วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Love Overtime - Vanness Wu (Lyrics)

เพลง Love Overtime
ศิลปิน Wú Jiàn Háo (吴建豪) Vanness Wu
อัลบั้ม Different Man
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


You Can Call Me Anytime  I Will Love You Overtime

You Can Call Me Anytime  I Will Love You Overtime  Let’s Go~

You Can Call Me Anytime  I Will Love You Overtime

今天 不能决定由明天 Ai 
jīn tiān  bù néng jué dìng yóu míng tiān Ai 
จิน เทียน  ปู้ เหนิง เจว๋ ติ้ง โหยว หมิง เทียน ไอ

OH 就别再 孤孤单单乱怀念 OH
OH jiù bié zài  gū gū dān dān luàn huái niàn  OH
โอ้ จิ้ว เปี๋ย ไจ้  กู กู ตัน ตัน ล่วน ไหว เนี่ยน  โอ้

随时都可能世界突然开始跟着你改变
suí shí dōu kě néng shì jiè tū rán kāi shǐ gēn zhe nǐ gǎi biàn
สุย สือ โตว เข่อ เหนิง ซื่อ เจี้ย ทู หยาน ไค สื่อ เกิน เจอะ หนี ไก่ เปี้ยน

*只需要把心打开 让这 L O V E 冲出来 (OH)
zhǐ xū yào bǎ xīn dǎ kāi  ràng zhè L O V E chōng chū lái  (OH)
จื่อ ซวี เหย้า ป่า ซิน ต่า ไค  ร่าง เจ้อ แอล โอ วี อี ชง ชู ไหล  (โอ้)

**从现在开始 别再怕未来(别再怕未来)
cóng xiàn zài kāi shǐ  bié zài pà wèi lái(bié zài pà wèi lái)
ฉง เซี่ยน ไจ้ ไค สื่อ  เปี๋ย ไจ้ พ่า เว่ย ไหล(เปี๋ย ไจ้ พ่า เว่ย ไหล)

好好享受每天的精彩
hǎo hǎo xiǎng shòu měi tiān de jīng cǎi 
เหา เห่า เสี่ยง โซ่ว เหม่ย เทียน เตอะ จิง ไฉ่

相信我爱不会被打败 (Wuu OH)
xiāng xìn wǒ ài bù huì bèi dǎ bài  (Wuu OH)
เซียง ซิ่น หว่อ อ้าย ปู๋ ฮุ่ย เป้ย ต่า ป้าย  (อู้ โอ้)

It’s All Right! It’s All Right!  It’s All Right! It’s All Right!  With Me~

***LOVE OVERTIME

把你双手举起来 跟着音乐来摇摆
bǎ nǐ shuāng shǒu jǔ qǐ lái  gēn zhe yīn yuè lái yáo bǎi
ป๋า หนี่ ซวง โส่ว จวี๋ ฉี่ ไหล  เกิน เจอะ ยิน เยว่ ไหล เหยา ป่าย

LOVE OVERTIME

爱的革命喊出来 大家疯狂用力爱
ài de gé mìng hǎn chū lái  dà jiā fēng kuáng yòng lì ài
อ้าย เตอะ เก๋อ มิ่ง ห่าน ชู ไหล  ต้า เจีย เฟิง ขวง ย่ง ลี่ อ้าย

今天 爱一定解决一切
jīn tiān  ài yī dìng jiě jué yī qiè 
จิน เทียน  อ้าย อี๋ ติ้ง เจี่ย เจว๋ อี๋ เชี้ย

它永远 存在你心里不毁灭 Huu
tā yǒng yuǎn  cún zài nǐ xīn lǐ bù huǐ miè  Huu
ทา หยง หย่วน  ฉุน ไจ้ หนี่ ซิน หลี่ ปู้ หุ่ย เมี้ย  ฮู้

每一个人都希望能够找到一种“吴”限的爱
měi yī gè rén dōu xī wàng néng gòu zhǎo dào yī zhǒng “wú” xiàn de ài
เหม่ย อี๋ เก้อ เหริน โตว ซี ว่าง เหนิง โก้ว เจ่า เต้า อี้ จ่ง อู๋เซี่ยน เตอะ อ้าย

ซ้ำ *, **, ***

Let’s Go LOVE OVERTIME

把你双手举起来 没有需要要等待
bǎ nǐ shuāng shǒu jǔ qǐ lái  méi yǒu xū yào yào děng dài 
ป๋า หนี่ ซวง โส่ว จวี๋ ฉี่ ไหล  เหมย โหย่ว ซวี เหย้า เหย้า เติ่ง ไต้

没有必要再忍耐
méi yǒu bì yào zài rěn nài
เหมย โหย่ว ปี้ เหย้า ไจ้ เหริ่น ไน่

LOVE OVERTIME

爱情不会被打败 坦白的爱多精彩
ài qíng bù huì bèi dǎ bài  tǎn bái de ài duō jīng cǎi 
อ้าย ฉิง ปู๋ ฮุ่ย เป้ย ต่า ป้าย  ถ่าน ไป๋ เตอะ อ้าย ตัว จิง ไฉ่

机不可失失不再来
jī bù kě shī shī bù zài lái
จี ปู้ เข่อ ซือ ซือ ปู๋ ไจ้ ไหล

Wuu OH OH~ You Can Call Me Anytime  I Will Love You Overtime

Wuu OH OH~ You Can Call Me Anytime  I Will Love You Overtime

ซ้ำ **, ***, ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...