วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Yi Qian Nian Hou Ji De Wo (一千年后记得我) Remember, Forever - JJ Lin (Lyrics)

เพลง Yī Qiān Nián Hòu Jì De Wǒ (一千年后记得我) Remember, Forever
ศิลปิน Lín Jùn Jié (林俊杰) JJ Lin
อัลบั้ม Yīn Nǐ Ér Zài (因你而在) Stories Untold
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


Huu Huu~ OH OH 一千年以后 Huu Huu~ OH OH
Huu Huu~ OH OH yī qiān nián yǐ hòu Huu Huu~ OH OH
ฮู ฮู~ โอะ โอ  อี้ เชียน เหนียน อี่ โฮ่ว  ฮู ฮู~ โอะ โอ

我曾经来过 如果你能记得
wǒ céng jīng lái guò  rú guǒ nǐ néng jì de 
หว่อ เฉิง จิง ไหล กั้ว  หยู กั๋ว หนี่ เหนิง จี้ เตอะ

那年我还如此 腼腆而羞涩
nà nián wǒ hái rú cǐ  miǎn tiǎn ér xiū sè
น่า เหนียน หว่อ ไห หยู ฉื่อ  เหมียน เถี่ยน เอ๋อ ซิว เซ้อ

这些年以后 我内心却依旧
zhè xiē nián yǐ hòu  wǒ nèi xīn què yī jiù 
เจ้อ เซีย เหนียน อี่ โฮ่ว  หว่อ เน่ย ซิน เชว่ อี จิ้ว

只是不能确定 你怎样看我
zhǐ shì bù néng què dìng  nǐ zěn yàng kàn wǒ
จื่อ ซื่อ ปู้ เหนิง เชว่ ติ้ง  หนี เจิ่น ย่าง คั่น หว่อ

是否会有不能跨越的距离
shì fǒu huì yǒu bù néng kuà yuè de jù lí 
ซื่อ โฝ่ว ฮุ่ย โหย่ว ปู้ เหนิง คว่า เยว่ เตอะ จวี้ หลี

是否也有沧海桑田的惋惜
shì fǒu yě yǒu cāng hǎi sāng tián de wǎn xī
ซื่อ โฝ่ว เย๋ โหย่ว ชาง ไห่ ซาง เถียน เตอะ หว่าน ซี

该怎么做 么都不说 的我
wǒ gāi zěn me zuò  shén me dōu bù shuō  de wǒ
หว่อ ไก เจิ่น เมอะ จั้ว  เสิน เมอะ โตว ปู้ ซัว  เตอะ หว่อ

*让爱不熟 让心不痛 让一切再来过
ràng ài bù shóu  ràng xīn bù tòng  ràng yī qiè zài lái guò
ร่าง อ้าย ปู้ โสว  ร่าง ซิน ปู๋ ท่ง  ร่าง อี๋ เชี้ย ไจ้ ไหล กั้ว

让我把所有美好 在你面前不做保留
ràng wǒ bǎ suǒ yǒu měi hǎo  zài nǐ miàn qián bù zuò bǎo liú
ร่าง หวอ ป่า สัว โหย่ว เหมย เห่า  ไจ้ หนี่ เมี่ยน เฉียน ปู๋ จั้ว เป่า หลิว

让梦不走 让泪不流 让你快快乐乐
ràng mèng bù zǒu  ràng lèi bù liú  ràng nǐ kuài kuài lè lè
ร่าง เมิ่ง ปู้ โจ่ว  ร่าง เล้ย ปู้ หลิว  ร่าง หนี่ ไคว่ ไคว่ เล่อ เล่อ

真心喜爱不会 一无所让你一千年后记得我
zhēn xīn xǐ ài bù huì  yī wú suǒ huò  ràng nǐ yī qiān nián hòu jì de wǒ
เจิน ซิน สี่ อ้าย ปู๋ ฮุ่ย  อี อู๋ สั่ว ฮั่ว  ร่าง หนี่ อี้ เชียน เหนียน โฮ่ว จี้ เตอะ หว่อ

Wuu Woo OH Woo Woo OH Woo~ Hil~

不懂爱恨情仇煎熬的我们
bù dǒng ài hèn qíng chóu jiān áo de wǒ men 
ปู้ ต่ง อ้าย เฮิ่น ฉิง โฉว เจียน เอ๋า เตอะ หว่อ เมิน

不懂悲欢离合难受的我们
bù dǒng bēi huān lí hé nán shòu de wǒ men
ปู้ ต่ง เปย ฮวน หลี เหอ หนาน โซ่ว เตอะ หว่อ เมิน

只要能见面 只要再见面 够 Woo HO
zhǐ yào néng jiàn miàn  zhǐ yào zài jiàn miàn  zú gòu  Woo HO
จื่อ เหย้า เหนิง เจี้ยน เมี่ยน  จื่อ เหย้า ไจ้ เจี้ยน เมี่ยน  จู๋ โก้ว  โว้ โฮ้

ซ้ำ *

让真心喜爱不会 一无所让你一千年后记得我
ràng zhēn xīn xǐ ài bù huì  yī wú suǒ huò  ràng nǐ yī qiān nián hòu jì de wǒ
ร่าง เจิน ซิน สี่ อ้าย ปู๋ ฮุ่ย  อี อู๋ สั่ว ฮั่ว  ร่าง หนี่ อี้ เชียน เหนียน โฮ่ว จี้ เตอะ หว่อ

ซ้ำ *

真心喜爱不会 一无所从你爱笑的眼睛里看我
zhēn xīn xǐ ài bù huì  yī wú suǒ huò  cóng nǐ ài xiào de yǎn jing lǐ kàn wǒ
เจิน ซิน สี่ อ้าย ปู๋ ฮุ่ย  อี อู๋ สั่ว ฮั่ว  ฉง หนี่ อ้าย เสี้ยว เตอะ เหยี่ยน จิง หลี่ คั่น หว่อ

Hey Baby 사랑해요 一千年以后记得我
Hey Baby  Sarangheyyo  yī qiān nián yǐ hòu jì de wǒ
เฮ้ เบบี้  ซารางเฮโย  อี้ เชียน เหนียน อี่ โฮ่ว จี้ เตอะ หว่อ


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...