วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Yin Wei Ni Shi Nu Ren (因为你是女人) Because You're A Woman - Kenji Wu (Lyrics)

เพลง Yīn Wèi Nǐ Shì Nǚ Rén (为你是女人) Because You're A Woman
ศิลปิน Wú Kè Qún (吴克群) Kenji Wu
อัลบั้ม Jì Mò Lái Le Zěn Me Bàn (寂寞来了怎么办) How to Deal with Loneliness?
สังกัด Seed Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง其实要的不多 但是谁都没给过 对的温柔 对的承诺
qí shí yào de bù duō  dàn shì shuí dōu méi gěi guò  duì de wēn róu  duì de chéng nuò
ฉี สือ เหย้า เตอะ ปู้ ตัว  ตั้น ซื่อ สุย โตว เหมย เก่ย กั้ว  ตุ้ย เตอะ เวิน โหรว  ตุ้ย เตอะ เฉิง นั้ว 

其实有话不说 但不代表你不懂 眼泪总是背对人流
qí shí yǒu huà bù shuō  dàn bù dài biǎo nǐ bù dǒng  yǎn lèi zǒng shì bèi duì rén liú
ฉี สือ โหย่ว ฮว่า ปู้ ซัว  ตั้น ปู๋ ไต้ เปี่ยว หนี่ ปู้ ต่ง  เหยี่ยน เล้ย จ่ง ซื่อ เป้ย ตุ้ย เหริน หลิว

*还要伤几次才够 到底要等到什么时候
hái yào shāng jǐ cì cái gòu  dào dǐ yào děng dào shén me shí hòu 
ไห เหย้า ซาง จี่ ชื่อ ไฉ โก้ว  เต้า ตี่ เหย้า เติ่ง เต้า เสิน เมอะ สือ โฮ่ว

坏人我来作 (Woo OH Huu~)
huài rén wǒ lái zuò(Woo OH Huu~)
ไฮว่ เหริน หว่อ ไหล จั้ว  (โว้ โอ้ ฮู้~)

**因为你是女人 所以痛了伤了却不愿意承认
yīn wèi nǐ shì nǚ rén  suǒ yǐ tòng le shāng le què bù yuàn yì chéng rèn
ยิน เว่ย หนี่ ซื่อ นวี่ เหริน  สัว อี่ ท่ง เลอะ ซาง เลอะ เชว่ ปู๋ ย่วน อี้ เฉิง เริ่น

明明哭了错了却还是要牺牲 因为你是女人
míng míng kū le cuò le què hái shì yào xī shēng  yīn wèi nǐ shì nǚ rén
หมิง หมิง คู เลอะ ชั่ว เลอะ เชว่ ไห ซื่อ เหย้า ซี เซิง  ยิน เว่ย หนี่ ซื่อ นวี่ เหริน

因为你是女人 就让我为你痛为你去牺牲
yīn wèi nǐ shì nǚ rén  jiù ràng wǒ wèi nǐ tòng wèi nǐ qù xī shēng
ยิน เว่ย หนี่ ซื่อ นวี่ เหริน  จิ้ว ร่าง หว่อ เว่ย หนี่ ท่ง เว่ย หนี่ ชวี่ ซี เซิง

就让我为你擦干所有泪痕 不为了什么
jiù ràng wǒ wèi nǐ cā gān suǒ yǒu lèi hén  bù wèi le shén me
จิ้ว ร่าง หว่อ เว่ย หนี่ ชา กัน สัว โหย่ว เล้ย เหิน  ปู๋ เว่ย เลอะ เสิน เมอะ

因为你是女人
yīn wèi nǐ shì nǚ rén
ยิน เว่ย หนี่ ซื่อ นวี่ เหริน

其实有话不说 但不代表我不懂 你流得泪我疼我懂
qí shí yǒu huà bù shuō  dàn bù dài biǎo wǒ bù dǒng  nǐ liú de lèi wǒ téng wǒ dǒng
ฉี สือ โหย่ว ฮว่า ปู้ ซัว  ตั้น ปู๋ ไต้ เปี่ยว หว่อ ปู้ ต่ง  หนี่ หลิว เตอะ เล้ย หว่อ เถิง หวอ ต่ง

ซ้ำ *, **

因为你是女人
yīn wèi nǐ shì nǚ rén
ยิน เว่ย หนี่ ซื่อ นวี่ เหริน

还记得 有多难你都能捱
hái jì de  yǒu duō nán nǐ dōu néng ái
ไห จี้ เตอะ  โหย่ว ตัว หนาน หนี่ โตว เหนิง อ๋าย

还记得 他多晚回来你都等待 假装爱还在 Yai~ Hai~
hái jì de  tā duō wǎn huí lái nǐ dōu děng dài  jiǎ zhuāng ài hái zài  Yai~ Hai~
ไห จี้ เตอะ  ทา ตัว หว่าน หุย ไหล หนี่ โตว เติ่ง ไต้  เจี่ย จวง อ้าย ไห ไจ้  ไย~ ไห~

要记得 其实我一直都在
yào jì de  qí shí wǒ yī zhí dōu zài
เหย้า จี้ เตอะ  ฉี สือ หว่อ อี้ จื๋อ โตว ไจ้

要记得 倔强就是你的可爱 你没有错是他不应该 Huu~
yào jì de  jué jiàng jiù shì nǐ de kě ài  nǐ méi yǒu cuò shì tā bù yīng gāi  Huu~
เหย้า จี้ เตอะ  เจว๋ เจี้ยง จิ้ว ซื่อ หนี่ เตอะ เข่อ อ้าย  หนี่ เหมย โหย่ว ชั่ว ซื่อ ทา ปู้ ยิง ไก  ฮู้~

ซ้ำ **

你是我的女人 HO Woo Hey Yeah
nǐ shì wǒ de nǚ rén  HO Woo Hey Yeah
หนี่ ซื่อ หว่อ เตอะ นวี่ เหริน  โฮ้ โว้ เฮ้ เย้

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...