วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

Yu (逾时不候的永恒) The Adequate Eternity - Aaron Yan (Lyrics)

เพลง Yú Shí Bù Hòu De Yǒng Héng (时不候的永恒) The Adequate Eternity
ศิลปิน Yán Yǎ Lún (亚纶) Aaron Yan
อัลบั้ม Jì Niàn Rì (纪念日) The Moment
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


像个梦 你出现 伴着钢琴声
xiàng gè mèng  nǐ chū xiàn  bàn zhe gāng qín shēng 
เซี่ยง เก้อ เมิ่ง  หนี่ ชู เซี่ยน  ปั้น เจอะ กัง ฉิน เซิง

望着我 你眼神 亮得像星辰
wàng zhe wǒ  nǐ yǎn shén  liàng de xiàng xīng chén
ว่าง เจอะ หว่อ  หนี เหยี่ยน เสิน  เลี่ยง เตอะ เซี่ยง ซิง เฉิน

忽然间我 失去平衡 觉得自己 满身灰尘
hū rán jiān wǒ  shī qù píng héng  jué de zì jǐ  mǎn shēn huī chén
ฮู หยาน เจียน หว่อ  ซือ ชวี่ ผิง เหิง  เจว๋ เตอะ จื้อ จี่  หม่าน เซิน ฮุย เฉิน

不承认 不否认 是种保护色
bù chéng rèn  bù fǒu rèn  shì zhǒng bǎo hù sè 
ปู้ เฉิง เริ่น  ปู้ โฝ่ว เริ่น  ซื่อ จ่ง เป่า ฮู่ เซ้อ

犹豫之中忘了爱 要努力去争
yóu yù zhī zhōng wàng le ài  yào nǔ lì qù zhēng
โหยว อวิ้ จือ จง ว่าง เลอะ อ้าย  เหย้า หนู่ ลี่ ชวี่ เจิง

差点错过 最好的人 直到你转过身 世界黯然失色
chà diǎn cuò guò  zuì hǎo de rén  zhí dào nǐ zhuǎn guò shēn  shì jiè àn rán shī sè
ช่า เตี่ยน ชั่ว กั้ว  จุ้ย เห่า เตอะ เหริน  จื๋อ เต้า หนี จ่วน กั้ว เซิน  ซื่อ เจี้ย อั้น หยาน ซือ เซ้อ

*逾时不候的永恒 幸福不能等
yú shí bù hòu de yǒng héng  xìng fú bù néng děng
อวิ๋ สือ ปู๋ โฮ่ว เตอะ หย่ง เหิง  ซิ่ง ฝู ปู้ เหนิง เติ่ง

消失之前 我朝着你狂奔
xiāo shī zhī qián  wǒ cháo zhe nǐ kuáng bēn
เซียว ซือ จือ เฉียน  หว่อ เฉา เจอะ หนี่ ขวง เปิน

分秒必争的青春 就(我)应该狂热
fēn miǎo bì zhēng de qīng chūn  jiù(wǒ) yīng gāi kuáng rè
เฟิน เหมี่ยว ปี้ เจิง เตอะ ชิง ชุน  จิ้ว(หว่อ) ยิง ไก ขวง เย่อ

勇敢拥抱你让美梦 成真
yǒng gǎn yōng bào nǐ ràng měi mèng  chéng zhēn
หยง ก่าน ยง เป้า หนี่ ร่าง เหม่ย เมิ่ง  เฉิง เจิน

Woo OH Woo Huu Woo Woo HO Yeah~

是谁说 该我的 终究是我的
shì shuí shuō  gāi wǒ de  zhōng jiū shì wǒ de
ซื่อ สุย ซัว  ไก หว่อ เตอะ  จง จิว ซื่อ หว่อ เตอะ

而你心里的转折 我却没有问
ér nǐ xīn lǐ de zhuǎn zhé  wǒ què méi yǒu wèn
เอ๋อ หนี่ ซิน หลี่ เตอะ จ่วน เจ๋อ  หว่อ เชว่ เหมย โหย่ว เวิ่น

爱要趁早 牢牢抓稳
ài yào chèn zǎo  láo láo zhuā wěn
อ้าย เหย้า เชิ่น เจ่า  เหลา เหลา จวา เหวิ่น

不要后知后觉 用遗憾来深刻
bù yào hòu zhī hòu jué  yòng yí hàn lái shēn kè
ปู๋ เหย้า โฮ่ว จือ โฮ่ว เจว๋  ย่ง อี๋ ฮั่น ไหล เซิน เค่อ

ซ้ำ *, *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...