เซิง

Bonjour! (Hey Bonjour!)

带着朋友来个小旅行 一起
dài zhe péng yǒu lái gè xiǎo lǚ xíng  yī qǐ
ไต้ เจอะ เผิง โหย่ว ไหล เก้อ เสียว ลวี่ สิง  อี้ ฉี่

Bonjour! (Hey Bonjour!)

自由的心游荡荡 (Yeah~) 自由的梦在飞翔 (OH Yeah~)
zì yóu de xīn yóu dàng dàng (Yeah~)  zì yóu de mèng zài fēi xiáng (OH Yeah~)
จื้อ โหยว เตอะ ซิน โหยว ตั้ง ตั้ง (เย้~)  จื้อ โหยว เตอะ เมิ่ง ไจ้ เฟย เสียง (โอ้ เย้~)

到哪里去都很快乐
dào nǎ lǐ qù dōu hěn kuài lè
เต้า หนา หลี่ ชวี่ โตว เหิ่น ไคว่ เล่อ

Free Forever~ (Enjoy My Life)

ซ้ำ *

狂奔在日出的海边 畅快在冒泡的香槟
kuáng bēn zài rì chū de hǎi biān  chàng kuài zài mào pào de xiāng bīn
ขวง เปิน ไจ้ ยื้อ ชู เตอะ ไห่ เปียน  ช่าง ไคว่ ไจ้ เม่า เพ่า เตอะ เซียง ปิน

抛掉了过去的不敢 自由自在
pāo diào le guò qù de bù gǎn  zì yóu zì zài
เพา เตี้ยว เลอะ กั้ว ชวี่ เตอะ ปู้ ก่าน  จื้อ โหยว จื้อ ไจ้

Du Du Du Du~~~~~ HO~~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...