วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Hao De Qing Ren (好的情人) Good Lover - Yen-j (Lyrics)

เพลง Hǎo De Qíng Rén (好的情人) Good Lover
ศิลปิน Yán Jué (严爵) Yen-j
อัลบั้ม Hǎo De Qíng Rén (好的情人) Love x π

สังกัด Bin Music Taipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง零比零 午夜场空景 全剧终 默剧蒙太奇
líng bǐ líng  wǔ yè chǎng kōng jǐng  quán jù zhōng  mò jù méng tài qí
หลิง ปี่ หลิง  อู่ เย้ ฉ่าง คง จิ่ง  เฉวียน จวี้ จง  มั่ว จวี้ เหมิง ไท่ ฉี

心碎的3D眼镜 变黑白电影
xīn suì de sānD yǎn jìng  biàn hēi bái diàn yǐng 
ซิน ซุ่ย เตอะ ซานดี เหยี่ยน จิ้ง  เปี้ยน เฮย ไป๋ เตี้ยน หยิ่ง

黑白钢琴变奏主题曲
hēi bái gāng qín biàn zòu zhǔ tí qǔ
เฮย ไป๋ กัง ฉิน เปี้ยน โจ้ว จู่ ถี ฉวี่

失去你 失去超能力 失去你 不可能续集
shī qù nǐ  shī qù chāo néng lì  shī qù nǐ  bù kě néng xù jí
ซือ ชวี่ หนี่  ซือ ชวี่ เชา เหนิง ลี่  ซือ ชวี่ หนี่  ปู้ เข่อ เหนิง ซวี่ จี๋

复制一百个分身 一百个替身
fù zhì yī bǎi gè fēn shēn  yī bǎi gè tì shēn 
ฟู่ จื้อ อี้ ป่าย เก้อ เฟิน เซิน  อี้ ป่าย เก้อ ที่ เซิน

复制不了一公克灵魂
fù zhì bù liǎo yī gōng kè líng hún
ฟู่ จื้อ ปู้ เหลี่ยว อี้ กง เค่อ หลิง หุน

好的情人 对不起好的情人
hǎo de qíng rén  duì bù qǐ hǎo de qíng rén 
เห่า เตอะ ฉิง เหริน  ตุ้ย ปู้ ฉี่ เห่า เตอะ ฉิง เหริน

飞奔的倒带人生 留给我一张票根
fēi bēn de dào dài rén shēng  liú gěi wǒ yī zhāng piào gēn
เฟย เปิน เตอะ เต้า ไต้ เหริน เซิง  หลิว เก๋ย หว่อ อี้ จาง เพี่ยว เกิน

当自己最后栽在自己手里
dāng zì jǐ zuì hòu zāi zài zì jǐ shǒu lǐ 
ตัง จื้อ จี่ จุ้ย โฮ่ว ไจ ไจ้ จื้อ จี่ โสว หลี่

比起心痛 没有心还更痛
bǐ qǐ xīn tòng  méi yǒu xīn hái gèng tòng
ปี๋ ฉี่ ซิน ท่ง  เหมย โหย่ว ซิน ไห เกิ้ง ท่ง

好的情人 错过了好的剧本
hǎo de qíng rén  cuò guò le hǎo de jù běn 
เห่า เตอะ ฉิง เหริน  ชั่ว กั้ว เลอะ เห่า เตอะ จวี้ เปิ่น

变身不锈钢铁人 也不能反败为胜
biàn shēn bù xiù gāng tiě rén  yě bù néng fǎn bài wéi shèng
เปี้ยน เซิน ปู๋ ซิ่ว กัง เถี่ย เหริน  เย่ ปู้ เหนิง ฝ่าน ป้าย เหวย เซิ่ง

是谁让我们 动也不能动
shì shuí ràng wǒ men  dòng yě bù néng dòng 
ซื่อ สุย ร่าง หว่อ เมิน  ต้ง เย่ ปู้ เหนิง ต้ง

谁遥控我 每次怦然心动 每个梦
shuí yáo kòng wǒ  měi cì pēng rán xīn dòng  měi gè mèng
สุย เหยา ค่ง หว่อ  เหม่ย ชื่อ เพิง หยาน ซิน ต้ง  เหม่ย เก้อ เมิ่ง

把披风 丢给电话亭 把钢琴 留给我自己
bǎ pī fēng  diū gěi diàn huà tíng  bǎ gāng qín  liú gěi wǒ zì jǐ
ป่า พี เฟิง  ติว เก่ย เตี้ยน ฮว่า ถิง  ป่า กัง ฉิน  หลิว เก๋ย หว่อ จื้อ จี่

卸下了钢盔铁甲 像个冷笑话
xiè xià le gāng kuī tiě jiǎ  xiàng gè lěng xiào huà 
เซี้ย เซี่ย เลอะ กัง คุย เถีย เจี่ย  เซี่ยง เก้อ เหลิ่ง เสี้ยว ฮว่า

我们不如想像中伟大
wǒ men bù rú xiǎng xiàng zhōng wěi dà
หว่อ เมิน ปู้ หยู เสี่ยง เซี่ยง จง เหว่ย ต้า

好的情人 对不起好的情人
hǎo de qíng rén  duì bù qǐ hǎo de qíng rén 
เห่า เตอะ ฉิง เหริน  ตุ้ย ปู้ ฉี่ เห่า เตอะ ฉิง เหริน

飞奔的倒带人生 留给我一张票根
fēi bēn de dào dài rén shēng  liú gěi wǒ yī zhāng piào gēn
เฟย เปิน เตอะ เต้า ไต้ เหริน เซิง  หลิว เก๋ย หว่อ อี้ จาง เพี่ยว เกิน

当自己最后栽在自己手里
dāng zì jǐ zuì hòu zāi zài zì jǐ shǒu lǐ 
ตัง จื้อ จี่ จุ้ย โฮ่ว ไจ ไจ้ จื้อ จี่ โสว หลี่

没有体温 没有心才叫作 痛
méi yǒu tǐ wēn  méi yǒu xīn cái jiào zuò  tòng
เหมย โหยว ถี่ เวิน  เหมย โหย่ว ซิน ไฉ เจี้ยว จั้ว  ท่ง

*好的情人 错过了好的剧本
hǎo de qíng rén  cuò guò le hǎo de jù běn 
เห่า เตอะ ฉิง เหริน  ชั่ว กั้ว เลอะ เห่า เตอะ จวี้ เปิ่น

变身不锈钢铁人 也不能反败为胜
biàn shēn bù xiù gāng tiě rén  yě bù néng fǎn bài wéi shèng
เปี้ยน เซิน ปู๋ ซิ่ว กัง เถี่ย เหริน  เย่ ปู้ เหนิง ฝ่าน ป้าย เหวย เซิ่ง

是谁让我们 一动也不能动
shì shuí ràng wǒ men  yī dòng yě bù néng dòng
ซื่อ สุย ร่าง หว่อ เมิน  อี๋ ต้ง เย่ ปู้ เหนิง ต้ง

谁把我 心脏挖一个洞 无底洞 Woo
shuí bǎ wǒ  xīn zàng wā yī gè dòng  wú dǐ dòng  Woo
สุย ป๋า หว่อ  ซิน จ้าง วา อี๋ เก้อ ต้ง  อู๋ ตี่ ต้ง  โว้

ซ้ำ *

谁把我的 心挖一个洞 再掏空
shuí bǎ wǒ de  xīn wā yī gè dòng  zài tāo kōng
สุย ป๋า หว่อ เตอะ  ซิน วา อี๋ เก้อ ต้ง  ไจ้ เทา คง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...