วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Bao Zha De Chen Mo (爆炸的沉默) Silent Sigh - Amber Kuo (Lyrics)

เพลง Bào Zhà De Chén Mò (爆炸的沉默) Silent Sigh
ศิลปิน Guō Cǎi Jié (郭采) Amber Kuo
อัลบั้ม Gěi Tā () Hear, There And Everywhere
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


你的谎言 你的改变 我都沉默以对
nǐ de huǎng yán  nǐ de gǎi biàn  wǒ dōu chén mò yǐ duì 
หนี่ เตอะ ห่วง เหยียน  หนี่ เตอะ ไก่ เปี้ยน  หว่อ โตว เฉิน มั่ว อี่ ตุ้ย

我的感觉 我的哽咽 不奢望你可以体会
wǒ de gǎn jué  wǒ de gěng yàn  bù shē wàng nǐ kě yǐ tǐ huì
หว่อ เตอะ ก่าน เจว๋  หว่อ เตอะ เกิ่ง เหยี้ยน  ปู้ เซอ ว่าง หนี เขอ อี่ ถี่ ฮุ่ย

确定告别 就不要眷恋 (哀求的人最可悲)
què dìng gào bié  jiù bù yào juàn liàn (āi qiú de rén zuì kě bēi) 
เชว่ ติ้ง เก้า เปี๋ย  จิ้ว ปู๋ เหย้า เจวี้ยน เลี่ยน  (อาย ฉิว เตอะ เหริน จุ้ย เข่อ เปย)

选择弃权 并不是败退
xuǎn zé qì quán  bìng bù shì bài tuì
เสวี่ยน เจ๋อ ชี่ เฉวียน  ปิ้ง ปู๋ ซื่อ ป้าย ทุ่ย

倔强的我的沉默 假扮成了冷笑一朵
jué jiàng de wǒ de chén mò  jiǎ bàn chéng le lěng xiào yī duǒ 
เจว๋ เจี้ยง เตอะ หว่อ เตอะ เฉิน มั่ว  เจี่ย ปั้น เฉิง เลอะ เหลิ่ง เสี้ยว อี้ ตั่ว

在身后你呼唤我 我挥挥手没有回头
zài shēn hòu nǐ hū huàn wǒ  wǒ huī huī shǒu méi yǒu huí tóu
ไจ้ เซิน โฮ่ว หนี่ ฮู ฮ่วน หว่อ  หว่อ ฮุย ฮุย โส่ว เหมย โหย่ว หุย โถว

穿越过几条街 和无数的灯火
chuān yuè guò jǐ tiáo jiē  hé wú shù de dēng huǒ 
ชวน เยว่ กั้ว จี่ เถียว เจีย  เหอ อู๋ ซู่ เตอะ เติง หั่ว

眼泪流下 两行寂寞 到胸口变刺痛
yǎn lèi liú xià  liǎng háng jì mò  dào xiōng kǒu biàn cì tòng
เหยี่ยน เล้ย หลิว เซี่ย  เหลี่ยง หาง จี้ มั่ว  เต้า โซวง โข่ว เปี้ยน ชื่อ ท่ง

什么谋略 什么警戒 当爱过境一样狼狈
shén me móu lüè  shén me jǐng jiè  dāng ài guò jìng yī yàng láng bèi 
เสิน เมอะ โหมว เลว่  เสิน เมอะ จิ่ง เจี้ย  ตัง อ้าย กั้ว จิ้ง อี๋ ย่าง หลาง เป้ย

我的碎裂 怎么去面对
wǒ de suì liè  zěn me qù miàn duì
หว่อ เตอะ ซุ่ย เลี้ย  เจิ่น เมอะ ชวี่ เมี่ยน ตุ้ย

爆炸的我的沉默 坠落成了满身伤口
bào zhà de wǒ de chén mò  zhuì luò chéng le mǎn shēn shāng kǒu 
เป้า จ้า เตอะ หว่อ เตอะ เฉิน มั่ว  จุ้ย ลั่ว เฉิง เลอะ หม่าน เซิน ซาง โข่ว

