วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Ni Ke Yi Zai Wo Mian Qian Tan Bai (你可以在我面前坦白) You Can Confess In Front Of Me - Come On! Bay Bay! (Lyrics)

เพลง Nǐ Kě Yǐ Zài Wǒ Miàn Qián Tǎn Bái (你可以在我面前坦白) You Can Confess In Front Of Me 
ศิลปิน Come On! Bay Bay! (来吧! 焙焙!Lái Ba! Bèi Bèi!
อัลบั้ม (实的印象Zhēn S De Yìn Xiàng
สังกัด Asia Muse Entertainment Co.,Ltd.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง你跑得很快 你害怕 身体的腐坏
nǐ pǎo de hěn kuài  nǐ hài pà  shēn tǐ de fǔ huài 
หนี เผ่า เตอะ เหิ่น ไคว่  หนี่ ไห้ พ่า  เซิน ถี่ เตอะ ฝู่ ไฮว่

你不知道 生命 是不是一种循环
nǐ bù zhī dào  shēng mìng  shì bù shì yī zhǒng xún huán
หนี่ ปู้ จือ เต้า  เซิง มิ่ง  ซื่อ ปู๋ ซื่อ อี้ จ่ง สวิน หวน

你妥协了你的现在 去弥补过去的遗憾
nǐ tuǒ xié le nǐ de xiàn zài  qù mí bǔ guò qù de yí hàn
หนี ถั่ว เสีย เลอะ หนี่ เตอะ เซี่ยน ไจ้  ชวี่ หมี ปู่ กั้ว ชวี่ เตอะ อี๋ ฮั่น

你所谓将来的未来 换句话说不过是现在
nǐ suǒ wèi jiāng lái de wèi lái  huàn jù huà shuō bù guò shì xiàn zài
หนี สั่ว เว่ย เจียง ไหล เตอะ เว่ย ไหล  ฮ่วน จวี้ ฮว่า ซัว ปู๋ กั้ว ซื่อ เซี่ยน ไจ้

我不需要你的答案 为你告诉我你会勇敢
wǒ bù xū yào nǐ de dá àn  yīn wèi nǐ gào su wǒ nǐ huì yǒng gǎn
หว่อ ปู้ ซวี เหย้า หนี่ เตอะ ต๋า อั้น  ยิน เว่ย หนี่ เก้า สุ หว่อ หนี่ ฮุ่ย หยง ก่าน

还不够快 去征服 世界的挑
nǐ hái bù gòu kuài  qù zhēng fú  shì jiè de tiǎo zhàn 
หนี่ ไห ปู๋ โก้ว ไคว่  ชวี่ เจิง ฝู  ซื่อ เจี้ย เตอะ เถี่ยว จ้าน

变的你 生命 是不是一直空?
shàn biàn de nǐ  shēng mìng  shì bù shì yī zhí kōng zhuàn?
ซ่าน เปี้ยน เตอะ หนี่  เซิง มิ่ง  ซื่อ ปู๋ ซื่อ อี้ จื๋อ คง จ้วน?

勇敢其实比想像更难 你可以在我面前坦白
yǒng gǎn qí shí bǐ xiǎng xiàng gèng nán  nǐ kě yǐ zài wǒ miàn qián tǎn bái
หยง ก่าน ฉี สือ ปี๋ เสี่ยง เซี่ยง เกิ้ง หนาน  หนี เขอ อี่ ไจ้ หว่อ เมี่ยน เฉียน ถ่าน ไป๋

那天我终于表现出一种谅解的情怀
nà tiān wǒ zhōng yú biǎo xiàn chū yī zhǒng liàng jiě de qíng huái 
น่า เทียน หว่อ จง อวิ๋ เปี่ยว เซี่ยน ชู อี้ จ่ง เลี่ยง เจี่ย เตอะ ฉิง ไหว

你却说我何必用温柔来掩饰傲慢
nǐ què shuō wǒ hé bì yòng wēn róu lái yǎn shì ào màn
หนี่ เชว่ ซัว หว่อ เหอ ปี้ ย่ง เวิน โหรว ไหล เหยี่ยน ซื่อ เอ้า ม่าน

那天我以为我已经看见你眼睛里的无奈
nà tiān wǒ yǐ wéi wǒ yǐ jīng kàn jiàn nǐ yǎn jing lǐ de wú nài 
น่า เทียน หวอ อี่ เหวย หวอ อี่ จิง คั่น เจี้ยน หนี เหยี่ยน จิง หลี่ เตอะ อู๋ ไน่

你却说这一切从头都与我无关
nǐ què shuō zhè yī qiè cóng tóu dōu yǔ wǒ wú guān
หนี่ เชว่ ซัว เจ้อ อี๋ เชี้ย ฉง โถว โตว อวิ๋ หว่อ อู๋ กวน

勇敢其实比想像更难 你可以在我面前坦白
yǒng gǎn qí shí bǐ xiǎng xiàng gèng nán  nǐ kě yǐ zài wǒ miàn qián tǎn bái
หยง ก่าน ฉี สือ ปี๋ เสี่ยง เซี่ยง เกิ้ง หนาน  หนี เขอ อี่ ไจ้ หว่อ เมี่ยน เฉียน ถ่าน ไป๋

勇敢其实比想像更难 我可以在你面前坦白 ?
yǒng gǎn qí shí bǐ xiǎng xiàng gèng nán  wǒ kě yǐ zài nǐ miàn qián tǎn bái  ma?
หยง ก่าน ฉี สือ ปี๋ เสี่ยง เซี่ยง เกิ้ง หนาน  หวอ เขอ อี่ ไจ้ หนี่ เมี่ยน เฉียน ถ่าน ไป๋  ม่ะ?Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...