วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Fan Fu An Jing Di (反覆安静地) Repeated Quietly - Come On! Bay Bay! (Lyrics)

เพลง Fǎn Fù Ān Jìng Dì (反覆安静地) Repeated Quietly
ศิลปิน Come On! Bay Bay! (来吧! 焙焙!Lái Ba! Bèi Bèi!
อัลบั้ม (实的印象Zhēn S De Yìn Xiàng
สังกัด Asia Muse Entertainment Co.,Ltd.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง


我曾是个轻盈的女孩 必然得短暂离开
wǒ céng shì gè qīng yíng de nǚ hái  bì rán děi duǎn zàn lí kāi
หว่อ เฉิง ซื่อ เก้อ ชิง หยิง เตอะ นวี่ ไห  ปี้ หยาน เต๋ย ต่วน จ้าน หลี ไค

我不需要告别和眼泪 我还有下个机会
wǒ bù xū yào gào bié hé yǎn lèi  wǒ hái yǒu xià gè jī huì
หว่อ ปู้ ซวี เหย้า เก้า เปี๋ย เหอ เหยี่ยน เล้ย  หว่อ ไห โหย่ว เซี่ย เก้อ จี ฮุ่ย

我曾是个虔诚的信徒 准备拥抱痛苦
wǒ céng shì gè qián chéng de xìn tú  zhǔn bèi yōng bào tòng kǔ
หว่อ เฉิง ซื่อ เก้อ เฉียน เฉิง เตอะ ซิ่น ถู  จุ่น เป้ย ยง เป้า ท่ง ขู่

我不害怕得不到领悟 我带着智慧的书
wǒ bù hài pà dé bù dào lǐng wù  wǒ dài zhe zhì huì de shū
หว่อ ปู๋ ไห้ พ่า เต๋อ ปู๋ เต้า หลิ่ง อู้  หว่อ ไต้ เจอะ จื้อ ฮุ่ย เตอะ ซู

*我曾渴望你 最深最蓝
wǒ céng kě wàng nǐ  zuì shēn zuì lán
หว่อ เฉิง เข่อ ว่าง หนี่  จุ้ย เซิน จุ้ย หลาน

想像的海 我曾清醒地 触摸黑暗 如梦一般
xiǎng xiàng de hǎi  wǒ céng qīng xǐng dì  chù mō hēi àn  rú mèng yī bān
เสี่ยง เซี่ยง เตอะ ไห่  หว่อ เฉิง ชิง สิ่ง ตี้  ชู่ มัว เฮย อั้น  หยู เมิ่ง อี้ ปัน

我相信我能再回来(我相信我能再回来)
wǒ xiāng xìn wǒ néng zài huí lái(wǒ xiāng xìn wǒ néng zài huí lái) 
หว่อ เซียง ซิ่น หว่อ เหนิง ไจ้ หุย ไหล(หว่อ เซียง ซิ่น หว่อ เหนิง ไจ้ หุย ไหล)

我相信我会再回来(我相信我会再回来)
wǒ xiāng xìn wǒ huì zài huí lái(wǒ xiāng xìn wǒ huì zài huí lái)
หว่อ เซียง ซิ่น หว่อ ฮุ่ย ไจ้ หุย ไหล(หว่อ เซียง ซิ่น หว่อ ฮุ่ย ไจ้ หุย ไหล)

我有永恒的快乐 时间不过是扇门
wǒ yǒu yǒng héng de kuài lè  shí jiān bù guò shì shàn mén
หวอ โหยว หย่ง เหิง เตอะ ไคว่ เล่อ  สือ เจียน ปู๋ กั้ว ซื่อ ซ่าน เหมิน

我曾安心地躺着 呼吸 逐渐冰冷的体温
wǒ céng ān xīn dì tǎng zhe  hū xī  zhú jiàn bīng lěng de tǐ wēn
หว่อ เฉิง อัน ซิน ตี้ ถ่าง เจอะ  ฮู ซี  จู๋ เจี้ยน ปิง เหลิ่ง เตอะ ถี่ เวิน

我曾逃过战争的摧残 忍受灵魂的伤害
wǒ céng táo guò zhàn zhēng de cuī cán  rěn shòu líng hún de shāng hài
หว่อ เฉิง เถา กั้ว จ้าน เจิง เตอะ ชุย ฉาน  เหริ่น โซ่ว หลิง หุน เตอะ ซาง ไห้

谁还在守着家乡的等待 我只想回头看
shuí hái zài shǒu zhe jiā xiāng de děng dài  wǒ zhǐ xiǎng huí tóu kàn
สุย ไห ไจ้ โส่ว เจอะ เจีย เซียง เตอะ เติ่ง ไต้  หวอ จื๋อ เสี่ยง หุย โถว คั่น

ซ้ำ *

我的灵魂和身体 反覆安静地分离
wǒ de líng hún hé shēn tǐ  fǎn fù ān jìng dì fēn lí
หว่อ เตอะ หลิง หุน เหอ เซิน ถี่  ฝ่าน ฟู่ อัน จิ้ง ตี้ เฟิน หลี

我要我回到这里 真的 我好不愿意忘记你
wǒ yào wǒ huí dào zhè lǐ  zhēn de  wǒ hǎo bù yuàn yì wàng jì nǐ
หว่อ เหย้า หว่อ หุย เต้า เจ้อ หลี่  เจิน เตอะ  หวอ เห่า ปู๋ ย่วน อี้ ว่าง จี้ หนี่


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...