วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Kou Kou (叩叩) Knocking - Coco Lee (Lyrics)

เพลง Kòu Kòu (叩叩) Knocking
ศิลปิน Lǐ Wén (李玟) Coco Lee
อัลบั้ม Shèng Kāi () ILLUMINATE
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


Woo OH Yeah Hey

到底封闭多久的灵魂像灾难(难~)
dào dǐ fēng bì duō jiǔ de líng hún xiàng zāi nàn(nàn~) 
เต้า ตี่ เฟิง ปี้ ตัว จิ่ว เตอะ หลิง หุน เซี่ยง ไจ น่าน(น่าน~)

到底压抑多少的欲望会倒灌
dào dǐ yā yì duō shǎo de yù wàng huì dào guàn
เต้า ตี่ ยา อี้ ตัว เส่า เตอะ อวิ้ ว่าง ฮุ่ย เต้า ก้วน

每一刻总是 不重来 能绚烂 为什么 不 不 不能爱
měi yī kè zǒng shì  bù chóng lái  néng xuàn làn  wèi shén me  bù bù bù néng ài
เหม่ย อี๋ เค่อ จ่ง ซื่อ  ปู้ ฉง ไหล  เหนิง เซวี่ยน ล่าน  เว่ย เสิน เมอะ  ปู้ ปู้ ปู้ เหนิง อ้าย

*有个声音在我脑海翻转徘徊
yǒu gè shēng yīn zài wǒ nǎo hǎi fān zhuǎn pái huái 
โหย่ว เก้อ เซิง ยิน ไจ้ หวอ เหนา ไห่ ฟัน จ่วน ผาย ไหว

不断骚动我的心 大胆使坏(坏)
bù duàn sāo dòng wǒ de xīn  dà dǎn shǐ huài(huài)
ปู๋ ต้วน เซา ต้ง หว่อ เตอะ ซิน  ต้า ต๋าน สื่อ ไฮว่(ไฮว่)

给我一个冲动的点为你打开 不想再 等 等 等 待
gěi wǒ yī gè chōng dòng de diǎn wèi nǐ dǎ kāi  bù xiǎng zài  děng děng děng dài
เก๋ย หว่อ อี๋ เก้อ ชง ต้ง เตอะ เตี่ยน เว่ย หนี่ ต่า ไค  ปู้ เสี่ยง ไจ้  เติ่ง เติ่ง เติ่ง ไต้

**BABY 叩叩 叩叩 我 BABY 叩叩 叩叩 Yeah
BABY kòu kòu  kòu kòu wǒ  BABY kòu kòu  kòu kòu Yeah
เบบี้ โค่ว โค่ว  โค่ว โค่ว หว่อ  เบบี้ โค่ว โค่ว  โค่ว โค่ว เย้

BABY 叩叩 叩叩 我 我的心门 等你等你 打开
BABY kòu kòu  kòu kòu wǒ  wǒ de xīn mén  děng nǐ děng nǐ  dǎ kāi
เบบี้ โค่ว โค่ว  โค่ว โค่ว หว่อ  หว่อ เตอะ ซิน เหมิน  เติ๋ง หนี่ เติ๋ง หนี่  ต่า ไค

BABY 叩叩 喔~喔噢 BABY 叩叩 喔~喔噢
BABY kòu kòu OH~OH OH  BABY kòu kòu OH~OH OH
เบบี้ โค่ว โค่ว  โอ้~โอ่ โอ้  เบบี้ โค่ว โค่ว โอ้~โอ่ โอ้

BABY 叩叩 喔~喔噢 BABY 叩叩 喔~喔噢
BABY kòu kòu OH~OH OH  BABY kòu kòu OH~OH OH
เบบี้ โค่ว โค่ว  โอ้~โอ่ โอ้  เบบี้ โค่ว โค่ว โอ้~โอ่ โอ้

到底遵从多大的规则像重担(担~)
dào dǐ zūn cóng duō dà de guī zé xiàng zhòng dàn(dàn~) 
เต้า ตี่ จุน ฉง ตัว ต้า เตอะ กุย เจ๋อ เซี่ยง จ้ง ตั้น(ตั้น~)

到底背叛多小的自我会遗憾(憾~)
dào dǐ bèi pàn duō xiǎo de zì wǒ huì yí hàn(hàn~)
เต้า ตี่ เป้ย พ่าน ตัว เสี่ยว เตอะ จื้อ หว่อ ฮุ่ย อี๋ ฮั่น(ฮั่น~)

这一次如果 真呐喊 别忍耐
zhè yī cì rú guǒ  zhēn nà hǎn  bié rěn nài 
เจ้อ อี๋ ชื่อ หยู กั่ว  เจิน น่า ห่าน  เปี๋ย เหริ่น ไน่

为什么 不 不 不能爱(爱)
wèi shén me  bù bù bù néng ài(ài)
เว่ย เสิน เมอะ  ปู้ ปู้ ปู้ เหนิง อ้าย(อ้าย)

ซ้ำ *, **

我无法在你眼前躲藏(藏~)
wǒ wú fǎ zài nǐ yǎn qián duǒ cáng(cáng~) 
หว่อ อู๋ ฝ่า ไจ้ หนี เหยี่ยน เฉียน ตั่ว ฉาง(ฉาง~)

更无法在你怀里伪装(装~)
gèng wú fǎ zài nǐ huái lǐ wěi zhuāng(zhuāng~)
เกิ้ง อู๋ ฝ่าไจ้ หนี่ ไหว หลี่ เหว่ย จวง(จวง~)

我的心门早为你崩塌(Woo OH) 我疯狂
wǒ de xīn mén zǎo wèi nǐ bēng tā(Woo OH)  wǒ fēng kuáng
หว่อ เตอะ ซิน เหมิน เจ่า เว่ย หนี่ เปิง ทา(โว้ โอ้)  หว่อ เฟิง ขวง

ซ้ำ **

叩叩~
kòu kòu~
โค่ว โค่ว~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...