วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Tong Zhong Yi Lei (同种异类) Same Species#2 - Nylon Chen (Lyrics)

เพลง Tóng Zhǒng Yì Lèi (种异类Same Species#2
ศิลปิน Nylon Chen (陈乃荣Chén Nǎi Róng
อัลบั้ม 
Tóng Zhǒng Yì Lèi (种异类Same Species#2, Měi Rén Lóng Tāng (美人龍湯) Beauty Dragon Soup OST 

สังกัด Rock Records Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง看你哭了 责怪自己没有用
kàn nǐ kū le  zé guài zì jǐ méi yǒu yòng
คั่น หนี่ คู เลอะ  เจ๋อ ไกว้ จื้อ จี่ เหมย โหย่ว ย่ง

眼泪不为谁流 是为保护自己而流
yǎn lèi bù wèi shuí liú  shì wèi bǎo hù zì jǐ ér liú
เหยี่ยน เล้ย ปู๋ เว่ย สุย หลิว  ซื่อ เว่ย เป่า ฮู่ จื้อ จี่ เอ๋อ หลิว

你讨厌寂寞 却总爱躲在角落
nǐ tǎo yàn jì mò  què zǒng ài duǒ zài jiǎo luò
หนี เถ่า เหยี้ยน จี้ มั่ว  เชว่ จ่ง อ้าย ตั่ว ไจ้ เจี่ยว ลั่ว

你自以为的固执是任性又脆弱
nǐ zì yǐ wéi de gù zhí shì rèn xìng yòu cuì ruò
หนี่ จื้อ อี่ เหวย เตอะ กู้ จื๋อ ซื่อ เริ่น ซิ่ง โย่ว ชุ่ย รั่ว

你说爱情 是无病呻吟的K歌
nǐ shuō ài qíng  shì wú bìng shēn yín de K gē
หนี่ ซัว อ้าย ฉิง  ซื่อ อู๋ ปิ้ง เซิน หยิน เตอะ เค เกอ

失恋了你 又喜欢边哭边唱情歌
shī liàn le nǐ  yòu xǐ huān biān kū biān chàng qíng gē
ซือ เลี่ยน เลอะ หนี่  โย่ว สี่ ฮวน เปียน คู เปียน ช่าง ฉิง เกอ

爱或不爱 是时候该看清楚自己
ài huò bù ài  shì shí hòu gāi kàn qīng chu zì jǐ
อ้าย ฮั่ว ปู๋ อ้าย  ซื่อ สือ โฮ่ว ไก คั่น ชิง ฉุ จื้อ จี่

我的眼泪竟然流过了你的脸
wǒ de yǎn lèi jìng rán liú guò le nǐ de liǎn
หว่อ เตอะ เหยี่ยน เล้ย จิ้ง หยาน หลิว กั้ว เลอะ หนี่ เตอะ เหลี่ยน

*你痛或伤 我们都为爱疲惫
nǐ tòng huò shāng  wǒ men dōu wèi ài pí bèi
หนี่ ท่ง ฮั่ว ซาง  หว่อ เมิน โตว เว่ย อ้าย ผี เป้ย

互舔伤口分不出的是与非
hù tiǎn shāng kǒu fēn bù chū de shì yǔ fēi
ฮู่ เถี่ยน ซาง โข่ว เฟิน ปู้ ชู เตอะ ซื่อ อวิ่ เฟย

我受够你不想再继续 躲在你的世界里
wǒ shòu gòu nǐ bù xiǎng zài jì xù  duǒ zài nǐ de shì jiè lǐ
หว่อ โซ่ว โก้ว หนี่ ปู้ เสี่ยง ไจ้ จี้ ซวี่  ตั่ว ไจ้ หนี่ เตอะ ซื่อ เจี้ย หลี่

我离开你 又慢慢靠近你 Yeah~
wǒ lí kāi nǐ  yòu màn màn kào jìn nǐ  Yeah~
หว่อ หลี ไค หนี่  โย่ว ม่าน ม่าน เค่า จิ้น หนี่  เย้~

ซ้ำ *

我忘了你 又慢慢想起你
wǒ wàng le nǐ  yòu màn màn xiǎng qǐ nǐ
หว่อ ว่าง เลอะ หนี่  โย่ว ม่าน ม่าน เสียง ฉี หนี่

我想起你 又慢慢忘记你 HO~ Woo OH Woo~
wǒ xiǎng qǐ nǐ  yòu màn màn wàng jì nǐ  HO~ Woo OH Woo~
หวอ เสี่ยง ฉี หนี่  โย่ว ม่าน ม่าน ว่าง จี้ หนี่  โฮ้~ โว้ โอ้ โว้~

我能不能想起你不再留恋
wǒ néng bù néng xiǎng qǐ nǐ bù zài liú liàn
หว่อ เหนิง ปู้ เหนิง เสียง ฉี หนี่ ปู๋ ไจ้ หลิว เลี่ยน

早该停止这种疯狂的自虐 Yeah~
zǎo gāi tíng zhǐ zhè zhǒng fēng kuáng de zì nüè  Yeah~
เจ่า ไก ถิง จื่อ เจ้อ จ่ง เฟิง ขวง เตอะ จื้อ เนว่  เย้~

我忘了忘了你 我又想起想起你 同种异类的爱情
wǒ wàng le wàng le nǐ  wǒ yòu xiǎng qǐ xiǎng qǐ nǐ  tóng zhǒng yì lèi de ài qíng
หว่อ ว่าง เลอะ ว่าง เลอะ หนี่  หว่อ โย่ว เสียง ฉี่ เสียง ฉี หนี่  ถง จ่ง อี้ เล้ย เตอะ อ้าย ฉิง

错了又错也许是我太爱你 HO~ Woo~
cuò le yòu cuò yě xǔ shì wǒ tài ài nǐ  HO~ Woo~
ชั่ว เลอะ โย่ว ชั่ว เย๋ สวี่ ซื่อ หว่อ ไท่ อ้าย หนี่  โฮ้~ โว้~

错了又错 也许是我太爱你 Woo~ HO~ HO~ Woo~
cuò le yòu cuò  yě xǔ shì wǒ tài ài nǐ  Woo~ HO~ HO~ Woo~
ชั่ว เลอะ โย่ว ชั่ว  เย๋ สวี่ ซื่อ หว่อ ไท่ อ้าย หนี่  โว้~ โฮ้~ โฮ้~ โว้~

错了又错 错了又错 也许是我太爱你
cuò le yòu cuò  cuò le yòu cuò  yě xǔ shì wǒ tài ài nǐ
ชั่ว เลอะ โย่ว ชั่ว  ชั่ว เลอะ โย่ว ชั่ว  เย๋ สวี่ ซื่อ หว่อ ไท่ อ้าย หนี่Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...