วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Mei You Ren Xiang Ni (没有人像你) No One Is Like You - Fish Leong (Lyrics)

เพลง Méi Yǒu Rén Xiàng Nǐ (没有人像你) No One Is Like You
ศิลปิน Liáng Jìng Rú (梁静茹) Fish Leong
อัลบั้ม Ài Jiǔ Jiàn Rén Xīn (爱久见人心) Love For A Long Time Will Tell
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง


争执在慢慢累积 所以疲倦也默默累积
zhēng zhí zài màn màn lěi jī  suǒ yǐ pí juàn yě mò mò lěi jī
เจิง จื๋อ ไจ้ ม่าน ม่าน เหล่ย จี  สัว อี่ ผี เจวี้ยน เย่ มั่ว มั่ว เหล่ย จี

侵蚀了爱情 坍塌了亲密
qīn shí le ài qíng  tān tā le qīn mì
ชิน สือ เลอะ อ้าย ฉิง  ทาน ทา เลอะ ชิน มี่

心情在慢慢转移 所以焦点也默默转移
xīn qíng zài màn màn zhuǎn yí  suǒ yǐ jiāo diǎn yě mò mò zhuǎn yí
ซิน ฉิง ไจ้ ม่าน ม่าน จ่วน อี๋  สัว อี่ เจียว เตี่ยน เย่ มั่ว มั่ว จ่วน อี๋

放大了问题 草草分离 璀璨回忆 化为灰烬
fàng dà le wèn tí  cǎo cǎo fēn lí  cuǐ càn huí yì  huà wéi huī jìn
ฟ่าง ต้า เลอะ เวิ่น ถี  เฉา เฉ่า เฟิน หลี  ฉุ่ย ช่าน หุย อี้  ฮว่า เว่ย ฮุย จิ้น

*在冷静之后剩冷清 太倔强的人 没资格惋惜
zài lěng jìng zhī hòu shèng lěng qīng  tài jué jiàng de rén  méi zī gé wǎn xī
ไจ้ เหลิ่ง จิ้ง จือ โฮ่ว เซิ่ง เหลิ่ง ชิง  ไท่ เจว๋ เจี้ยง เตอะ เหริน  เหมย จือ เก๋อ หว่าน ซี

若无其事 忍痛走下去
ruò wú qí shì  rěn tòng zǒu xià qù
ยั่ว อู๋ ฉี ซื่อ  เหริ่น ท่ง โจ่ว เซี่ย ชวี่

在深夜喃喃自语没有人像你
zài shēn yè nán nán zì yǔ méi yǒu rén xiàng nǐ
ไจ้ เซิน เย้ หนาน หนาน จื้อ อวิ่ เหมย โหย่ว เหริน เซี่ยง หนี่

一句话就能带来天堂或地狱
yī jù huà jiù néng dài lái tiān táng huò dì yù
อี๋ จวี้ ฮว่า จิ้ว เหนิง ไต้ ไหล เทียน ถาง ฮั่ว ตี้ อวิ้

你太懂得我 感动我从不费力
nǐ tài dǒng de wǒ  gǎn dòng wǒ cóng bù fèi lì
หนี่ ไท่ ต่ง เตอะ หว่อ  ก่าน ต้ง หว่อ ฉง ปู๋ เฟ่ย ลี่

要伤我就更容易 (彻底)
yào shāng wǒ jiù gèng róng yì (chè dǐ)
เหย้า ซาง หว่อ จิ้ว เกิ้ง หยง อี้  (เช้อ ตี่)

最深刻那种感情 就是最动荡那种感情
zuì shēn kè nà zhǒng gǎn qíng  jiù shì zuì dòng dàng nà zhǒng gǎn qíng
จุ้ย เซิน เค่อ น่า จ๋ง ก่าน ฉิง  จิ้ว ซื่อ จุ้ย ต้ง ตั้ง น่า จ๋ง ก่าน ฉิง

虽然不安宁 却蕴藏惊喜 两全其美 不会降临
suī rán bù ān níng  què yùn cáng jīng xǐ  liǎng quán qí měi  bù huì jiàng lín
ซุย หยาน ปู้ อัน หนิง  เชว่ วิ่น ฉาง จิง สี่  เหลี่ยง เฉวียน ฉี เหม่ย  ปู๋ ฮุ่ย เจี้ยง หลิน

ซ้ำ *

像遗憾喃喃自语没有人像你
xiàng yí hàn nán nán zì yǔ méi yǒu rén xiàng nǐ
เซี่ยง อี๋ ฮั่น หนาน หนาน จื้อ อวิ่ เหมย โหย่ว เหริน เซี่ยง หนี่

让困境或是命运不值得忧虑
ràng kùn jìng huò shì mìng yùn bù zhí dé yōu lǜ
ร่าง คุ่น จิ้ง ฮั่ว ซื่อ มิ่ง วิ่น ปู้ จื๋อ เต๋อ โยว ลวี้

不计划未来 享受当下的美丽 是任性还是勇气
bù jì huà wèi lái  xiǎng shòu dāng xià de měi lì  shì rèn xìng hái shì yǒng qì
ปู๋ จี้ ฮว่า เว่ย ไหล  เสี่ยง โซ่ว ตัง เซี่ย เตอะ เหม่ย ลี่  ซื่อ เริ่น ซิ่ง ไห ซื่อ หย่ง ชี่

越哭泣 越生气 多 嫉妒你爱恨都随意
yuè kū qì  yuè shēng qì  duō  jí dù nǐ ài hèn dōu suí yì
เยว่ คู ชี่  เยว่ เซิง ชี่  ตัว  จี๋ ตู้ หนี่ อ้าย เฮิ่น โตว สุย อี้

对日记喃喃自语没有人像你
duì rì jì nán nán zì yǔ méi yǒu rén xiàng nǐ
ตุ้ย ยื้อ จี้ หนาน หนาน จื้อ อวิ่ เหมย โหย่ว เหริน เซี่ยง หนี่

能那么自由 想放开就能舍弃
néng nà me zì yóu  xiǎng fàng kāi jiù néng shě qì
เหนิง น่า เมอะ จื้อ โหยว  เสี่ยง ฟ่าง ไค จิ้ว เหนิง เส่อ ชี่

我恨我假忘记 却不停回忆
wǒ hèn wǒ jiǎ wàng jì  què bù tíng huí yì
หว่อ เฮิ่น หวอ เจี่ย ว่าง จี้  เชว่ ปู้ ถิง หุย อี้

像遗憾喃喃自语没有人像你
xiàng yí hàn nán nán zì yǔ méi yǒu rén xiàng nǐ
เซี่ยง อี๋ ฮั่น หนาน หนาน จื้อ อวิ่ เหมย โหย่ว เหริน เซี่ยง หนี่

让困境或是命运不值得忧虑
ràng kùn jìng huò shì mìng yùn bù zhí dé yōu lǜ
ร่าง คุ่น จิ้ง ฮั่ว ซื่อ มิ่ง วิ่น ปู้ จื๋อ เต๋อ โยว ลวี้

不计划未来 享受当下的美丽
bù jì huà wèi lái  xiǎng shòu dāng xià de měi lì
ปู๋ จี้ ฮว่า เว่ย ไหล  เสี่ยง โซ่ว ตัง เซี่ย เตอะ เหม่ย ลี่

为何我无法随性 像你
wèi hé wǒ wú fǎ suí xìng  xiàng nǐ
เว่ย เหอ หว่อ อู๋ ฝ่า สุย ซิ่ง  เซี่ยง หนี่

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...