วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Lian Min De Kuai Le (怜悯的快乐) Mercy Happiness - Nylon Chen (Lyrics)

เพลง Lián Mǐn De Kuài Lè (悯的快乐) Mercy Happiness
ศิลปิน Nylon Chen (陈乃荣Chén Nǎi Róng
อัลบั้ม Same Species#2 (种异类Tóng Zhǒng Yì Lèi
สังกัด Rock Records Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


爱闯进我的生命中 带给我前所未有的感动
ài chuǎng jìn wǒ de shēng mìng zhōng  dài gěi wǒ qián suǒ wèi yǒu de gǎn dòng
อ้าย ฉ่วง จิ้น หว่อ เตอะ เซิง มิ่ง จง  ไต้ เก๋ย หว่อ เฉียน สั่ว เว่ย โหย่ว เตอะ ก่าน ต้ง

你听我想我陪我爱我紧紧抱着我
nǐ tīng wǒ xiǎng wǒ péi wǒ ài wǒ jǐn jǐn bào zhe wǒ 
หนี่ ทิง หวอ เสี่ยง หว่อ เผย หว่อ อ้าย หวอ จิ๋น จิ่น เป้า เจอะ หว่อ

享受我的全心占有 爱是否给的不够
xiǎng shòu wǒ de quán xīn zhàn yǒu  ài shì fǒu gěi de bù gòu
เสี่ยง โซ่ว หว่อ เตอะ เฉวียน ซิน จ้าน โหย่ว  อ้าย ซื่อ โฝว เก่ย เตอะ ปู๋ โก้ว

你的笑怎么不再快乐
nǐ de xiào zěn me bù zài kuài lè
หนี่ เตอะ เสี้ยว เจิ่น เมอะ ปู๋ ไจ้ ไคว่ เล่อ

*我为你坚持为你认真为你改变过
wǒ wèi nǐ jiān chí wèi nǐ rèn zhēn wèi nǐ gǎi biàn guò 
หว่อ เว่ย หนี่ เจียน ฉือ เว่ย หนี่ เริ่น เจิน เว่ย หนี ไก่ เปี้ยน กั้ว

无能为力是谁的错 我用我最赤裸的脆弱
wú néng wéi lì shì shuí de cuò  wǒ yòng wǒ zuì chì luǒ de cuì ruò
อู๋ เหนิง เหวย ลี่ ซื่อ สุย เตอะ ชั่ว  หว่อ ย่ง  หว่อ จุ้ย ชื่อ หลั่ว เตอะ ชุ่ย รั่ว

换来你好朋友般的相拥
huàn lái nǐ hǎo péng yǒu bān de xiāng yōng 
ฮ่วน ไหล หนี เห่า เผิง โหย่ว ปัน เตอะ เซียง ยง 

我的快乐在被你怜悯以后
wǒ de kuài lè zài bèi nǐ lián mǐn yǐ hòu
หว่อ เตอะไคว่ เล่อ  ไคว่ เล่อ ไจ้ เป้ย หนี่ เหลียน หมิน อี่ โฮ่ว

你爱着爱着爱着爱着就淡了
nǐ ài zhe ài zhe ài zhe ài zhe jiù dàn le
หนี่ อ้าย เจอะ อ้าย เจอะ อ้าย เจอะ อ้าย เจอะ จิ้ว ตั้น เลอะ

你想着想着想着想着就算了
nǐ xiǎng zhe xiǎng zhe xiǎng zhe xiǎng zhe jiù suàn le 
หนี เสี่ยง เจอะ เสี่ยง เจอะ เสี่ยง เจอะ เสี่ยง เจอะ จิ้ว ซ่วน เลอะ

挣扎得越多我就越不敢放手
zhēng zhá de yuè duō wǒ jiù yuè bù gǎn fàng shǒu
เจิง จ๋า เตอะ เยว่ ตัว หว่อ จิ้ว เยว่ ปู้ ก่าน ฟ่าง โส่ว

我用我最绝望的笑容 也找不回你爱我的冲动
wǒ yòng wǒ zuì jué wàng de xiào róng  yě zhǎo bù huí nǐ ài wǒ de chōng dòng
หว่อ ย่ง หว่อ จุ้ย เจว๋ ว่าง เตอะ เสี้ยว หยง  เย๋ เจ่า ปู้ หุย หนี่ อ้าย หว่อ เตอะ ชง ต้ง

我的快乐在被你怜悯以后(Woo)
wǒ de kuài lè zài bèi nǐ lián mǐn yǐ hòu(Woo) 
หว่อ เตอะ ไคว่ เล่อ ไจ้ เป้ย หนี่ เหลียน หมิน อี่ โฮ่ว(โว้)

我爱你爱你爱你不敢说出口
wǒ ài nǐ ài nǐ ài nǐ bù gǎn shuō chū kǒu
หว่อ อ้าย หนี่ อ้าย หนี่ อ้าย หนี่ ปู้ ก่าน ซัว ชู โข่ว

我恨你恨你恨你也说不出口
wǒ hèn nǐ hèn nǐ hèn nǐ yě shuō bù chū kǒu 
หว่อ เฮิ่น หนี่ เฮิ่น หนี่ เฮิ่น หนี่ เย่ ซัว ปู้ ชู โข่ว

幸福的折磨是我害怕去戳破 活在怜悯的快乐
xìng fú de zhé mó shì wǒ hài pà qù chuō pò  huó zài lián mǐn de kuài lè
ซิ่ง ฝู เตอะ เจ๋อ หมัว ซื่อ หว่อ ไห้ พ่า ชวี่ ชัว พั้ว  หัว ไจ้ เหลียน หมิ่น เตอะ ไคว่ เล่อ

ซ้ำ *

你出现在我生命中 我不在你的世界里
nǐ chū xiàn zài wǒ shēng mìng zhōng  wǒ bù zài nǐ de shì jiè lǐ
หนี่ ชู เซี่ยน ไจ้ หว่อ เซิง มิ่ง จง  หว่อ ปู๋ ไจ้ หนี่ เตอะ ซื่อ เจี้ย หลี่

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...