วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Break Down (Chinese Version) - Super Junior-M (Lyrics)

เพลง Break Down (Chinese Version)
ศิลปิน Super Junior-M (슈퍼주니어-M) SJ-M (Mandarin) [Lǐ Shèng Mǐn (李晟敏) Lee Sung-Min, Lǐ Yín Hè (李银赫) Lee Eun-Hyuk, Lǐ Dōng Hǎi (李东海) Lee Dong-Hae, Cuī Shǐ Yuán (崔始源) Choi Si-Won, Jīn Lì Xù (金厉旭) Kim Ryeo-Wook, Cáo Guī Xián (曺圭贤) Cho Kyu-Hyun, Liú Xiàn Huá (刘宪华) Henry, Zhōu Mì (周觅) Zhou Mi]
อัลบั้ม Break Down (Chinese Version) The Second Album
สังกัด S.M.Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง刘宪华 : 这不像是我 完全冷静不来
LiúXiànHuá : zhè bù xiàng shì wǒ  wán quán lěng jìng bù lái 
Henry : เจ้อ ปู๋ เซี่ยง ซื่อ หว่อ  หวาน เฉวียน เหลิ่ง จิ้ง ปู้ ไหล

路人都看穿 对你我有种特别期待
lù rén dōu kàn chuān  duì nǐ wǒ yǒu zhǒng tè bié qī dài
ลู่ เหริน โตว คั่น ชวน  ตุ้ย หนี่ หวอ โหยว จ่ง เท่อ เปี๋ย ชี ไต้

李东海 : 失控了 怎么办 快要离不开
LǐDōngHǎi : shī kòng le  zěn me bàn  kuài yào lí bù kāi
LeeDong-Hae : ซือ ค่ง เลอะ  เจิ่น เมอะ ปั้น  ไคว่ เหย้า หลี ปู้ ไค

李银赫 : Yeah 话题都十分普通 为何心跳 异常汹涌
LǐYínHè : Yeah  huà tí dōu shí fēn pǔ tōng  wèi hé xīn tiào  yì cháng xiōng yǒng
LeeEun-Hyuk : เย้  ฮว่า ถี โตว สือ เฟิน ผู่ ทง  เว่ย เหอ ซิน เที่ยว  อี้ ฉาง โซวง หย่ง

一举一动 在你面前 全被轻松看透
yī jǔ yī dòng  zài nǐ miàn qián  quán bèi qīng sōng kàn tòu
อี้ จวี่ อี๋ ต้ง  ไจ้ หนี่ เมี่ยน เฉียน  เฉวียน เป้ย ชิง ซง คั่น โท่ว

曺圭贤 : 因为我 迷失在 你眼神的海
CáoGuīXián : yīn wèi wǒ  mí shī zài  nǐ yǎn shén de hǎi
ChoKyu-Hyun : ยิน เว่ย หว่อ  หมี ซือ ไจ้  หนี เหยี่ยน เสิน เตอะ ไห่

*合 : 武装的心脏为你 Break Down
All : wǔ zhuāng de xīn zàng wèi nǐ  Break Down
ร้องรวม : อู่ จวง เตอะ ซิน จ้าง เว่ย หนี่  เบรค ดาวน์

剩下赤裸的告白 没防备的爱
shèng xià chì luǒ de gào bái  méi fáng bèi de ài 
เซิ่ง เซี่ย ชื่อ หลั่ว เตอะ เก้า ไป๋  เหมย ฝัง เป้ย เตอะ อ้าย

奋不顾身要勇敢 挡开流言的子弹
fèn bù gù shēn yào yǒng gǎn  dǎng kāi liú yán de zǐ dàn
เฟิ่น ปู๋ กู้ เซิน เหย้า หยง ก่าน  ต่าง ไค หลิว เหยียน เตอะ จื่อ ตั้น

So Baby Let's Go Go Go Go Go~

冷酷的面具为你 Break Down Down
lěng kù de miàn jù wèi nǐ  Break Down Down
เหลิ่ง คู่ เตอะ เมี่ยน จวี้ เว่ย หนี่  เบรค ดาวน์ ดาวน์

所有表情都透露 对你的崇拜
suǒ yǒu biǎo qíng dōu tòu lù  duì nǐ de chóng bài 
สัว โหยว เปี่ยว ฉิง โตว โท่ว ลู่  ตุ้ย หนี่ เตอะ ฉง ป้าย 