从体内涌出脆弱 嚎啕大哭不停颤抖
cóng tǐ nèi yǒng chū cuì ruò  háo táo dà kū bù tíng chàn dǒu
ฉง ถี่ เน่ย หย่ง ชู ชุ่ย รั่ว  เหา เถา ต้า คู ปู้ ถิง ช่าน โต่ว

既无力又无助 回忆还滂沱着
jì wú lì yòu wú zhù  huí yì hái pāng tuó zhe 
จี้ อู๋ ลี่ โย่ว อู๋ จู้  หุย อี้ ไห พัง ถัว เจอะ

竟然希望 分手是梦 慌乱到沦落了
jìng rán xī wàng  fēn shǒu shì mèng  huāng luàn dào lún luò le
จิ้ง หยาน ซี ว่าง  เฟิน โส่ว ซื่อ เมิ่ง  ฮวง ล่วน เต้า หลุน ลั่ว เลอะ

在爆炸过后 剩下什么
zài bào zhà guò hòu  shèng xià shén me 
ไจ้ เป้า จ้า กั้ว โฮ่ว  เซิ่ง เซี่ย เสิน เมอะ

我的沉默 燃烧成了一片荒漠
wǒ de chén mò  rán shāo chéng le yī piàn huāng mò
หว่อ เตอะ เฉิน มั่ว  หยาน เซา เฉิง เลอะ อี๋ เพี่ยน ฮวง มั่ว

孤独像一个星球 小到只有我在漂流
gū dú xiàng yī gè xīng qiú  xiǎo dào zhǐ yǒu wǒ zài piāo liú 
กู ตู๋ เซี่ยง อี๋ เก้อ ซิง ฉิว  เสี่ยว เต้า จื๋อ โหยว หว่อ ไจ้ เพียว หลิว

没有人能投靠 没有人能诉说
méi yǒu rén néng tóu kào  méi yǒu rén néng sù shuō
เหมย โหย่ว เหริน เหนิง โถว เค่า  เหมย โหย่ว เหริน เหนิง ซู่ ซัว

看着时间 缓缓流过 把一切全淹没
kàn zhe shí jiān  huǎn huǎn liú guò  bǎ yī qiè quán yān mò
คั่น เจอะ สือ เจียน  หวน ห่วน หลิว กั้ว  ป่า อี๋ เชี้ย เฉวียน เยียน มั่ว

爆炸的我的沉默 冷却成了一份温柔
bào zhà de wǒ de chén mò  lěng què chéng le yī fèn wēn róu 
เป้า จ้า เตอะ หว่อ เตอะ เฉิน มั่ว  เหลิ่ง เชว่ เฉิง เลอะ อี๋ เฟิ่น เวิน โหรว

对与错不再追究 好和坏都全部接受
duì yǔ cuò bù zài zhuī jiū  hǎo hé huài dōu quán bù jiē shòu
ตุ้ย อวิ่ ชั่ว ปู๋ ไจ้ จุย จิว  เห่า เหอ ไฮว่ โตว เฉวียน ปู้ เจีย โซ่ว

忽然间明白了 想不开太折磨
hū rán jiān míng bái le  xiǎng bù kāi tài zhé mó 
ฮู หยาน เจียน หมิง ไป๋ เลอะ  เสี่ยง ปู้ ไค ไท่ เจ๋อ หมัว

爆炸也是一种挣脱 我是全新的我
bào zhà yě shì yī zhǒng zhèng tuō  wǒ shì quán xīn de wǒ
เป้า จ้า เย่ ซื่อ อี้ จ่ง เจิ้ง ทัว  หว่อ ซื่อ เฉวียน ซิน เตอะ หว่อ

让夕阳陨落 在背后
ràng xī yáng yǔn luò  zài bèi hòu
ร่าง ซี หยาง หวิ่น ลั่ว  ไจ้ เป้ย โฮ่ว

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...