วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

LOV3 - Vanness Wu (Lyrics)


เพลง LOV3
ศิลปิน Wú Jiàn Háo (吴建豪) Vanness Wu
อัลบั้ม Different Man

สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง



เนื้อเพลง


OH~ Yeah~ Anytime Be There~

我们的爱情会不会已让你感到窒息
wǒ men de ài qíng huì bù huì yǐ ràng nǐ gǎn dào zhì xī 
หว่อ เมิน เตอะ อ้าย ฉิง ฮุ่ย ปู๋ ฮุ่ย อี่ ร่าง หนี ก่าน เต้า จื้อ ซี

Yeah 快要爱到窒息
Yeah kuài yào ài dào zhì xī
เย้ ไคว่ เหย้า อ้าย เต้า จื้อ ซี

我们的关系是不是也应该换一口气
wǒ men de guān xi shì bù shì yě yīng gāi huàn yī kǒu qì 
หว่อ เมิน เตอะ กวน ซิ ซื่อ ปู๋ ซื่อ เย่ ยิง ไก ฮ่วน อี้ โข่ว ชี่

冲动很难压抑
chōng dòng hěn nán yā yì
ชง ต้ง เหิ่น หนาน ยา อี้

我已经决定 要向幸福再靠近
wǒ yǐ jīng jué dìng  yào xiàng xìng fú zài kào jìn 
หวอ อี่ จิง เจว๋ ติ้ง  เหย้า เซี่ยง ซิ่ง ฝู ไจ้ เค่า จิ้น

我要把你抱得更紧
wǒ yào bǎ nǐ bào de gèng jǐn
หว่อ เหย้า ป๋า หนี่ เป้า เตอะ เกิ้ง จิ่น

你肯不肯给我 最认真的确定
nǐ kěn bù kěn gěi wǒ  zuì rèn zhēn de què dìng 
หนี เขิ่น ปู้ เขิ่น เก๋ย หว่อ  จุ้ย เริ่น เจิน เตอะ เชว่ ติ้ง

给彼此正面的勇气
gěi bǐ cǐ zhèng miàn de yǒng qì
เก๋ย ปี๋ ฉื่อ เจิ้ง เมี่ยน เตอะ หย่ง ชี่

每一个人 都爱自由 误以为爱 无需承诺
měi yī gè rén  dōu ài zì yóu  wù yǐ wéi ài  wú xū chéng nuò
เหม่ย อี๋ เก้อ เหริน  โตว อ้าย จื้อ โหยว  อู้ อี่ เหวย อ้าย  อู๋ ซวี เฉิง นั้ว

如果能够 把你感动Woo 我绝不保留
rú guǒ néng gòu  bǎ nǐ gǎn dòng Woo  wǒ jué bù bǎo liú
หยู กั่ว เหนิง โก้ว  ป๋า หนี ก่าน ต้ง โว้  หว่อ เจว๋ ปู้ เป่า หลิว

*我要你只握紧我的手 我要你更无悔的爱我
wǒ yào nǐ zhǐ wò jǐn wǒ de shǒu  wǒ yào nǐ gèng wú huǐ de ài wǒ
หว่อ เหย้า หนี จื่อ ว่อ จิ๋น หว่อ เตอะ โส่ว  หว่อ เหย้า หนี่ เกิ้ง อู๋ หุ่ย เตอะ อ้าย หว่อ

让你依靠着我(Hey) 让爱依赖着爱(Hey)
ràng nǐ yī kào zhe wǒ (Hey)  ràng ài yī lài zhe ài (Hey)
ร่าง หนี่ อี เค่า เจอะ หว่อ (เฮ้)  ร่าง อ้าย อี ไล่ เจอะ อ้าย (เฮ้)

未来由我承担 为你勇敢 全都为了爱
wèi lái yóu wǒ chéng dān  wèi nǐ yǒng gǎn  quán dōu wèi le ài
เว่ย ไหล โหยว หว่อ เฉิง ตัน  เว่ย หนี่ หยง ก่าน  เฉวียน โตว เว่ย เลอะ อ้าย

爱 爱 爱  爱 爱 爱 Yeah~~
ài  ài  ài   ài  ài  ài  Yeah~~
อ้าย  อ้าย  อ้าย   อ้าย  อ้าย  อ้าย  เย้~~

多想要留住这一刻当你对我说愿意
duō xiǎng yào liú zhù zhè yī kè dāng nǐ duì wǒ shuō yuàn yì 
ตัว เสี่ยง เหย้า หลิว จู้ เจ้อ อี๋ เค่อ ตัง หนี่ ตุ้ย หว่อ ซัว ย่วน อี้

再说一次愿意
zài shuō yī cì yuàn yì
ไจ้ ซัว อี๋ ชื่อ ย่วน อี้

永远的感激两个人守在一起的勇气
yǒng yuǎn de gǎn jī liǎng gè rén shǒu zài yī qǐ de yǒng qì 
หยง หย่วน เตอะ ก่าน จี เหลี่ยง เก้อ เหริน โส่ว ไจ้ อี้ ฉี่ เตอะ หย่ง ชี่

爱不会有恐惧 OH~
ài bù huì yǒu kǒng jù  OH~
อ้าย ปู๋ ฮุ่ย โหยว ข่ง จวี้  โอ้~

每一个人 都要自由 每只野兽 都怕承诺
měi yī gè rén  dōu yào zì yóu  měi zhī yě shòu  dōu pà chéng nuò
เหม่ย อี๋ เก้อ เหริน  โตว เหย้า จื้อ โหยว  เหม่ย จือ เย่ โซ่ว  โตว พ่า เฉิง นั้ว

如果能够 把你感动Woo 爱不能沉默
rú guǒ néng gòu  bǎ nǐ gǎn dòng Woo  ài bù néng chén mò
หยู กั่ว เหนิง โก้ว  ป๋า หนี ก่าน ต้ง โว้  อ้าย ปู้ เหนิง เฉิน มั่ว

ซ้ำ *

默默在彼此心底存在 就算你早就已经明白
mò mò zài bǐ cǐ xīn dǐ cún zài  jiù suàn nǐ zǎo jiù yǐ jīng míng bái
มั่ว มั่ว ไจ้ ปี๋ ฉื่อ ซิน ตี่ ฉุน ไจ้  จิ้ว ซ่วน หนี เจ่า จิ้ว อี่ จิง หมิง ไป๋

我我我我的爱 向全世界摊开 Woo
wǒ wǒ wǒ wǒ de ài  xiàng quán shì jiè tān kāi  Woo
หว่อ หว่อ หว่อ หว่อ เตอะ อ้าย  เซี่ยง เฉวียน ซื่อ เจี้ย ทาน ไค  โว้

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...