วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Fang Xiang (方向) Direction - Michelle Chen (Lyrics)

เพลง Fāng Xiàng (方向) Direction
ศิลปิน Chén Yán Xī (陈妍希) Michelle Chen
อัลบั้ม Me, Myself, and I
สังกัด LinfairRecords
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง人 到底为何而来 又 为何总是离开
rén  dào dǐ wèi hé ér lái  yòu  wèi hé zǒng shì lí kāi
เหริน  เต้า ตี่ เว่ย เหอ เอ๋อ ไหล  โย่ว  เว่ย เหอ จ่ง ซื่อ หลี ไค

是否 只能看见一个方向 往前走
shì fǒu  zhǐ néng kàn jiàn yī gè fāng xiàng  wǎng qián zǒu
ซื่อ โฝ่ว  จื่อ เหนิง คั่น เจี้ยน อี๋ เก้อ ฟัง เซี่ยง  หว่าง เฉียน โจ่ว

一生 有很多的路口 选择 有很多的理由
yī shēng  yǒu hěn duō de lù kǒu  xuǎn zé  yǒu hěn duō de lǐ yóu
อี้ เซิง  โหยว เหิ่น ตัว เตอะ ลู่ โข่ว  เสวี่ยน เจ๋อ  โหยว เหิ่น ตัว เตอะ หลี่ โหยว

有时 很多事情不是努力 就有用
yǒu shí  hěn duō shì qíng bù shì nǔ lì  jiù yǒu yòng
โหย่ว สือ  เหิ่น ตัว ซื่อ ฉิง ปู๋ ซื่อ หนู่ ลี่  จิ้ว โหย่ว ย่ง

*当所有最重要的 都变成不重要的
dāng suǒ yǒu zuì zhòng yào de  dōu biàn chéng bù zhòng yào de 
ตัง สัว โหย่ว จุ้ย จ้ง เหย้า เตอะ  โตว เปี้ยน เฉิง ปู๋ จ้ง เหย้า เตอะ

忙忙碌碌究竟为了什么
máng máng lù lù jiū jìng wèi le shén me
หมาง หมาง ลู่ ลู่ จิว จิ้ง เว่ย เลอะ เสิน เมอะ

我们紧紧相拥 却始终要放手 不知在坚持什么
wǒ men jǐn jǐn xiāng yōng  què shǐ zhōng yào fàng shǒu  bù zhī zài jiān chí shén me
หว่อ เมิน จิ๋น จิ่น เซียง ยง  เชว่ สื่อ จง เหย้า ฟ่าง โส่ว  ปู้ จือ ไจ้ เจียน ฉือ เสิน เมอะ

如果用尽力气还是没有用 就慢慢的沉默 OH~
rú guǒ yòng jìn lì qì hái shì méi yǒu yòng  jiù màn màn de chén mò  OH~
หยู กั่ว ย่ง จิ้น ลี่ ชี่ ไห ซื่อ เหมย โหย่ว ย่ง  จิ้ว ม่าน ม่าน เตอะ เฉิน มั่ว  โอ้~

还在犹豫什么 到底该往哪走 不知挣扎了多久
hái zài yóu yù shén me  dào dǐ gāi wǎng nǎ zǒu  bù zhī zhēng zhá le duō jiǔ
ไห ไจ้ โหยว อวิ้ เสิน เมอะ  เต้า ตี่ ไก หวาง หนา โจ่ว  ปู้ จือ เจิง จ๋า เลอะ ตัว จิ่ว

得到一切却失去最初感动 恨不能再回头(Woo Woo)
dé dào yī qiè què shī qù zuì chū gǎn dòng  hèn bù néng zài huí tóu  (Woo Woo)
เต๋อ เต้า อี๋ เชี้ย เชว่ ซือ ชวี่ จุ้ย ชู ก่าน ต้ง  เฮิ่น ปู้ เหนิง ไจ้ หุย โถว  (โว้ว โว)

ซ้ำ *

你有你的天空 我有我的辽阔 发誓为彼此加油
nǐ yǒu nǐ de tiān kōng  wǒ yǒu wǒ de liáo kuò  fā shì wèi bǐ cǐ jiā yóu
หนี โหย่ว หนี่ เตอะ เทียน คง  หวอ โหย่ว หว่อ เตอะ เหลียว คั่ว  ฟา ซื่อ เว่ย ปี๋ ฉื่อ เจีย โหยว

如果某天能学会珍惜拥有 就让泪往下流
rú guǒ mǒu tiān néng xué huì zhēn xī yōng yǒu  jiù ràng lèi wǎng xià liú
หยู กั๋ว โหม่ว เทียน เหนิง เสว๋ ฮุ่ย เจิน ซี ยง โหย่ว  จิ้ว ร่าง เล้ย หว่าง เซี่ย หลิว

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...