วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Mai En Li (麦恩莉) My Only Girl - Khalil Fong (Lyrics)

เพลง Mài Ēn Lì (麦恩莉) My Only Girl
ศิลปิน Fāng Dà Tóng (方大同) Khalil Fong
อัลบั้ม Huí Dào Wèi Lái (回到未来) Back To Wonderland
สังกัด Warner Music Hong Kong
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง





เนื้อเพลง


曾经受过一些伤害 曾经有些看不开
céng jīng shòu guò yī xiē shāng hài  céng jīng yǒu xiē kàn bù kāi
เฉิง จิง โซ่ว กั้ว อี้ เซีย ซาง ไห้  เฉิง จิง โหย่ว เซีย คั่น ปู้ ไค 

却也胆怯迎接将来 怕爱再卷来(怕爱再卷来)
què yě dǎn qiè yíng jiē jiāng lái  pà ài zài juǎn lái(pà ài zài juǎn lái)
เชว่ เย๋ ต่าน เชี้ย หยิง เจีย เจียง ไหล  พ่า อ้าย ไจ้ เจวี่ยน ไหล(พ่า อ้าย ไจ้ เจวี่ยน ไหล)

所以我已停止爱 倒也过得挺自在
suǒ yǐ wǒ yǐ tíng zhǐ ài  dào yě guò de tǐng zì zài
สัว อี่ หวอ อี่ ถิง จื่อ อ้าย  เต้า เย่ กั้ว เตอะ ถิ่ง จื้อ ไจ้

我的爱 停泊在 无风的海
wǒ de ài  tíng bó zài  wú fēng de hǎi
หว่อ เตอะ อ้าย  ถิง ปั๋ว ไจ้  อู๋ เฟิง เตอะ ไห่

*有点奇怪 天使带你来 叫我期待 重新振作起来
yǒu diǎn qí guài  tiān shǐ dài nǐ lái  jiào wǒ qī dài  chóng xīn zhèn zuò qǐ lái
โหยว เตี่ยน ฉี ไกว้  เทียน สื่อ ไต้ หนี่ ไหล  เจี้ยว หว่อ ชี ไต้  ฉง ซิน เจิ้น จั้ว ฉี่ ไหล

别让自己后悔 把眼泪收回 不跟谁 斗苦斗累
bié ràng zì jǐ hòu huǐ  bǎ yǎn lèi shōu huí  bù gēn shuí dòu kǔ dòu lèi
เปี๋ย ร่าง จื้อ จี่ โฮ่ว หุ่ย  ป๋า เหยี่ยน เล้ย โซว หุย  ปู้ เกิน สุย  โต้ว ขู่ โต้ว เล้ย

**感谢你的出现 过去的往事就如烟
gǎn xiè nǐ de chū xiàn  guò qù de wǎng shì jiù rú yān
ก่าน เซี้ย หนี่ เตอะ ชู เซี่ยน  กั้ว ชวี่ เตอะ หว่าง ซื่อ จิ้ว หยู เยียน

在眼前 什么都 不欠 你是下雨时的屋檐
zài yǎn qián  shén me dōu  bù qiàn  nǐ shì xià yǔ shí de wū yán
ไจ้ เหยี่ยน เฉียน  เสิน เมอะ โตว  ปู๋ เชี่ยน  หนี่ ซื่อ เซี่ย อวิ่ สือ เตอะ อู เหยียน

那份爱没时限 幸福就在我们指尖
nà fèn ài méi shí xiàn  xìng fú jiù zài wǒ men zhǐ jiān
น่า เฟิ่น อ้าย เหมย สือ เซี่ยน  ซิ่ง ฝู จิ้ว ไจ้ หว่อ เมิน จื่อ เจียน

感动得 模糊了 视线 那憧憬的一转眼
gǎn dòng de  mó hu le  shì xiàn  nà chōng jǐng de yī zhuǎn yǎn
ก่าน ต้ง เตอะ  หมัว ฮุ เลอะ  ซื่อ เซี่ยน  น่า ชง จิ่ง เตอะ อี้ จ๋วน เหยี่ยน

