วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Zhi Shao Ai (至少爱) At Least Love - Fish Leong (Lyrics)

เพลง Zhì Shǎo Ài (至少) At Least Love
ศิลปิน Liáng Jìng Rú (梁静茹) Fish Leong
อัลบั้ม Ài Jiǔ Jiàn Rén Xīn (爱久见人心) Love For A Long Time Will Tell
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง


我还记得你第一次牵我的手
wǒ hái jì de nǐ dì yī cì qiān wǒ de shǒu 
หว่อ ไห จี้ เตอะ หนี่ ตี้ อี ชื่อ เชียน หว่อ เตอะ โส่ว

你的小狗悄悄跟着走
nǐ de xiǎo gǒu qiāo qiāo gēn zhe zǒu
หนี่ เตอะ เสียว โก่ว เชียว เชียว เกิน เจอะ โจ่ว

你厚厚的手握着我流汗的手
nǐ hòu hòu de shǒu wò zhe wǒ liú hàn de shǒu 
หนี่ โฮ่ว โฮ่ว เตอะ โส่ว ว่อ เจอะ หว่อ หลิว ฮั่น เตอะ โส่ว

就好像是握着我的未来
jiù hǎo xiàng shì wò zhe wǒ de wèi lái
จิ้ว เห่า เซี่ยง ซื่อ ว่อ เจอะ หว่อ เตอะ เว่ย ไหล

那一晚吃完晚餐沿着爱河
nà yī wǎn chī wán wǎn cān yán zhe ài hé 
น่า อี้ หว่าน ชือ หวาน หว่าน ชัน เหยียน เจอะ อ้าย เหอ

不小心我就坠入爱河
bù xiǎo xīn wǒ jiù zhuì rù ài hé
ปู้ เสี่ยว ซิน หว่อ จิ้ว จุ้ย ยู่ อ้าย เหอ   

自行车 缓缓地 是你的温柔
zì xíng chē  huǎn huǎn de  shì nǐ de wēn róu 
จื้อ สิง เชอ  หวน ห่วน เตอะ  ซื่อ หนี่ เตอะ เวิน โหรว

湿湿的 你吻我的额头
shī shī de  nǐ wěn wǒ de é tóu
ซือ ซือ เตอะ  หนี เหวิ่น หว่อ เตอะ เอ๋อ โถว

*你知不知道 我为你掉了多少头发
nǐ zhī bù zhī dào  wǒ wèi nǐ diào le duō shǎo tóu fa 
หนี่ จือ ปู้ จือ เต้า  หว่อ เว่ย หนี่ เตี้ยว เลอะ ตัว เส่า โถว ฟ่ะ

有一天秃头 你 想办法
yǒu yī tiān tū tóu  nǐ  xiǎng bàn fǎ
โหย่ว อี้ เทียน ทู โถว  หนี  เสี่ยง ปั้น ฝ่า

你知不知道 因为你我了解了情话
nǐ zhī bù zhī dào  yīn wèi nǐ wǒ liǎo jiě le qíng huà 
หนี่ จือ ปู้ จือ เต้า  ยิน เว่ย หนี่ หวอ เหลียว เจี่ย เลอะ ฉิง ฮว่า

像小花在我心底发芽
xiàng xiǎo huā zài wǒ xīn dǐ fā yá
เซี่ยง เสี่ยว ฮวา ไจ้ หว่อ ซิน ตี่ ฟา หยา

**至少爱带给我们许多快乐
zhì shǎo ài dài gěi wǒ men xǔ duō kuài lè 
จื้อ เส่า อ้าย ไต้ เก๋ย หว่อ เมิน สวี่ ตัว ไคว่ เล่อ

别想走到后来会发生什么事情
bié xiǎng zǒu dào hòu lái huì fā shēng shén me shì qíng
เปี๋ย เสียง โจ่ว เต้า โฮ่ว ไหล ฮุ่ย ฟา เซิง เสิน เมอะ ซื่อ ฉิง

保存至少爱过的甜蜜 别想 什么会失去
bǎo cún zhì shǎo ài guò de tián mì  bié xiǎng  shén me huì shī qù
เป่า ฉุน จื้อ เส่า อ้าย กั้ว เตอะ เถียน มี่  เปี๋ย เสี่ยง  เสิน เมอะ ฮุ่ย ซือ ชวี่

又不是爱没有带给我们一些回忆
yòu bù shì ài méi yǒu dài gěi wǒ men yī xiē huí yì 
โย่ว ปู๋ ซื่อ อ้าย เหมย โหย่ว ไต้ เก๋ย หว่อ เมิน อี้ เซีย หุย อี้

就算走到最后什么都不是 (都是爱)
jiù suàn zǒu dào zuì hòu shén me dōu bù shì (dōu shì ài)
จิ้ว ซ่วน โจ่ว เต้า จุ้ย โฮ่ว เสิน เมอะ โตว ปู๋ ซื่อ (โตว ซื่อ อ้าย)

至少爱的每天都美丽 此刻爱你的我是快乐的
zhì shǎo ài de měi tiān dōu měi lì  cǐ kè ài nǐ de wǒ shì kuài lè de
จื้อ เส่า อ้าย เตอะ เหม่ย เทียน โตว เหม่ย ลี่  ฉื่อ เค่อ อ้าย หนี่ เตอะ หว่อ ซื่อ ไคว่ เล่อ เตอะ

现在我更喜欢你牵我的手
xiàn zài wǒ gèng xǐ huān nǐ qiān wǒ de shǒu 
เซี่ยน ไจ้ หว่อ เกิ้ง สี่ ฮวน หนี่ เชียน หว่อ เตอะ โส่ว

总有温温触感在心头
zǒng yǒu wēn wēn chù gǎn zài xīn tóu
จ๋ง โหย่ว เวิน เวิน ชู่ ก่าน ไจ้ ซิน โถว

自行车 慢慢走 我在你背后
zì xíng chē  màn màn zǒu  wǒ zài nǐ bèi hòu 
จื้อ สิง เชอ  ม่าน ม่าน โจ่ว  หว่อ ไจ้ หนี่ เป้ย โฮ่ว

不担心 未来还要多久
bù dān xīn  wèi lái hái yào duō jiǔ
ปู้ ตัน ซิน  เว่ย ไหล ไห เหย้า ตัว จิ่ว

ซ้ำ *, **, **

至少爱的每天都美丽 此刻爱你的我是快乐的
zhì shǎo ài de měi tiān dōu měi lì  cǐ kè ài nǐ de wǒ shì kuài lè de
จื้อ เส่า อ้าย เตอะ เหม่ย เทียน โตว เหม่ย ลี่  ฉื่อ เค่อ อ้าย หนี่ เตอะ หว่อ ซื่อ ไคว่ เล่อ เตอะ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...