วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Ai Bu Ai (爱不爱) Love Or Not - Cyndi Wang (Lyrics)

เพลง Ài Bù Ài (爱不爱) Love Or Not
ศิลปิน Wáng Xīn Líng  (王心凌Cyndi Wang
อัลบั้ม  Ài Bù Ài (爱不爱) Love? Or Not?
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


*失恋并不失败 泪水 闪开 我不需要 谁的怜爱
shī liàn bìng bù shī bài  lèi shuǐ  shǎn kāi  wǒ bù xū yào  shuí de lián ài
ซือ เลี่ยน ปิ้ง ปู้ ซือ ป้าย  เล้ย สุ่ย  ส่าน ไค  หว่อ ปู้ ซวี เหย้า  สุย เตอะ เหลียน อ้าย

爱情总会再来 别再 别再 哭哭啼啼 自怨自艾
ài qíng zǒng huì zài lái  bié zài  bié zài  kū kū tí tí  zì yuàn zì ài
อ้าย ฉิง จ่ง ฮุ่ย ไจ้ ไหล  เปี๋ย ไจ้  เปี๋ย ไจ้  คู คู ถี ถี  จื้อ ย่วน จื้อ อ้าย 

已经太坏 不会更坏 不能被过去的自己打败
yǐ jīng tài huài  bù huì gèng huài  bù néng bèi guò qù de zì jǐ dǎ bài
อี่ จิง ไท่ ไฮว่  ปู๋ ฮุ่ย เกิ้ง ไฮว่  ปู้ เหนิง เป้ย กั้ว ชวี่ เตอะ จื้อ จี๋ ต่า ป้าย

想要被爱 就该是最爱 地球在转 世界在看
xiǎng yào bèi ài  jiù gāi shì zuì ài  dì qiú zài zhuàn  shì jiè zài kàn
เสี่ยง เหย้า เป้ย อ้าย  จิ้ว ไก ซื่อ จุ้ย อ้าย  ตี้ ฉิว ไจ้ จ้วน  ซื่อ เจี้ย ไจ้ คั่น

再多的解释都像是耍赖 苦再苦 我都吞下来
zài duō de jiě shì dōu xiàng shì shuǎ lài  kǔ zài kǔ  wǒ dōu tūn xià lái
ไจ้ ตัว เตอะ เจี่ย ซื่อ โตว เซี่ยง ซื่อ สว่า ไล่  ขู่ ไจ้ ขู่  หว่อ โตว ทุน เซี่ย ไหล

**爱不爱都不简单 勉强爱互相伤害 失去爱又怕孤单
ài bù ài dōu bù jiǎn dān  miǎn qiǎng ài hù xiāng shāng hài  shī qù ài yòu pà gū dān
อ้าย ปู๋ อ้าย โตว ปู้ เจี่ยน ตัน  เหมียน เฉี่ยง อ้าย ฮู่ เซียง ซาง ไห้  ซือ ชวี่ อ้าย โย่ว พ่า กู ตัน

以前我不明白 以后才正要展开 自己的比赛
yǐ qián wǒ bù míng bái  yǐ hòu cái zhèng yào zhǎn kāi  zì jǐ de bǐ sài
อี่ เฉียน หว่อ ปู้ หมิง ไป๋  อี่ โฮ่ว ไฉ เจิ้ง เหย้า จ่าน ไค  จื้อ จี่ เตอะ ปี่ ไซ่

***爱不爱都太为难 爱没有那么短暂
ài bù ài dōu tài wéi nán  ài méi yǒu nà me duǎn zàn  
อ้าย ปู๋ อ้าย โตว ไท่ เหวย หนาน  อ้าย เหมย โหย่ว น่า เมอะ ต่วน จ้าน

舍不得也要离开 放不下的无奈
shě bù dé yě yào lí kāi  fàng bù xià de wú nài
เส่อ ปู้ เต๋อ เย่ เหย้า หลี ไค  ฟ่าง ปู๋ เซี่ย เตอะ อู๋ ไน่

就让给别人去爱 不需要摇摆(不需要摇摆)
jiù ràng gěi bié rén qù ài  bù xū yào yáo bǎi(bù xū yào yáo bǎi)
จิ้ว ร่าง เก่ย เปี๋ย เหริน ชวี่ อ้าย  ปู้ ซวี เหย้า เหยา ป่าย(ปู้ ซวี เหย้า เหยา ป่าย)

ซ้ำ *, **, ***

爱不爱都放开(爱不爱都放开)
ài bù ài dōu fàng kāi(ài bù ài dōu fàng kāi) 
อ้าย ปู๋ อ้าย โตว ฟ่าง ไค(อ้าย ปู๋ อ้าย โตว ฟ่าง ไค)

爱不爱 爱 爱 爱 爱不爱~
ài bù ài  ài  ài  ài  ài bù ài~
อ้าย ปู๋ อ้าย  อ้าย  อ้าย  อ้าย  อ้าย ปู๋ อ้าย~

ซ้ำ **, ***, ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...