วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Shi Jian Cha (时间差) Too Late - Ken Hung (Lyrics)

เพลง Shí Jiān Chà (时间差) Too Late
ศิลปิน Hóng Zhuō Lì (洪卓立) Ken Hung
อัลบั้ม All Around Us
สังกัด EEG Emperor Entertianment Group Hong Kong
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง

如果时间可以慢慢倒回来
rú guǒ shí jiān kě yǐ màn màn dào huí lái 
หยู กั่ว สือ เจียน เขอ อี่ ม่าน ม่าน เต้า หุย ไหล

也许我们的现在 不会存在
yě xǔ wǒ men de xiàn zài  bù huì cún zài
เย๋ สวี หว่อ เมิน เตอะ เซี่ยน ไจ้  ปู๋ ฮุ่ย ฉุน ไจ้

如果我能比他早一点表白
rú guǒ wǒ néng bǐ tā zǎo yī diǎn biǎo bái 
หยู กั๋ว หว่อ เหนิง ปี่ ทา เจ่า อี้ เตี๋ยน เปี่ยว ไป๋

也许我们的未来 能再安排
yě xǔ wǒ men de wèi lái  néng zài ān pái
เย๋ สวี หว่อ เมิน เตอะ เว่ย ไหล  เหนิง ไจ้ อัน ผาย

*不用街上闪躲起起落落偷偷摸摸
bù yòng jiē shàng shǎn duǒ qǐ qǐ luò luò tōu tōu mō mō
ปู๋ ย่ง เจีย ซ่าง สาน ตั่ว ฉี ฉี่ ลั่ว ลั่ว โทว โทว มัว มัว

电影院里位子分开坐
diàn yǐng yuàn lǐ wèi zi fēn kāi zuò 
เตี้ยน หยิ่ง ย่วน หลี่ เว่ย จึ เฟิน ไค จั้ว

时间总是差一步 我慢了他一步
shí jiān zǒng shì chà yī bù  wǒ màn le tā yī bù
สือ เจียน จ่ง ซื่อ ช่า อี๋ ปู้  หว่อ ม่าน เลอะ ทา อี๋ ปู้

你也坏了我另一半的幸福
nǐ yě huài le wǒ lìng yī bàn de xìng fú 
หนี เย่ ไฮว่ เลอะ หว่อ ลิ่ง อี๋ ปั้น เตอะ ซิ่ง ฝู

我们背负着背叛的脚步
wǒ men bēi fù zhe bèi pàn de jiǎo bù
หว่อ เมิน เปย ฟู่ เจอะ เป้ย พ่าน เตอะ เจี่ยว ปู้

是放下我的爱 是躺下不离开
shì fàng xià wǒ de ài  shì tǎng xià bù lí kāi
ซื่อ ฟ่าง เซี่ย หว่อ เตอะ อ้าย  ซื่อ ถ่าง เซี่ย ปู้ หลี ไค

是还要重来试着停下来向前的钟摆
shì hái yào chóng lái shì zhe tíng xià lái xiàng qián de zhōng bǎi 
ซื่อ ไห เหย้า ฉง ไหล ซื่อ เจอะ ถิง เซี่ย ไหล เซี่ยง เฉียน เตอะ จง ป่าย

也许我们的爱 活该被这年代 的无奈
yě xǔ wǒ men de ài  huó gāi bèi zhè nián dài  de wú nài
เย๋ สวี หว่อ เมิน เตอะ อ้าย  หัว ไก เป้ย เจ้อ เหนียน ไต้  เตอะ อู๋ ไน่

无声的活埋是我们活该
wú shēng de huó mái shì wǒ men huó gāi
อู๋ เซิง เตอะ หัว ไหม ซื่อ หว่อ เมิน หัว ไก

ซ้ำ *

内疚的我流泪的你都会意
nèi jiù de wǒ liú lèi de nǐ dōu huì yì 
เน่ย จิ้ว เตอะ หว่อ หลิว เล้ย เตอะ หนี่ โตว ฮุ่ย อี้

牵起的手很快就在别人的手里
qiān qǐ de shǒu hěn kuài jiù zài bié rén de shǒu lǐ
เชียน ฉี่ เตอะ โสว เหิ่น ไคว่ จิ้ว ไจ้ เปี๋ย เหริน เตอะ โสว หลี่

是放下我的爱 是躺下不离开
shì fàng xià wǒ de ài  shì tǎng xià bù lí kāi
ซื่อ ฟ่าง เซี่ย หว่อ เตอะ อ้าย  ซื่อ ถ่าง เซี่ย ปู้ หลี ไค

是还要重来试着停下来向前的钟摆
shì hái yào chóng lái shì zhe tíng xià lái xiàng qián de zhōng bǎi 
ซื่อ ไห เหย้า ฉง ไหล ซื่อ เจอะ ถิง เซี่ย ไหล เซี่ยง เฉียน เตอะ จง ป่าย

也许我们的爱 活该在这年代 中掩埋
yě xǔ wǒ men de ài  huó gāi zài zhè nián dài  zhòng yǎn mái
เย๋ สวี หว่อ เมิน เตอะ อ้าย  หัว ไก ไจ้ เจ้อ เหนียน ไต้  จ้ง เหยี่ยน ไหม

无声无色的慢慢的离开
wú shēng wú sè de màn màn de lí kāi
อู๋ เซิง อู๋ เซ้อ เตอะ ม่าน ม่าน เตอะ หลี ไค

什么应不应该 什么明不明白
shén me yīng bù yīng gāi  shén me míng bù míng bái
เสิน เมอะ ยิง ปู้ ยิง ไก  เสิน เมอะ หมิง ปู้ หมิง ไป๋

怎么要谁来评价停下我们实在的爱
zěn me yào shuí lái píng jià tíng xià wǒ men shí zài de ài
เจิ่น เมอะ เหย้า สุย ไหล ผิง เจี้ย ถิง เซี่ย หว่อ เมิน สือ ไจ้ เตอะ อ้าย

这个意外从来我们都不意外 最后谁要离开
zhè gè yì wài cóng lái wǒ men dōu bù yì wài  zuì hòu shuí yào lí kāi
เจ้อ เก้อ อี้ ไว่ ฉง ไหล หว่อ เมิน โตว ปู๋ อี้ ไว่  จุ้ย โฮ่ว สุย เหย้า หลี ไค

这一份爱有证明曾经在
zhè yī fèn ài yǒu zhèng míng céng jīng zài 
เจ้อ อี๋ เฟิ่น อ้าย โหย่ว เจิ้ง หมิง เฉิง จิง ไจ้

这一份爱也证明很精彩
zhè yī fèn ài yě zhèng míng hěn jīng cǎi
เจ้อ อี๋ เฟิ่น อ้าย เย่ เจิ้ง หมิง เหิ่น จิง ไฉ่


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...