วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Chao You Gan (超有感) Make Sense - Alien Huang (Lyrics)

เพลง Chāo Yǒu Gǎ(超有感) Make Sense
ศิลปิน Huáng Hóng Shēng (鸿升) Alien Huang, Xiǎo Guǐ (小鬼)
อัลบั้ม Chāo Yǒu Gǎ(超有感) Make Sense
สังกัด ROCK RECORDS
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง天天都天蓝 难得下雨的浪漫
tiān tiān dōu tiān lán  nán dé xià yǔ de làng màn 
เทียน เทียน โตว เทียน หลาน  หนาน เต๋อ เซี่ย อวิ่ เตอะ ล่าง ม่าน

两人一把伞 又爱阳光
liǎng rén yī bǎ sǎn  yòu ài yáng guāng
เหลี่ยง เหริน อี้ ป๋า ส่าน  โย่ว อ้าย หยาง กวง

一天一个赞 赞到非凡变平凡
yī tiān yī gè zàn  zàn dào fēi fán biàn píng fán 
อี้ เทียน อี๋ เก้อ จ้าน  จ้าน เต้า เฟย ฝาน เปี้ยน ผิง ฝาน

这就叫做物极必反
zhè jiù jiào zuò wù jí bì fǎn
เจ้อ จิ้ว เจี้ยว จั้ว อู้ จี๋ ปี้ ฝ่าน

*孤独够想找伴 套牢了想结帐
gū dú gòu xiǎng zhǎo bàn  tào láo le xiǎng jié zhàng 
กู ตู๋ โก้ว เสียง เจ่า ปั้น  เท่า เหลา เลอะ เสี่ยง เจี๋ย จ้าง 

心情刚跌停板 欲望又涨停板
xīn qíng gāng diē tíng bǎn  yù wàng yòu zhǎng tíng bǎn
ซิน ฉิง กัง เตีย ถิง ป่าน  อวิ้ ว่าง โย่ว จ่าง ถิง ป่าน

闷死就想心乱 烦死就想平淡
mèn sǐ jiù xiǎng xīn luàn  fán sǐ jiù xiǎng píng dàn 
เมิ่น สื่อ จิ้ว เสี่ยง ซิน ล่วน  ฝาน สื่อ จิ้ว เสี่ยง ผิง ตั้น

就像身体健康 靠血液循环
jiù xiàng shēn tǐ jiàn kāng  kào xuè yè xún huán
จิ้ว เซี่ยง เซิน ถี่ เจี้ยน คัง  เค่า เซว่ เย้ สวิน หวน

**超有感 瞬间好感 好到觉得好烦 反感又变无感
chāo yǒu gǎn  shùn jiān hǎo gǎn  hǎo dào jué de hǎo fán  fǎn gǎn yòu biàn wú gǎn
เชา โหยว ก่าน  ซุ่น เจียน เหา ก่าน  เห่า เต้า เจว๋ เตอะ เห่า ฝาน  ฝาน ก่าน โย่ว เปี้ยน อู๋ ก่าน

超无感 很快有快感 出去走走转转 就有灵感
chāo wú gǎn  hěn kuài yǒu kuài gǎn  chū qù zǒu zǒu zhuǎn zhuǎn  jiù yǒu líng gǎn
เชา อู๋ ก่าน  เหิ่น ไคว่ โหย่ว ไคว่ ก่าน  ชู ชวี่ โจ๋ว โจ่ว จ๋วน จ่วน  จิ้ว โหย่ว หลิง ก่าน

超伤感 就像流感 热泪变成冷汗 回头就变喜感
chāo shāng gǎn  jiù xiàng liú gǎn  rè lèi biàn chéng lěng hàn  huí tóu jiù biàn xǐ gǎn
เชา ซาง ก่าน  จิ้ว เซี่ยง หลิว ก่าน  เย่อ เล้ย เปี้ยน เฉิง เหลิ่ง ฮั่น  หุย โถว จิ้ว เปี้ยน สี ก่าน

大循环 不需第六感 不断有感 无感 赶得挺赶
dà xún huán  bù xū dì liù gǎn  bù duàn yǒu gǎn  wú gǎn  gǎn de tǐng gǎn
ต้า สวิน หวน  ปู้ ซวี ตี้ ลิ่ว ก่าน  ปู๋ ต้วน โหยว ก่าน  อู๋ ก่าน  ก่าน เตอะ ถิง ก่าน

不用管 呃~~ 血液循环 呃~~
bù yòng guǎn  OH~~  xuè yè xún huán  OH~~
ปู๋ ย่ง ก่วน  โอ้~~  เซว่ เย้ สวิน หวน  โอ้~~

一摊又一摊 吃到太甜就爱酸
yī tān yòu yī tān  chī dào tài tián jiù ài suān 
อี้ ทาน โย่ว อี้ ทาน  ชือ เต้า ไท่ เถียน จิ้ว อ้าย ซวน

怪不得聚散没了没完 不做工作狂
guài bù dé jù sàn méi liǎo méi wán  bù zuò gōng zuò kuáng
ไกว้ ปู้ เต๋อ จวี้ ซ่าน เหมย เหลี่ยว เหมย หวาน  ปู๋ จั้ว กง จั้ว ขวง

谈到恋爱像上班 这就叫做功德圆满
tán dào liàn ài xiàng shàng bān  zhè jiù jiào zuò gōng dé yuán mǎn
ถาน เต้า เลี่ยน อ้าย เซี่ยง ซ่าง ปัน  เจ้อ จิ้ว เจี้ยว จั้ว กง เต๋อ หยวน หม่าน

ซ้ำ *, **, **Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...