วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Shu Gong De Xiao Cheng Gu Shi (叔公的小城故事) Granduncle's Tale - Michelle Chen (Lyrics)

เพลง Shū Gōng De Xiǎo Chéng Gù Shì (叔公的小城故事) Granduncle's Tale
ศิลปิน Chén Yán Xī (陈妍希) Michelle Chen
อัลบั้ม Me, Myself, and I
สังกัด LinfairRecords
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
一阵阵的菜香 洋溢在旧家客厅
yī zhèn zhèn de cài xiāng  yáng yì zài jiù jiā kè tīng 
อี๋ เจิ้น เจิ้น เตอะ ไช่ เซียง  หยาง อี้ ไจ้ จิ้ว เจีย เค่อ ทิง

填满满厨房的 是叔公忙碌身影
tián mǎn mǎn chú fáng de  shì ShūGōng máng lù shēn yǐng
เถียน หมาน หม่าน ฉู ฝัง เตอะ  ซื่อ ซูกง หมาง ลู่ เซิน หยิ่ง

爱吃的烤饼皮塞一块在我的手里 
ài chī de kǎo bǐng pí sāi yī kuài zài wǒ de shǒu lǐ 
อ้าย ชือ เตอะ เขา ปิ่ง ผี ไซ อี๋ ไคว่  ไจ้ หว่อ เตอะ โสว หลี่

那QQ的嚼劲 仍缠绕在我嘴巴里
nà QQ de jiáo jìn  réng chán rào zài wǒ zuǐ ba lǐ
น่า คิวคิว เตอะ เจี๋ยว จิ้น  เหยิง ฉาน เร่า ไจ้ หวอ จุ่ย ปา หลี่

自从有记忆起 叔公和我们一起
zì cóng yǒu jì yì qǐ  ShūGōng hé wǒ men yī qǐ
จื้อ ฉง โหย่ว จี้ อี้ ฉี่  ซูกง เหอ หว่อ เมิน อี้ ฉี่

从广山到台湾 逃难到外公家里
cóng GuǎngShān dào TáiWān  táo nàn dào WàiGōng jiā lǐ 
ฉง ก่วงซาน เต้า ไถวัน  เถา น่าน เต้า ไว่กง เจีย หลี่

是报恩是感激 全心奉献为这家庭
shì bào ēn shì gǎn jī  quán xīn fèng xiàn wèi zhè jiā tíng
ซื่อ เป้า เอิน ซื่อ ก่าน จี  เฉวียน ซิน เฟิ่ง เซี่ยน เว่ย เจ้อ เจีย ถิง

是有缘 是注定 一辈子相处在一起
shì yǒu yuán shì zhù dìng  yī bèi zǐ xiāng chǔ zài yī qǐ 
ซื่อ โหย่ว หยวน ซื่อ จู้ ติ้ง  อี๋ เป้ย จึ เซียง ฉู่ ไจ้ อี้ ฉี่

没孙儿 没孙女 对我们无限宠腻
méi sūn ér  méi sūn nǚ  duì wǒ men wú xiàn chǒng nì
เหมย ซุน เอ๋อ  เหมย ซุน นวี่  ตุ้ย หว่อ เมิน อู๋ เซี่ยน ฉ่ง นี่

捡红点 荡秋千 陪伴玩无聊游戏
jiǎn hóng diǎn  dàng qiū qiān  péi bàn wán wú liáo yóu xì 
เจี่ยน หง เตี่ยน  ตั้ง ชิว เชียน  เผย ปั้น หวาน อู๋ เหลียว โหยว ซี่

对自己 节俭的 对我有求必应
duì zì jǐ  jié jiǎn de  duì wǒ yǒu qiú bì yìng
ตุ้ย จื้อ จี่  เจี๋ย เจี่ยน เตอะ  ตุ้ย หวอ โหย่ว ฉิว ปี้ ยิ่ง

*大手牵小手 带我一直走
dà shǒu qiān xiǎo shǒu  dài wǒ yī zhí zǒu 
ต้า โส่ว เชียน เสียว โส่ว  ไต้ หว่อ อี้ จื๋อ โจ่ว

和蔼的笑容 温暖我小小宇宙 (Woo)
hé ǎi de xiào róng  wēn nuǎn wǒ xiǎo xiǎo yǔ zhòu  (Woo)
เหอ อ่าย เตอะ เสี้ยว หยง  เวิน หนวน หว่อ เสียว เสี่ยว อวิ่ โจ้ว  (โว้)

**耳边想起的 你爱哼唱的
ěr biān xiǎng qǐ de  nǐ ài hēng chàng de 
เอ่อ เปียน เสียง ฉี่ เตอะ  หนี่ อ้าย เฮิง ช่าง เตอะ

儿时那首歌 陪伴我安心入梦 (Woo)
ér shí nà shǒu gē  péi bàn wǒ ān xīn rù mèng  (Woo)
เอ๋อ สือ น่า โส่ว เกอ  เผย ปั้น หว่อ อัน ซิน ยู่ เมิ่ง  (โว้)

植物园 石城堡 我爷俩秘密基地
zhí wù yuán  shí chéng bǎo  wǒ yé liǎ mì mì jī dì 
จื๋อ อู้ หยวน  สือ เฉิง เป่า  หว่อ เย๋ เหลี่ย มี่ มี่ จี ตี้

荷花池 矮大树 带我爬去看风景
hé huā chí  ǎi dà shù  dài wǒ pá qù kàn fēng jǐng
เหอ ฮวา ฉือ  อ่าย ต้า ซู่  ไต้ หว่อ ผา ชวี่ คั่น เฟิง จิ่ง

牵着我 的大手 感激溢满心底
qiān zhe wǒ  de dà shǒu  gǎn jī yì mǎn xīn dǐ
เชียน เจอะ หว่อ  เตอะ ต้า โส่ว  ก่าน จี อี้ หม่าน ซิน ตี่

ซ้ำ *, **

一月初 的冬天 你说要回家安息
yī yuè chū  de dōng tiān  nǐ shuō yào huí jiā ān xī 
อี เยว่ ชู  เตอะ ตง เทียน  หนี่ ซัว เหย้า หุย เจีย อัน ซี

白茫茫黑夜里 带你回光山家里
bái máng máng hēi yè lǐ  dài nǐ huí guāng shān jiā lǐ
ไป๋ หมาง หมาง เฮย เย้ หลี่  ไต้ หนี่ หุย กวง ซาน เจีย หลี่

临走前那微笑 还浮现在眼底
lín zǒu qián nà wēi xiào  hái fú xiàn zài yǎn dǐ
หลิน โจ่ว เฉียน น่า เวย เสี้ยว  ไห ฝู เซี่ยน ไจ้ เหยี่ยน ตี่

小城故事多 充满喜和乐
xiǎo chéng gù shì duō  chōng mǎn xǐ hé lè
เสี่ยว เฉิง กู้ ซื่อ ตัว  ชง หม่าน สี่ เหอ เล่อ

若是你到小城来 收获特别多
ruò shì nǐ dào xiǎo chéng lái  shōu huò tè bié duō
ยั่ว ซื่อ หนี่ เต้า เสี่ยว เฉิง ไหล  โซว ฮั่ว เท่อ เปี๋ย ตัว

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...