一瞬间就能实现 在有生之年
yī shùn jiān jiù néng shí xiàn  zài yǒu shēng zhī nián
อี๋ ซุ่น เจียน จิ้ว เหนิง สือ เซี่ยน  ไจ้ โหย่ว เซิง จือ เหนียน

My Only Girl Friend   (My Only Girl Friend)

DO DO DO DO DO~

曾经有过一些时候 以为所谓的自由
céng jīng yǒu guò yī xiē shí hòu  yǐ wéi suǒ wèi de zì yóu
เฉิง จิง โหย่ว กั้ว อี้ เซีย สือ โฮ่ว  อี่ เหวย สั่ว เว่ย เตอะ จื้อ โหยว

是每个路口往后 只有 我一个人走
shì měi gè lù kǒu wǎng hòu  zhǐ yǒu  wǒ yī gè rén zǒu
ซื่อ เหม่ย เก้อ ลู่ โขว หว่าง โฮ่ว  จื๋อ โหย่ว  หว่อ อี๋ เก้อ เหริน โจ่ว

曾经我以为成熟 是寂寞能够承受
céng jīng wǒ yǐ wéi chéng shóu  shì jì mò néng gòu chéng shòu
เฉิง จิง หวอ อี่ เหวย เฉิง โสว  ซื่อ จี้ มั่ว เหนิง โก้ว เฉิง โซ่ว

收起了 孤独的 那一双手
shōu qǐ le  gū dú de  nà yī shuāng shǒu
โซว ฉี่ เลอะ  กู ตู๋ เตอะ  น่า อี้ ซวง โส่ว

ซ้ำ *, **

不知道该怎么说 感谢的话这么多
bù zhī dào gāi zěn me shuō  gǎn xiè de huà zhè me duō
ปู้ จือ เต้า ไก เจิ่น เมอะ ซัว  ก่าน เซี้ย เตอะ ฮว่า เจ้อ เมอะ ตัว

你就像是救了我 在广阔寂寞漩涡解脱
nǐ jiù xiàng shì jiù le wǒ  zài guǎng kuò jì mò xuán wō jiě tuō
หนี่ จิ้ว เซี่ยง ซื่อ จิ้ว เลอะ หว่อ  ไจ้ ก่วง คั่ว จี้ มั่ว เสวียน วอ เจี่ย ทัว

感谢上天杰作 管结果 是对 是错 是福 是祸
gǎn xiè shàng tiān jié zuò  guǎn jié guǒ  shì duì  shì cuò  shì fú  shì huò
ก่าน เซี้ย ซ่าง เทียน เจี๋ย จั้ว  ก่วน เจี๋ย กั่ว  ซื่อ ตุ้ย  ซื่อ ชั่ว  ซื่อ ฝู  ซื่อ ฮั่ว

使我 对爱再没那么多疑惑
shǐ wǒ  duì ài zài méi nà me duō yí huò
สือ หว่อ  ตุ้ย อ้าย ไจ้ เหมย น่า เมอะ ตัว อี๋ ฮั่ว

OH It's Hard To Believe It   OH It's Hard To Believe It

I Don’t Believe It Babe

(想不想到原来是你 爱来爱去为了等你
(xiǎng bù xiǎng dào yuán lái shì nǐ  ài lái ài qù  wèi le děng nǐ
(เสี่ยง ปู้ เสี่ยง เต้า หยวน ไหล ซื่อ หนี่  อ้าย ไหล อ้าย ชวี่ เว่ย เลอะ เติ๋ง หนี่

猜不猜到因为有你 爱来爱去有了目的)
cāi bù cāi dào yīn wèi yǒu nǐ  ài lái ài qù yǒu le mù dì)
ไช ปู้ ไช เต้า ยิน เว่ย โหยว หนี่  อ้าย ไหล อ้าย ชวี่ โหย่ว เลอะ มู่ ตี้)

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...