วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Qiao Qiao Gao Su Ni (悄悄告诉你) Quietly Tell You - Christine Fan (Lyrics)

เพลง Qiāo Qiāo Gào Su Nǐ (悄悄告诉你) Quietly Tell You
ศิลปิน Fàn Wěi Qí (玮琪) Christine Fan
อัลบั้ม Bèi Tōu Zǒu De Nà Wǔ Nián (偷走的那五年) The Stolen Years OST
สังกัด LinfairRecords
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


候鸟飞多远 也想念着南方
hòu niǎo fēi duō yuǎn  yě xiǎng niàn zhe nán fāng 
โฮ่ว เหนี่ยว เฟย ตัว หย่วน  เย๋ เสี่ยง เนี่ยน เจอะ หนาน ฟัง

旅人的天涯 到尽头还是家
lǚ rén de tiān yá  dào jìn tóu hái shì jiā
ลวี่ เหริน เตอะ เทียน หยา  เต้า จิ้น โถว ไห ซื่อ เจีย

下一站 还感觉不来是冷还是暖
xià yī zhàn  hái gǎn jué bù lái shì lěng hái shì nuǎn 
เซี่ย อี๋ จ้าน  ไห ก่าน เจว๋ ปู้ ไหล ซื่อ เหลิ่ง ไห ซื่อ หน่วน

天一亮 我又离开
tiān yī liàng  wǒ yòu lí kāi
เที่ยน อี๋ เลี่ยง  หว่อ โย่ว หลี ไค

如果我回来 有没有人等待
rú guǒ wǒ huí lái  yǒu méi yǒu rén děng dài 
หยู กั๋ว หว่อ หุย ไหล  โหย่ว เหมย โหย่ว เหริน เติ่ง ไต้

如果我孤单 会不会谁明白
rú guǒ wǒ gū dān  huì bù huì shuí míng bái
หยู กั๋ว หว่อ กู ตัน  ฮุ่ย ปู๋ ฮุ่ย สุย หมิง ไป๋

想像着 再见面却怕自己不勇敢
xiǎng xiàng zhe  zài jiàn miàn què pà zì jǐ bù yǒng gǎn 
เสี่ยง เซี่ยง เจอะ  ไจ้ เจี้ยน เมี่ยน เชว่ พ่า จื้อ จี่ ปู้ หยง ก่าน

想拥抱 在你胸怀
xiǎng yōng bào  zài nǐ xiōng huái
เสี่ยง ยง เป้า  ไจ้ หนี่ โซวง ไหว

时光隧道 传来回音 请你听一听
shí guāng suì dào  chuán lái huí yīn  qǐng nǐ tīng yī tīng
สือ กวง ซุ่ย เต้า  ฉวน ไหล หุย ยิน  ฉิง หนี่ ทิง อี้ ทิง

那是我们当时 幸福约定
nà shì wǒ men dāng shí  xìng fú yuē dìng
น่า ซื่อ หว่อ เมิน ตัง สือ  ซิ่ง ฝู เยว ติ้ง

有些人 在心底从来没忘记
yǒu xiē rén  zài xīn dǐ cóng lái méi wàng jì 
โหย่ว เซีย เหริน  ไจ้ ซิน ตี่ ฉง ไหล เหมย ว่าง จี้

有些事 有些梦 还找不到谜底
yǒu xiē shì  yǒu xiē mèng  hái zhǎo bù dào mí dǐ
โหย่ว เซีย ซื่อ  โหย่ว เซีย เมิ่ง  ไห เจ่า ปู๋ เต้า หมี ตี่

有些话 越欲言又止 就越是动听
yǒu xiē huà  yuè yù yán yòu zhǐ  jiù yuè shì dòng tīng
โหย่ว เซีย ฮว่า  เยว่ อวิ้ เหยียน โย่ว จื่อ  จิ้ว เยว่ ซื่อ ต้ง ทิง

让我们 靠近 想悄悄告诉你 多爱你
ràng wǒ men  kào jìn  xiǎng qiāo qiāo gào su nǐ  duō ài nǐ
ร่าง หว่อ เมิน  เค่า จิ้น  เสี่ยง เชียว เชียว เก้า สุ หนี่  ตัว อ้าย หนี่

那颗心 还一直守候没离去
nà kē xīn  hái yī zhí shǒu hòu méi lí qù 
น่า เคอ ซิน  ไห อี้ จื๋อ โส่ว โฮ่ว เหมย หลี ชวี่

走遍了 全世界 还是你最亲密
zǒu biàn le  quán shì jiè  hái shì nǐ zuì qīn mì
โจ่ว เปี้ยน เลอะ  เฉวียน ซื่อ เจี้ย  ไห ซื่อ หนี่ จุ้ย ชิน มี่

记得吗 你最爱的歌 让我再唱起
jì de ma  nǐ zuì ài de gē  ràng wǒ zài chàng qǐ
จี้ เตอะ ม่ะ  หนี่ จุ้ย อ้าย เตอะ เกอ  ร่าง หว่อ ไจ้ ช่าง ฉี่

让我们 相遇 要悄悄告诉你 多爱你
ràng wǒ men  xiāng yù  yào qiāo qiāo gào su nǐ  duō ài nǐ 
ร่าง หว่อ เมิน  เซียง อวิ้  เหย้า เชียว เชียว เก้า สุ หนี่  ตัว อ้าย หนี่

悄悄告诉你 多爱你
qiāo qiāo gào su nǐ  duō ài nǐ
เชียว เชียว เก้า สุ หนี่  ตัว อ้าย หนี่

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...