วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

Zha Lan Jian Xi Tou Kui Ni (栅栏间隙偷窥你) Spying On You Behind The Fence - Jolin Tsai (Lyrics)

เพลง Zhà Lan Jiàn Xì Tōu Kuī Nǐ (栅栏间隙偷窥你) Spying On You Behind The Fence
ศิลปิน Cài Yī Lín (蔡依林) Jolin Tsai
อัลบั้ม MUSE (MUSE Of Dream, MUSE Of Love)
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


我想要 一些自己的光景 比船桨 划破海洋还要轻
wǒ xiǎng yào  yī xiē zì jǐ de guāng jǐng  bǐ chuán jiǎng  huá pò hǎi yáng hái yào qīng
หว่อ เสี่ยง เหย้า  อี้ เซีย จื้อ จี่ เตอะ กวง จิ่ง  ปี่ ฉวน เจี่ยง  หวา พั้ว ไห่ หยาง ไห เหย้า ชิง

幻想着 你靠近时的呼吸 这感觉 已经足以叫人昏迷吧
huàn xiǎng zhe  nǐ kào jìn shí de hū xī  zhè gǎn jué  yǐ jīng zú yǐ jiào rén hūn mí ba
ฮ่วน เสี่ยง เจอะ  หนี่ เค่า จิ้น สือ เตอะ ฮู ซี  เจ้อ ก่าน เจว๋  อี่ จิง จู๋ อี่ เจี้ยว เหริน ฮุน หมี ป่ะ

我想要 一些自己的逻辑 科学家 全都无法去分析
wǒ xiǎng yào  yī xiē zì jǐ de luó jí  kē xué jiā  quán dōu wú fǎ qù fēn xī
หว่อ เสี่ยง เหย้า  อี้ เซีย จื้อ จี่ เตอะ หลัว จี๋  เคอ เสว๋ เจีย  เฉวียน โตว อู๋ ฝ่า ชวี่ เฟิน ซี

观察着 你眨眼睛的频率 这感觉 可以扛起一座森林吧
guān chá zhe  nǐ zhǎ yǎn jing de pín lǜ  zhè gǎn jué  kě yǐ káng qǐ yī zuò sēn lín ba
กวน ฉา เจอะ  หนี จ๋า เหยี่ยน จิง เตอะ ผิน ลวี้  เจ้อ ก่าน เจว๋  เขอ อี่ ขาง ฉี่ อี๋ จั้ว เซิน หลิน ป่ะ

就算是 很幸福也不要太快相信
jiù suàn shì  hěn xìng fú yě bù yào tài kuài xiāng xìn
จิ้ว ซ่วน ซื่อ  เหิ่น ซิ่ง ฝู เย่ ปู๋ เหย้า ไท่ ไคว่ เซียง ซิ่น

*还不要 太快揭穿这把戏 就让我 继续这完美的谜语
hái bù yào  tài kuài jiē chuān zhè bǎ xì  jiù ràng wǒ  jì xù zhè wán měi de mí yǔ
ไห ปู๋ เหย้า  ไท่ ไคว่ เจีย ชวน เจ้อ ป่า ซี่  จิ้ว ร่าง หว่อ  จี้ ซวี่ เจ้อ หวาน เหม่ย เตอะ หมี อวิ่

先保持 忽远忽近的距离 就让我 隔着这美丽的间隙 (偷窥你)
xiān bǎo chí  hū yuǎn hū jìn de jù lí  jiù ràng wǒ  gé zhe zhè měi lì de jiàn xì (tōu kuī nǐ)
เซียน เป่า ฉือ  ฮู หย่วน ฮู จิ้น เตอะ จวี้ หลี  จิ้ว ร่าง หว่อ  เก๋อ เจอะ เจ้อ เหม่ย ลี่ เตอะ เจี้ยน ซี่  (โทว คุย หนี่)

我知道 这是自虐的游戏 好像是 你随时可能离去
wǒ zhī dào  zhè shì zì nüè de yóu xì  hǎo xiàng shì  nǐ suí shí kě néng lí qù
หว่อ จือ เต้า  เจ้อ ซื่อ จื้อ เนว่ เตอะ โหยว ซี่  เห่า เซี่ยง ซื่อ  หนี่ สุย สือ เข่อ เหนิง หลี ชวี่

虽然你的眼神那么确定 对我说 再不可能找到唯一吧
suī rán nǐ de yǎn shén nà me què dìng  duì wǒ shuō  zài bù kě néng zhǎo dào wéi yī ba
ซุย หยาน หนี่ เตอะ เหยี่ยน เสิน น่า เมอะ เชว่ ติ้ง  ตุ้ย หว่อ ซัว  ไจ้ ปู้ เข่อ เหนิง เจ่า เต้า เหวย อี ป่ะ

我感到幸福 却不敢太快去相信
wǒ gǎn dào xìng fú  què bù gǎn tài kuài qù xiāng xìn
หว่อ ก่าน เต้า ซิ่ง ฝู  เชว่ ปู้ ก่าน ไท่ ไคว่ ชวี่ เซียง ซิ่น

ซ้ำ *, *

先别说爱~ 先别说爱~ 就让我爱~爱~爱着你  Ai~Ai~
xiān bié shuō ài~  xiān bié shuō ài~  jiù ràng wǒ ài~ ài~ ài zhe nǐ  Ai~ Ai~
เซียน เปี๋ย ซัว อ้ายเซียน เปี๋ย ซัว อ้ายจิ้ว ร่าง หว่อ อ้าย~ อ้าย~ อ้าย เจอะ หนี่   อ้าย~ อ้าย~

我想要 等着你沉沉睡去 动物园 安于豢养的猫咪
wǒ xiǎng yào  děng zhe nǐ chén chén shuì qù  dòng wù yuán  ān yú huàn yǎng de māo mī
หว่อ เสี่ยง เหย้า  เติ่ง เจอะ หนี่ เฉิน เฉิน ซุ่ย ชวี่  ต้ง อู้ หยวน  อัน อวิ๋ ฮ่วน หย่าง เตอะ เมา มี

嘲笑着 我把自由送给你 忍不住 得意忘形自己笑出声音
cháo xiào zhe  wǒ bǎ zì yóu sòng gěi nǐ  rěn bù zhù  dé yì wàng xíng zì jǐ xiào chū shēng yīn
เฉา เสี้ยว เจอะ  หว่อ ป่า จื้อ โหยว ซ่ง เก๋ย หนี่  เหริ่น ปู๋ จู้  เต๋อ อี้ ว่าง สิง จื้อ จี่ เสี้ยว ชู เซิง ยิน

此刻幸福是走进你的栅栏 圈住自己
cǐ kè xìng fú shì zǒu jìn nǐ de zhà lan  quān zhù zì jǐ
ฉื่อ เค่อ ซิ่ง ฝู ซื่อ โจ่ว จิ้น หนี่ เตอะ จ้า หลาน  เชวียน จู้ จื้อ จี่

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...