วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Zhe Fan Pao (折返跑) Run Backwards - Li Pei Wei (Lyrics)

เพลง Zhé Fǎn Pǎo (折返跑) Run Backwards
ศิลปิน Lǐ Pèi Wěi (李沛)
อัลบั้ม Lǐ Pèi Wěi EP (李沛玮EP
สังกัด Avex Taiwan Inc.
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง恒星在天空闪耀 行星却只能围绕
héng xīng zài tiān kōng shǎn yào  xíng xīng què zhǐ néng wéi rào
เหิง ซิง ไจ้ เทียน คง ส่าน เหย้า  สิง ซิง เชว่ จื่อ เหนิง เหวย เร่า

故意放肆嘻闹 偶尔脱离轨道
gù yì fàng sì xī nào  ǒu ěr tuō lí guǐ dào 
กู้ อี้ ฟ่าง ซื่อ ซี เน่า  โอ๋ว เอ่อ ทัว หลี กุ่ย เต้า

只不过想让 你会心一笑
zhǐ bù guò xiǎng ràng  nǐ huì xīn yī xiào
จื่อ ปู๋ กั้ว เสี่ยง ร่าง  หนี่ ฮุ่ย ซิน อี๋ เสี้ยว

*不需要太多说到 感动的名字叫做到
bù xū yào tài duō shuō dào  gǎn dòng de míng zi jiào zuò dào
ปู้ ซวี เหย้า ไท่ ตัว ซัว เต้า  ก่าน ต้ง เตอะ หมิง จึ เจี้ยว จั้ว เต้า

看见流泪的笑 滑过你的嘴角
kàn jiàn liú lèi de xiào  huá guò nǐ de zuǐ jiǎo 
คั่น เจี้ยน หลิว เล้ย เตอะ เสี้ยว  หวา กั้ว หนี่ เตอะ จุ๋ย เจี่ยว

一切的一切 希望你能知道
yī qiè de yī qiè  xī wàng nǐ néng zhī dào
อี๋ เชี้ย เตอะ อี๋ เชี้ย  ซี ว่าง หนี่ เหนิง จือ เต้า

**折返跑 忽远忽近的目标
zhé fǎn pǎo  hū yuǎn hū jìn de mù biāo 
เจ๋อ ฝาน เผ่า  ฮู หย่วน ฮู จิ้น เตอะ มู่ เปียว

看见了却摸不着 别只是一个问号
kàn jiàn le què mō bù zháo  bié zhǐ shì yī gè wèn hào
คั่น เจี้ยน เลอะ เชว่ มัว ปู้ เจ๋า  เปี๋ย จื่อ ซื่อ อี๋ เก้อ เวิ่น เฮ่า

折返跑 一再错过的美好
zhé fǎn pǎo  yī zài cuò guò de měi hǎo 
เจ๋อ ฝาน เผ่า  อี๋ ไจ้ ชั่ว กั้ว เตอะ เหมย เห่า

还以为你 以为你都知道
hái yǐ wéi nǐ  yǐ wéi nǐ dōu zhī dào
ไห อี่ เหวย หนี่  อี่ เหวย หนี่ โตว จือ เต้า

ซ้ำ *, **, **

星星在你身边闪耀 最近的距离却 到不了
xīng xīng zài nǐ shēn biān shǎn yào  zuì jìn de jù lí què  dào bù liǎo
ซิง ซิง ไจ้ หนี่ เซิน เปียน ส่าน เหย้า  จุ้ย จิ้น เตอะ จวี้ หลี เชว่  เต้า ปู้ เหลี่ยว

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...