วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Ye Guang (夜光) Light in the Dark - Zhang Yun Jing (Lyrics)

เพลง Yè Guāng (夜光) Light in the Dark
ศิลปิน Zhāng Yún Jīng (张芸京)
อัลบั้ม XiǎNǚ Hái (小女孩) LITTLE GIRL
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


 


เนื้อเพลง


那时候 你说要光 我只能守着你等天亮
nà shí hòu  nǐ shuō yào guāng  wǒ zhǐ néng shǒu zhe nǐ děng tiān liàng
น่า สือ โฮ่ว  หนี่ ซัว เหย้า กวง  หวอ จื่อ เหนิง โส่ว เจอะ หนี เติ่ง เทียน เลี่ยง

多恐惧 多悲伤 自己没力量 夜很长 诱惑试探
duō kǒng jù  duō bēi shāng  zì jǐ méi lì liàng  yè hěn cháng  yòu huò shì tàn
ตัว ข่ง จวี้  ตัว เปย ซาง  จื้อ จี่ เหมย ลี่ เลี่ยง  เย้ เหิ่น ฉาง  โย่ว ฮั่ว ซื่อ ท่าน

唯有你我怎样都不可能放 你知道 有一天
wéi yǒu nǐ wǒ zěn yàng dōu bù kě néng fàng  nǐ zhī dào  yǒu yī tiān
เหวย โหยว หนี่ หวอ เจิ่น ย่าง โตว ปู้ เข่อ เหนิง ฟ่าง  หนี่ จือ เต้า  โหย่ว อี้ เทียน

*爱欲 善良 剥落的假像 剩什么 残留在 我们身上
ài yù  shàn liáng  bō luò de jiǎ xiàng  shèng shén me  cán liú zài  wǒ men shēn shang
อ้าย อวิ้  ซ่าน เหลียง  ปัว ลั่ว เตอะ เจี่ย เซี่ยง  เซิ่ง เสิน เมอะ  ฉาน หลิว ไจ้  หว่อ เมิน เซิน ซ่าง

真相 通往 什么地方 从现在 去未来 的模样
zhēn xiàng  tōng wǎng  shén me dì fāng  cóng xiàn zài  qù wèi lái  de mú yàng
เจิน เซี่ยง  ทง หว่าง  เสิน เมอะ ตี้ ฟัง  ฉง เซี่ยน ไจ้  ชวี่ เว่ย ไหล  เตอะ หมู ย่าง

**我像夜里的光 穿透所有彷徨
wǒ xiàng yè lǐ de guāng  chuān tòu suǒ yǒu páng huáng 
หว่อ เซี่ยง เย้ หลี่ เตอะ กวง  ชวน โท่ว สัว โหย่ว ผัง หวง

绝望里的希望 只为你绽放
jué wàng lǐ de xī wàng  zhǐ wèi nǐ zhàn fàng
เจว๋ ว่าง หลี่ เตอะ ซี ว่าง  จื่อ เว่ย หนี่ จ้าน ฟ่าง

成为夜里的光 成就爱的方向
chéng wéi yè lǐ de guāng  chéng jiù ài de fāng xiàng 
เฉิง เหวย เย้ หลี่ เตอะ กวง  เฉิง จิ้ว อ้าย เตอะ ฟัง เซี่ยง

说好了 说好了 再漫长 都会天亮
shuō hǎo le  shuō hǎo le  zài màn cháng  dōu huì tiān liàng
ซัว เห่า เลอะ  ซัว เห่า เลอะ  ไจ้ ม่าน ฉาง  โตว ฮุ่ย เทียน เลี่ยง

那之后 拥抱了光 确认了世界的形状
nà zhī hòu  yōng bào le guāng  què rèn le shì jiè de xíng zhuàng
น่า จือ โฮ่ว  ยง เป้า เลอะ กวง  เชว่ เริ่น เลอะ ซื่อ เจี้ย เตอะ สิง จ้วง

用眼睛 用手掌 一个人去闯 像第一天 诞生那样
yòng yǎn jing  yòng shǒu zhǎng  yī gè rén qù chuǎng  xiàng dì yī tiān  dàn shēng nà yàng
ย่ง เหยี่ยน จิง  ย่ง โสว จ่าง  อี๋ เก้อ เหริน ชวี่ ฉ่วง  เซี่ยง ตี้ อี้ เทียน  ตั้น เซิง น่า ย่าง

我们朝眼前最明亮的地方 我都在 你身旁
wǒ men cháo yǎn qián zuì míng liàng de dì fāng  wǒ dōu zài  nǐ shēn páng
หว่อ เมิน เฉา เหยี่ยน เฉียน จุ้ย หมิง เลี่ยง เตอะ ตี้ ฟัง  หว่อ โตว ไจ้  หนี่ เซิน ผัง

ซ้ำ *, **, **

都会天亮 HO~ Hmm~ 都会天亮 AH~ Woo~ HO Woo~
dōu huì tiān liàng HO~ Hmm~  dōu huì tiān liàng  AH~ Woo HO Woo~
โตว ฮุ่ย เทียน เลี่ยง  โฮ ~ ฮืมมโตว ฮุ่ย เทียน เลี่ยง  อา~ โว้~ โฮ โว้~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...