伤了也不后悔感慨 只渴望你的依赖
shāng le yě bù hòu huǐ gǎn kǎi  zhǐ kě wàng nǐ de yī lài
ซาง เลอะ เย่ ปู๋ โฮ่ว หุ่ย ก๋าน ไข่  จื๋อ เข่อ ว่าง หนี่ เตอะ อี ไล่ 

So Baby Let's Go Go Go Go Go~

金厉旭 : 沿路上卸下盔甲 拼命跑得更快
JīnLìXù : yán lù shàng xiè xià kuī jiǎ  pīn mìng pǎo de gèng kuài 
KimRyeo-Wook : เหยียน ลู่ ซ่าง เซี้ย เซี่ย คุย เจี่ย  พิน มิ่ง เผ่า เตอะ เกิ้ง ไคว่

跟上你保护着你 不被伤害
gēn shàng nǐ bǎo hù zhe nǐ  bù bèi shāng hài
เกิน ซ่าง หนี เป่า ฮู่ เจอะ หนี่  ปู๋ เป้ย ซาง ไห้

周觅 : 就算会伤痕累累 我也都不管 为你 (OH Yeah OH Yeah)
ZhōuMì : jiù suàn huì shāng hén lěi lěi  wǒ yě dōu bù guǎn  wèi nǐ  (OH Yeah OH Yeah)
ZhouMi : จิ้ว ซ่วน ฮุ่ย ซาง เหิน เหลย เหล่ย  หวอ เย่ โตว ปู้ ก่วน  เว่ย หนี่  (โอ้ เย้ โอ้ เย้)

李晟敏 : 你也许觉得太疯狂
LǐShèngMǐn : nǐ yě xǔ jué de tài fēng kuáng
LeeSung-Min : หนี เย๋ สวี่ เจว๋ เตอะ ไท่ เฟิง ขวง

(刘宪华 Henry : Yeah You Can Call Me Crazy)

其实我也这样想 (李银赫 : 但无法停止爱你)
qí shí wǒ yě zhè yàng xiǎng  (LǐYínHè : dàn wú fǎ tíng zhǐ ài nǐ)
ฉี สือ หวอ เย่ เจ้อ ย่าง เสี่ยง  (LeeEun-Hyuk : ตั้น อู๋ ฝ่า ถิง จื่อ อ้าย หนี่)

李东海 : 爱像一段会中毒 旋律~
LeeDong-Hae : ài xiàng yī duàn huì zhòng dú  xuán lǜ~
LǐDōngHǎi : อ้าย เซี่ยง อี๋ ต้วน ฮุ่ย จ้ง ตู๋  เสวียน ลวี้~

ซ้ำ *

金厉旭 : 像快要 找回自己 却又失败
JīnLìXù : xiàng kuài yào  zhǎo huí zì jǐ  què yòu shī bài
KimRyeo-Wook : เซี่ยง ไคว่ เหย้า  เจ่า หุย จื้อ จี่  เชว่ โย่ว ซือ ป้าย

你又 Breaking Me Down  Breaking Me Down
nǐ yòu  Breaking Me Down  Breaking Me Down
หนี่ โย่ว  เบรคคิง มี ดาวน์  เบรคคิง มี ดาวน์

周觅 : 多少次 已经走远 又再回来
ZhōuMì : duō shǎo cì  yǐ jīng zǒu yuǎn  yòu zài huí lái
ZhouMi : ตัว เส่า ชื่อ  อี่ จิง โจ๋ว หย่วน  โย่ว ไจ้ หุย ไหล

爱总 Breaking Me Down  Breaking Me Down Down
ài zǒng  Breaking Me Down  Breaking Me Down Down
อ้าย จ่ง  เบรคคิง มี ดาวน์  เบรคคิง มี ดาวน์ ดาวน์

ซ้ำ *

合 : 退路已经全部的
All : tuì lù yǐ jīng quán bù de
ร้องรวม : ทุ่ย ลู่ อี่ จิง เฉวียน ปู้ เตอะ

Break Down Break Down Break Down Break Down

化成废墟一般的
huà chéng fèi xū yī bān de
ฮว่า เฉิง เฟ่ย ซวี อี้ ปัน เตอะ

Break Down Break Down Break Down Break Down

爱你让我彻底的 Break Down
ài nǐ ràng wǒ chè dǐ de  Break Down
อ้าย หนี่ ร่าง หว่อ เช้อ ตี่ เตอะ  เบรค ดาวน์

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...