วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Chen Ai Da Jie (趁爱打劫) Heart Thief - Vanness Wu (Lyrics)

เพลง Chèn Ài Dǎ Jié (爱打劫) Heart Thief
ศิลปิน Wú Jiàn Háo (吴建豪) Vanness Wu
อัลบั้ม Different Man

สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลงAE AE A OH~  AE AE A OH~  AE AE A OH~ OH OH~ OH OH~

还不知道你是谁 就电得我有点累
hái bù zhī dào nǐ shì shuí  jiù diàn de wǒ yǒu diǎn lèi 
ไห ปู้ จือ เต้า หนี่ ซื่อ สุย  จิ้ว เตี้ยน เตอะ หวอ โหยว เตี่ยน เล้ย

犹豫该不该接下这张 爱情战帖
yóu yù gāi bù gāi jiē xià zhè zhāng  ài qíng zhàn tiě
โหยว อวิ้ ไก ปู้ ไก เจีย เซี่ย เจ้อ จาง  อ้าย ฉิง จ้าน เถี่ย

竟然毫无防备 瞬间就被你攻陷
jìng rán háo wú fáng bèi  shùn jiān jiù bèi nǐ gōng xiàn 
จิ้ง หยาน เหา อู๋ ฝัง เป้ย  ซุ่น เจียน จิ้ว เป้ย หนี่ กง เซี่ยน

你只不过用了一张无辜笑脸
nǐ zhǐ bù guò yòng le yī zhāng wú gū xiào liǎn
หนี จื่อ ปู๋ กั้ว ย่ง เลอะ อี้ จาง อู๋ กู เสี้ยว เหลี่ยน

*Hands Up Up High Higher

Hands Up Up   High High Higher

Hands Up Up   High High Higher

Hands Up Up   High Higher

谁趁爱打劫 我掏心掏肺 Yeah~ 掏肺 A~
shuí chèn ài dǎ jié  wǒ tāo xīn tāo fèi Yeah~  tāo fèi A~
สุย เชิ่น อ้าย ต่า เจี๋ย  หว่อ เทา ซิน เทา เฟ่ย เย้เทา เฟ่ย เอ~

别趁爱打劫 OH OH A OH
bié chèn ài dǎ jié OH OH A OH 
เปี๋ย เชิ่น อ้าย ต่า เจี๋ย โอ โอ เอ โอะ

我掏心掏肺 OH OH A OH
wǒ tāo xīn tāo fèi OH OH A OH
หว่อ เทา ซิน เทา เฟ่ย โอ โอ เอ โอะ

谁趁爱打劫 OH OH A OH
shuí chèn ài dǎ jié OH OH A OH 
สุย เชิ่น อ้าย ต่า เจี๋ย โอ โอ เอ โอะ

魂都跟你飞 OH OH A OH 你飞
hún dōu gēn nǐ fēi OH OH A OH  nǐ fēi
หุน โตว เกิน หนี่ เฟย โอ โอ เอ โอะ  หนี่ เฟย

没有把握的滋味 讲话都变得迂回
méi yǒu bǎ wò de zī wèi  jiǎng huà dōu biàn de yū huí 
เหมย โหยว ป่า หว่อ เตอะ จือ เว่ย  เจี่ยง ฮว่า โตว เปี้ยน เตอะ อวี หุย

兄弟劝我要爱就爱得 斩钉截铁
xiōng dì quàn wǒ yào ài jiù ài de  zhǎn dīng jié tiě
โซวง ตี้ เชวี่ยน หว่อ เหย้า อ้าย จิ้ว อ้าย เตอะ  จ่าน ติง เจี๋ย เถี่ย

行动像被催眠 定时会傻笑几遍
xíng dòng xiàng bèi cuī mián  dìng shí huì shǎ xiào jǐ biàn 
สิง ต้ง เซี่ยง เป้ย ชุย เหมียน  ติ้ง สือ ฮุ่ย ส่า เสี้ยว จี่ เปี้ยน

不想承认却无法掩饰 我的陶醉
bù xiǎng chéng rèn què wú fǎ yǎn shì  wǒ de táo zuì
ปู้ เสี่ยง เฉิง เริ่น เชว่ อู๋ ฝา เหยี่ยน ซื่อ  หว่อ เตอะ เถา จุ้ย

ซ้ำ *

魂都跟你飞 OH OH
hún dōu gēn nǐ fēi  OH OH
หุน โตว เกิน หนี่ เฟย  โอ โอะ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...