วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Zhui (追) Chase - Kenji Wu (Lyrics)

เพลง Zhuī () Chase
ศิลปิน Wú Kè Qún (吴克群) Kenji Wu
อัลบั้ม Jì Mò Lái Le Zěn Me Bàn (寂寞来了怎么办) How to Deal with Loneliness?
สังกัด Seed Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
你说分就分什么我们不适合
nǐ shuō fēn jiù fēn shén me wǒ men bù shì hé 
หนี่ ซัว เฟิน จิ้ว เฟิน เสิน เมอะ หว่อ เมิน ปู๋ ซื่อ เหอ

留我愣在原地消失太快
liú wǒ lèng zài yuán dì xiāo shī tài kuài
หลิว หว่อ เลิ่ง ไจ้ หยวน ตี้ เซียว ซือ ไท่ ไคว่

像后照镜流淌的风景 留我载着疑问
xiàng hòu zhào jìng liú tǎng de fēng jǐng  liú wǒ zài zhe yí wèn
เซี่ยง โฮ่ว เจ้า จิ้ง หลิว ถ่าง เตอะ เฟิง จิ่ง  หลิว หว่อ ไจ้ เจอะ อี๋ เวิ่น

任那时间走过Tik Tok Tik Tok 爱情走过Tik Tok Tik Tok
rèn nà shí jiān zǒu guò Tik Tok Tik Tok  ài qíng zǒu guò Tik Tok Tik Tok
เริ่น น่า สือ เจียน โจ่ว กั้ว ทิ๊ก ท๊อก ทิ๊ก ท๊อก  อ้าย ฉิง โจ่ว กั้ว ทิ๊ก ท๊อก ทิ๊ก ท๊อก

曾经说过的话现在听来像笑话
céng jīng shuō guò de huà xiàn zài tīng lái xiàng xiào huà
เฉิง จิง ซัว กั้ว เตอะ ฮว่า เซี่ยน ไจ้ ทิง ไหล เซี่ยง เสี้ยว ฮว่า

*我要追追追追追回那段爱情
wǒ yào zhuī zhuī zhuī zhuī zhuī huí nà duàn ài qíng 
หว่อ เหย้า จุย จุย จุย จุย จุย หุย น่า ต้วน อ้าย ฉิง

追回那些风景 追回我和你 好吗
zhuī huí nà xiē fēng jǐng  zhuī huí wǒ hé nǐ  hǎo ma
จุย หุย น่า เซีย เฟิง จิ่ง  จุย หุย หว่อ เหอ หนี่  เห่า ม่ะ

我要追追追追追回那些事情
wǒ yào zhuī zhuī zhuī zhuī zhuī huí nà xiē shì qíng 
หว่อ เหย้า จุย จุย จุย จุย จุย หุย น่า เซีย ซื่อ ฉิง

追回那些曾经 追回那一天 我们相遇
zhuī huí nà xiē céng jīng  zhuī huí nà yī tiān  wǒ men xiāng yù
จุย หุย น่า เซีย เฉิง จิง  จุย หุย น่า อี้ เทียน  หว่อ เมิน เซียง อวิ้

你像刀切开我们曾有的一切
nǐ xiàng dāo qiē kāi wǒ men céng yǒu de yī qiè 
หนี่ เซี่ยง เตา เชีย ไค หว่อ เมิน เฉิง โหย่ว เตอะ อี๋ เชี้ย

不留一点余地承诺是风
bù liú yī diǎn yú dì chéng nuò shì fēng
ปู้ หลิว อี้ เตี่ยน อวิ๋ ตี้ เฉิง นั้ว ซื่อ เฟิง

最伤人的不过这一句 你值得比我更好的人
zuì shāng rén de bù guò zhè yī jù  nǐ zhí dé bǐ wǒ gèng hǎo de rén
จุ้ย ซาง เหริน เตอะ ปู๋ กั้ว เจ้อ อี๋ จวี้  หนี่ จื๋อ เต๋อ ปี๋ หว่อ เกิ้ง เห่า เตอะ เหริน

任那时间走过Tik Tok Tik Tok 爱情走过Tik Tok Tik Tok
rèn nà shí jiān zǒu guò Tik Tok Tik Tok  ài qíng zǒu guò Tik Tok Tik Tok
เริ่น น่า สือ เจียน โจ่ว กั้ว ทิ๊ก ท๊อก ทิ๊ก ท๊อก  อ้าย ฉิง โจ่ว กั้ว ทิ๊ก ท๊อก ทิ๊ก ท๊อก

曾经深爱过的我们到底在干嘛
céng jīng shēn ài guò de wǒ men dào dǐ zài gàn ma
เฉิง จิง เซิน อ้าย กั้ว เตอะ หว่อ เมิน เต้า ตี่ ไจ้ กั้น ม่ะ

ซ้ำ *

我也许太笨也许太蠢
wǒ yě xǔ tài bèn yě xǔ tài chǔn 
หวอ เย๋ สวี่ ไท่ เปิ้น เย๋ สวี่ ไท่ ฉุ่น

但至少我不必一辈子跟遗憾去拉扯 OH~
dàn zhì shǎo wǒ bù bì yī bèi zǐ gēn yí hàn qù lā chě OH~
ตั้น จื้อ เสา หว่อ ปู๋ ปี้ อี๋ เป้ย จึ เกิน อี๋ ฮั่น ชวี่ ลา เฉ่อ โอ้~

ซ้ำ *

Yeah~ HA~ HA~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...