วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Gen Sui (跟隨) Follow - Come On! Bay Bay! (Lyrics)

เพลง Gēn Suí (跟隨) Follow
ศิลปิน Come On! Bay Bay! (来吧! 焙焙!Lái Ba! Bèi Bèi!
อัลบั้ม (实的印象Zhēn S De Yìn Xiàng
สังกัด Asia Muse Entertainment Co.,Ltd.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง你喜欢在墙上贴我们的照片
nǐ xǐ huān zài qiáng shàng tiē wǒ men de zhào piàn 
หนี สี่ ฮวน ไจ้ เฉียง ซ่าง เทีย หว่อ เมิน เตอะ เจ้า เพี่ยน

我常常看你用破旧的毛巾擦脸
wǒ cháng cháng kàn nǐ yòng pò jiù de máo jīn cā liǎn
หว่อ ฉาง ฉาง คั่น หนี่ ย่ง พั้ว จิ้ว เตอะ เหมา จิน ชา เหลี่ยน

不说话的时候 你的笑容特别强烈
bù shuō huà de shí hòu  nǐ de xiào róng tè bié qiáng liè
ปู้ ซัว ฮว่า เตอะ สือ โฮ่ว  หนี่ เตอะ เสี้ยว หรง เท่อ เปี๋ย เฉียง เลี้ย

我喜欢猜你对我有什么样的感觉
wǒ xǐ huān cāi nǐ duì wǒ yǒu shén me yàng de gǎn jué 
หวอ สี่ ฮวน ไช หนี่ ตุ้ย หวอ โหย่ว เสิน เมอะ ย่าง เตอะ ก่าน เจว๋

你不想要当着面说一瞬间的直觉
nǐ bù xiǎng yào dāng zhe miàn shuō yī shùn jiān de zhí jué
หนี่ ปู้ เสี่ยง เหย้า ตัง เจอะ เมี่ยน ซัว อี๋ ซุ่น เจียน เตอะ จื๋อ เจว๋

如果我有更多时间 你要我用什么去理解
rú guǒ wǒ yǒu gèng duō shí jiān  nǐ yào wǒ yòng shén me qù lǐ jiě
หยู กั๋ว หวอ โหย่ว เกิ้ง ตัว สือ เจียน  หนี่ เหย้า หว่อ ย่ง เสิน เมอะ ชวี่ หลี เจี่ย

*我渴望你 我不确定
wǒ kě wàng nǐ  wǒ bù què dìng
หวอ เข่อ ว่าง หนี่  หว่อ ปู๋ เชว่ ติ้ง

我想像的是不是真的你 我该如何跟随你?
wǒ xiǎng xiàng de shì bù shì zhēn de nǐ  wǒ gāi rú hé gēn suí nǐ?
หวอ เสี่ยง เซี่ยง เตอะ ซื่อ ปู๋ ซื่อ เจิน เตอะ หนี่  หว่อ ไก หยู เหอ เกิน สุย หนี่?

你站在人群里 面对混乱的场景
nǐ zhàn zài rén qún lǐ  miàn duì hùn luàn de chǎng jǐng 
หนี่ จ้าน ไจ้ เหริน ฉวิน หลี่  เมี่ยน ตุ้ย หุ้น ล่วน เตอะ ฉาง จิ่ง

有人叫喊 他们呼应 你看得那么仔细
yǒu rén jiào hǎn  tā men hū yìng  nǐ kàn de nà me zǐ xì
โหย่ว เหริน เจี้ยว ห่าน  ทา เมิน ฮู ยิ่ง  หนี่ คั่น เตอะ น่า เมอะ จื่อ ซี่

每当我期待你转身 你却笔直地往前去
měi dāng wǒ qī dài nǐ zhuǎn shēn  nǐ què bǐ zhí de wǎng qián qù
เหม่ย ตัง หว่อ ชี ไต้ หนี จ่วน เซิน  หนี่ เชว่ ปี่ จื๋อ เตอะ หว่าง เฉียน ชวี่

而我又看见你太过自然的安静
ér wǒ yòu kàn jiàn nǐ tài guò zì rán de ān jìng 
เอ๋อ หว่อ โย่ว คั่น เจี้ยน หนี่ ไท่ กั้ว จื้อ หยาน เตอะ อัน จิ้ง

你教我用眼睛去描述那些意义
nǐ jiāo wǒ yòng yǎn jing qù miáo shù nà xiē yì yì
หนี่ เจียว หว่อ ย่ง เหยี่ยน จิง ชวี่ เหมียว ซู่ น่า เซีย อี้ อี้

没有了声音 怎么解读我和你
méi yǒu le shēng yīn  zěn me jiě dú wǒ hé nǐ
เหมย โหย่ว เลอะ เซิง ยิน  เจิ่น เมอะ เจี่ย ตู๋ หว่อ เหอ หนี่

ซ้ำ *

我多么想跟着你
wǒ duō me xiǎng gēn zhe nǐ
หว่อ ตัว เมอะ เสี่ยง เกิน เจอะ หนี่

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...