วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Ai Qing Zen Me Han Ting (爱情怎么喊停) Can't Stop - Pets Tseng (Lyrics)

เพลง Ài Qíng Zěn Me Hǎn Tíng (爱情怎么喊停) Can't Stop
ศิลปิน Zēng Pèi Cí (曾沛慈) Pets Tseng
อัลบั้ม Yuán Lái Shì Měi Nán (原来是美男) Fabulous Boys OST, You're Beautiful (Taiwan Version)
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง不可以 不满足你的好意 不能这么厚脸皮
bù kě yǐ  bù mǎn zú nǐ de hǎo yì  bù néng zhè me hòu liǎn pí
ปู้ เขอ อี่  ปู้ หม่าน จู๋ หนี่ เตอะ เห่า อี้  ปู้ เหนิง เจ้อ เมอะ โฮ่ว เหลี่ยน ผี

傻傻看你 还是想要更靠近
shǎ shǎ kàn nǐ  hái shì xiǎng yào gèng kào jìn 
สา ส่า คั่น หนี่  ไห ซื่อ เสี่ยง เหย้า เกิ้ง เค่า จิ้น

只怕再靠近 就一错再错的错下去
zhǐ pà zài kào jìn  jiù yī cuò zài cuò de cuò xià qù
จื่อ พ่า ไจ้ เค่า จิ้น  จิ้ว อี๋ ชั่ว ไจ้ ชั่ว เตอะ ชั่ว เซี่ย ชวี่

*不可以 纠缠着你的身影
bù kě yǐ  jiū chán zhe nǐ de shēn yǐng 
ปู้ เขอ อี่  จิว ฉาน เจอะ หนี่ เตอะ เซิน หยิ่ง

不能再让你为我担心着急 多么想要告诉你
bù néng zài ràng nǐ wèi wǒ dān xīn zháo jí  duō me xiǎng yào gào su nǐ
ปู้ เหนิง ไจ้ ร่าง หนี่ เว่ย หว่อ ตัน ซิน เจ๋า จี๋  ตัว เมอะ เสี่ยง เหย้า เก้า สุ หนี่

我好喜欢你 都怪我控制不了自己
wǒ hǎo xǐ huān nǐ  dōu guài wǒ kòng zhì bù liǎo zì jǐ
หวอ เหา สี่ ฮวน หนี่  โตว ไกว้ หว่อ ค่ง จื้อ ปู้ เหลี่ยว จื้อ จี่

我努力压抑可是爱情怎么喊停
wǒ nǔ lì yā yì kě shì ài qíng zěn me hǎn tíng 
หวอ หนู่ ลี่ ยา อี้ เข่อ ซื่อ อ้าย ฉิง เจิ่น เมอะ ห่าน ถิง

你身上的热还在我的怀里
nǐ shēn shang de rè hái zài wǒ de huái lǐ
หนี่ เซิน ซ่าง เตอะ เย่อ ไห ไจ้ หว่อ เตอะ ไหว หลี่

拼命的擦掉痕迹 面对你认真的眼睛
pīn mìng de cā diào hén jì  miàn duì nǐ rèn zhēn de yǎn jing 
พิน มิ่ง เตอะ ชา เตี้ยว เหิน จี้  เมี่ยน ตุ้ย หนี่ เริ่น เจิน เตอะ เหยี่ยน จิง

原谅我忍住了眼泪冷漠无情
yuán liàng wǒ rěn zhù le yǎn lèi lěng mò wú qíng
หยวน เลี่ยง หวอ เหริ่น จู้ เลอะ เหยี่ยน เล้ย เหลิ่ง มั่ว อู๋ ฉิง

**我努力忘记 可是爱情怎么喊停
wǒ nǔ lì wàng jì  kě shì ài qíng zěn me hǎn tíng 
หวอ หนู่ ลี่ ว่าง จี้  เข่อ ซื่อ อ้าย ฉิง เจิ่น เมอะ ห่าน ถิง

和你在一起就像是在阳光里
hé nǐ zài yī qǐ jiù xiàng shì zài yáng guāng lǐ
เหอ หนี่ ไจ้ อี้ ฉี่ จิ้ว เซี่ยง ซื่อ ไจ้ หยาง กวง

快乐到不想分离 为了你什么都愿意
kuài lè dào bù xiǎng fēn lí  wèi le nǐ shén me dōu yuàn yì
ไคว่ เล่อ เต้า ปู้ เสี่ยง เฟิน หลี  เว่ย เลอะ หนี่ เสิน เมอะ โตว ย่วน อี้

***这一次让我昧着良心 提前离去
zhè yī cì ràng wǒ mèi zhe liáng xīn  tí qián lí qù
เจ้อ อี๋ ชื่อ ร่าง หว่อ เม่ย เจอะ เหลียง ซิน  ถี เฉียน หลี ชวี่

不可以 舍不得你的好意 不能这么厚脸皮
bù kě yǐ  shě bù dé nǐ de hǎo yì  bù néng zhè me hòu liǎn pí
ปู้ เขอ อี่  เส่อ ปู้ เต๋อ หนี่ เตอะ เห่า อี้  ปู้ เหนิง เจ้อ เมอะ โฮ่ว เหลี่ยน ผี

傻傻看你 还是想要更靠近
shǎ shǎ kàn nǐ  hái shì xiǎng yào gèng kào jìn 
สา ส่า คั่น หนี่  ไห ซื่อ เสี่ยง เหย้า เกิ้ง เค่า จิ้น 

不能再靠近 难道要这样的错下去
bù néng zài kào jìn  nán dào yào zhè yàng de cuò xià qù
ปู้ เหนิง ไจ้ เค่า จิ้น  หนาน เต้า เหย้า เจ้อ ย่าง เตอะ ชั่ว เซี่ย ชวี่

ซ้ำ *, **, ***

我努力压抑 可是爱情怎么喊停
wǒ nǔ lì yā yì  kě shì ài qíng zěn me hǎn tíng 
หวอ หนู่ ลี่ ยา อี้  เข่อ ซื่อ อ้าย ฉิง เจิ่น เมอะ ห่าน ถิง

你身上的热还在我的怀里
nǐ shēn shang de rè hái zài wǒ de huái lǐ
หนี่ เซิน ซ่าง เตอะ เย่อ ไห ไจ้ หว่อ เตอะ ไหว หลี่

拼命的擦掉痕迹 面对你认真的眼睛
pīn mìng de cā diào hén jì  miàn duì nǐ rèn zhēn de yǎn jing 
พิน มิ่ง เตอะ ชา เตี้ยว เหิน จี้  เมี่ยน ตุ้ย หนี่ เริ่น เจิน เตอะ เหยี่ยน จิง

原谅我忍住了眼泪冷漠到底
yuán liàng wǒ rěn zhù le yǎn lèi lěng mò dào dǐ
หยวน เลี่ยง หวอ เหริ่น จู้ เลอะ เหยี่ยน เล้ย เหลิ่ง มั่ว เต้า ตี่

ซ้ำ **

对不起让我昧着良心 转身离去
duì bù qǐ ràng wǒ mèi zhe liáng xīn  zhuǎn shēn lí qù
ตุ้ย ปู้ ฉี่ ร่าง หว่อ เม่ย เจอะ เหลียง ซิน  จ่วน เซิน หลี ชวี่

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...