วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Po Ji Ta (破吉他) Used Guitar - Zhang Zhen Yue (Lyrics)

เพลง Pò Jí Tā (破吉他) Used Guitar
ศิลปิน Zhāng Zhèn Yuè (张震岳) A-Yue
อัลบั้ม Wǒ Shì Hǎi Yǎ Gǔ Mù (我是海雅谷慕) Ayal Komod Belief
สังกัด ROCK RECORDS
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
最好是艳阳天 约在海边不散不见
zuì hǎo shì yàn yáng tiān  yuē zài hǎi biān bù sàn bù jiàn 
จุ้ย เห่า ซื่อ เหยี้ยน หยาง เทียน  เยว ไจ้ ไห่ เปียน ปู๋ ซ่าน ปู๋ เจี้ยน

一定有人爽约 喝太多起不来之类 到底
yī dìng yǒu rén shuǎng yuē  hē tài duō qǐ bù lái zhī lèi  dào dǐ
อี๋ ติ้ง โหย่ว เหริน ส่วง เยว  เฮอ ไท่ ตัว ฉี่ ปู้ ไหล จือ เล้ย  เต้า ตี่

理由总是有太多 时间浪费在上网 游戏之间
lǐ yóu zǒng shì yǒu tài duō  shí jiān làng fèi zài shàng wǎng  yóu xì zhī jiān
หลี่ โหยว จ่ง ซื่อ โหย่ว ไท่ ตัว  สือ เจียน ล่าง เฟ่ย ไจ้ ซ่าง หว่าง  โหยว ซี่ จือ เจียน

难得假日星期天 何不骑着单车去
nán dé jià rì xīng qī tiān  hé bù qí zhe dān chē qù 
หนาน เต๋อ เจี้ย ยื้อ ซิง ชี เทียน  เหอ ปู้ ฉี เจอะ ตัน เชอ ชวี่

看看河岸夕阳很美 不要再睡
kàn kàn hé àn xī yáng hěn měi  bù yào zài shuì
คั่น คั่น เหอ อั้น ซี หยาง เหิน เหม่ย  ปู๋ เหย้า ไจ้ ซุ่ย

一阵浪花打来 夏天皮肤特别黝黑
yī zhèn làng huā dǎ lái  xià tiān pí fū tè bié yǒu hēi 
อี๋ เจิ้น ล่าง ฮวา ต่า ไหล  เซี่ย เทียน ผี ฟู เท่อ เปี๋ย โหย่ว เฮย

远方几个辣妹 浓妆艳抹照样戏水 Yeah Hey
yuǎn fāng jǐ gè là mèi  nóng zhuāng yàn mǒ  zhào yàng xì shuǐ  Yeah Hey
หย่วน ฟัง จี่ เก้อ ล่า เม่ย  หนง จวง เหยี้ยน หมั่ว เจ้า ย่าง ซี่ สุ่ย  เย้ เฮ้

漂浮在平静海面 脑子空空没所谓 一只海龟
piāo fú zài píng jìng hǎi miàn  nǎo zi kōng kōng méi suǒ wèi  yī zhī hǎi guī
เพียว ฝู ไจ้ ผิง จิ้ง ไห่ เมี่ยน  เหน่า จึ คง คง เหมย สั่ว เว่ย  อี้ จือ ไห่ กุย

有点不想回台北 幻想退休养老要
yǒu diǎn bù xiǎng huí TáiBěi  huàn xiǎng tuì xiū yǎng lǎo yào 
โหยว เตี่ยน ปู้ เสี่ยง หุย ไถเป่ย  ฮ่วน เสี่ยง ทุ่ย ซิว หยาง เหล่า เหย้า

在花莲买一块农地 养鸡种田 Yeah
zài HuāLián mǎi yī kuài nóng dì  yǎng jī zhòng tián  Yeah
ไจ้ ฮวาเหลียน ใหม่ อี๋ ไคว่ หนง ตี้  หย่าง จี จ้ง เถียน  เย้

*任何事都为别人 自己摆在最后面
rèn hé shì dōu wèi bié rén  zì jǐ bǎi zài zuì hòu miàn 
เริ่น เหอ ซื่อ โตว เว่ย เปี๋ย เหริน  จื้อ จี๋ ป่าย ไจ้ จุ้ย โฮ่ว เมี่ยน

来一次远走高飞 再犹豫就别后悔
lái yī cì yuǎn zǒu gāo fēi  zài yóu yù jiù bié hòu huǐ
ไหล อี๋ ชื่อ หยวน โจ่ว เกา เฟย  ไจ้ โหยว อวิ้ จิ้ว เปี๋ย โฮ่ว หุ่ย

择期不如就今天 Bye Bye Blue Monday
zé qī bù rú jiù jīn tiān Bye Bye Blue Monday 
เจ๋อ ชี ปู้ หยู จิ้ว จิน เทียน บาย บาย บลู มันเด

肩上一把破吉他 流浪到天边
jiān shàng yī bǎ pò jí tā  liú làng dào tiān biān
เจียน ซ่าง อี้ ป่า พั้ว จี๋ ทา  หลิว ล่าง เต้า เทียน เปียน

ซ้ำ *, *, *

流浪到天边 流浪到天边 再见呀再见
liú làng dào tiān biān  liú làng dào tiān biān  zài jiàn ya zài jiàn
หลิว ล่าง เต้า เทียน เปียน  หลิว ล่าง เต้า เทียน เปียน  ไจ้ เจี้ยน ยา ไจ้ เจี้ยน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...