วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Hao Bu Hao (好不好) Be With Me - Evan Yo (Lyrics)

เพลง Hǎo Bù Hǎo (好不好) Be With Me
ศิลปิน Cài Mín Yòu (蔡旻佑) Evan Yo
อัลบั้ม Yuán Lái Shì Měi Nán (原来是美男) Fabulous Boys OST, You're Beautiful (Taiwan Version)
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง 

เนื้อเพลง我不是故意不说话 安静待在你的身旁
wǒ bù shì gù yì bù shuō huà  ān jìng dài zài nǐ de shēn páng
หว่อ ปู๋ ซื่อ กู้ อี้ ปู้ ซัว ฮว่า  อัน จิ้ง ไต้ ไจ้ หนี่ เตอะ เซิน ผัง

默默欣赏 看你偷偷的倔强 才发现我们都一样
mò mò xīn shǎng  kàn nǐ tōu tōu de jué jiàng  cái fā xiàn wǒ men dōu yī yàng
มั่ว มั่ว ซิน ส่าง  คั่น หนี่ โทว โทว เตอะ เจว๋ เจี้ยง  ไฉ ฟา เซี่ยน หว่อ เมิน โตว อี๋ ย่าง

陪着你回家的路上 我们的歌重复播放
péi zhe nǐ huí jiā de lù shàng  wǒ men de gē chóng fù bō fàng
เผย เจอะ หนี่ หุย เจีย เตอะ ลู่ ซ่าง  หว่อ เมิน เตอะ เกอ ฉง ฟู่ ปัว ฟ่าง

迎面的风 吹过你的脸颊 有我想说的话
yíng miàn de fēng  chuī guò nǐ de liǎn jiá  yǒu wǒ xiǎng shuō de huà
หยิง เมี่ยน เตอะ เฟิง  ชุย กั้ว หนี่ เตอะ เหลี่ยน เจี๋ย  โหยว หวอ เสี่ยง ซัว เตอะ ฮว่า

*请留下 你的微笑你的拥抱 可爱的你对我的好
qǐng liú xià  nǐ de wēi xiào nǐ de yōng bào  kě ài de nǐ duì wǒ de hǎo
ฉิ่ง หลิว เซี่ย  หนี่ เตอะ เวย เสี้ยว หนี่ เตอะ ยง เป้า  เข่อ อ้าย เตอะ หนี่ ตุ้ย หว่อ เตอะ เห่า

我再也找不到 谁能比你更好
wǒ zài yě zhǎo bù dào  shuí néng bǐ nǐ gèng hǎo
หว่อ ไจ้ เย๋ เจ่า ปู๋ เต้า  สุย เหนิง ปี๋ หนี่ เกิ้ง เห่า

我不管 今天到底几月几号 我就是要跟你白头到老
wǒ bù guǎn  jīn tiān dào dǐ jǐ yuè jǐ hào  wǒ jiù shì yào gēn nǐ bái tóu dào lǎo
หว่อ ปู้ ก่วน  จิน เทียน เต้า ตี๋ จี่ เยว่ จี่ เฮ่า  หว่อ จิ้ว ซื่อ เหย้า เกิน หนี่ ไป๋ โถว เต้า เหล่า

好不好 好不好 我不准你说不好
hǎo bù hǎo  hǎo bù hǎo  wǒ bù zhǔn nǐ shuō bù hǎo
เห่า ปู้ เห่า  เห่า ปู้ เห่า  หว่อ ปู้ จุ่น หนี่ ซัว ปู้ เห่า

爱不会永远合乎想象(想象) 有时快乐 有时悲伤
ài bù huì yǒng yuǎn hé hū xiǎng xiàng (xiǎng xiàng)  yǒu shí kuài lè  yǒushí bēi shāng
อ้าย ปู๋ ฮุ่ย หยง หย่วน เหอ ฮู เสี่ยง เซี่ยง(เสี่ยง เซี่ยง)  โหย่ว สือ ไคว่ เล่อ  โหย่ว สือ เปย ซาง

那又怎样 只要你不害怕 我们就能飞翔
nà yòu zěn yàng  zhǐ yào nǐ bù hài pà  wǒ men jiù néng fēi xiáng
น่า โย่ว เจิ่น ย่าง  จื่อ เหย้า หนี่ ปู๋ ไห้ พ่า  หว่อ เมิน จิ้ว เหนิง เฟย เสียง

ซ้ำ *

好不就把手放开
hǎo bù jiù bǎ shǒu fàng kāi
เห่า ปู๋ จิ้ว ป๋า โส่ว ฟ่าง ไค

不准在孤单 幸福其实没那么难
bù zhǔn zài gū dān  xìng fú qí shí méi nà me nán
ปู้ จุ่น ไจ้ กู ตัน  ซิ่ง ฝู ฉี สือ เหมย น่า เมอะ หนาน

好不好(好不好) 好不好(好不好) 这就是我不准你拒绝的爱
hǎo bù hǎo(hǎo bù hǎo)  hǎo bù hǎo(hǎo bù hǎo)  zhè jiù shì wǒ bù zhǔn nǐ jù jué de ài
เห่า ปู้ เห่า(เห่า ปู้ เห่า)  เห่า ปู้ เห่า(เห่า ปู้ เห่า)  เจ้อ จิ้ว ซื่อ หว่อ ปู้ จุ่น หนี่ จวี้ เจว๋ เตอะ อ้าย

ซ้ำ *

不准你说不好 不准你说不好 只准你说好 只准你说好
bù zhǔn nǐ shuō bù hǎo  bù zhǔn nǐ shuō bù hǎo  zhǐ zhǔn nǐ shuō hǎo  zhǐ zhǔn nǐ shuō hǎo
ปู้ จุ่น หนี่ ซัว ปู้ เห่า  ปู้ จุ่น หนี่ ซัว ปู้ เห่า  จื๋อ จุ่น หนี่ ซัว เห่า  จื๋อ จุ่น หนี่ ซัว เห่า

不准你说不好(Hey Yeah) 只准你说好
bù zhǔn nǐ shuō bù hǎo(Hey Yeah)  zhǐ zhǔn nǐ shuō hǎo
ปู้ จุ่น หนี่ ซัว ปู้ เห่า(เฮ้ เย้)  จื๋อ จุ่น หนี่ ซัว เห่า 


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...