วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2556

Yi Hou Yao Zuo De Shi (以后要做的事) Future Tense - JJ Lin (Lyrics)

เพลง Yǐ Hòu Yào Zuò De Shì (以后要做的事) Future Tense
ศิลปิน Lín Jùn Jié (林俊杰) JJ Lin
อัลบั้ม Yīn Nǐ Ér Zài (因你而在) Stories Untold
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง

*还没走到最后 请别低着头
hái méi zǒu dào zuì hòu  qǐng bié dī zhe tóu 
ไห เหมย โจ่ว เต้า จุ้ย โฮ่ว  ฉิ่ง เปี๋ย ตี เจอะ โถว

沿途捡的梦 是否 有些不安和迷惑
yán tú jiǎn de mèng  shì fǒu  yǒu xiē bù ān hé mí huò
เหยียน ถู เจี่ยน เตอะ เมิ่ง  ซื่อ โฝ่ว  โหย่ว เซีย ปู้ อัน เหอ หมี ฮั่ว

有些应该紧握 有些该放手
yǒu xiē yīng gāi jǐn wò  yǒu xiē gāi fàng shǒu 
โหย่ว เซีย ยิง ไก จิ่น ว่อ  โหย่ว เซีย ยิง ไก ฟ่าง โส่ว

会隐隐作痛 走过 才是真实的自我 (Woo)
huì yǐn yǐn zuò tòng  zǒu guò  cái shì zhēn shí de zì wǒ  (Woo)
ฮุ่ย หยิน หยิ่น จั้ว ท่ง  โจ่ว กั้ว  ไฉ ซื่อ เจิน สือ เตอะ จื้อ หว่อ  (โว้)

**别逃避我们以后 要做的事情
bié táo bì wǒ men yǐ hòu  yào zuò de shì qíng 
เปี๋ย เถา ปี้ หว่อ เมิน อี่ โฮ่ว  เหย้า จั้ว เตอะ ซื่อ ฉิง

多些幻想少一些 犹豫的途径
duō xiē huàn xiǎng shǎo yī xiē  yóu yù de tú jìng
ตัว เซีย ฮ่วน เสี่ยง เส่า อี้ เซีย  โหยว อวิ้ เตอะ ถู จิ้ง

路不该是疑问句 要比谁都清晰
lù bù gāi shì yí wèn jù  yào bǐ shuí dōu qīng xī 
ลู่ ปู้ ไก ซื่อ อี๋ เวิ่น จวี้  เหย้า ปี่ สุย โตว ชิง ซี

时间从来不为谁 暂停了前进
shí jiān cóng lái bù wèi shuí  zàn tíng le qián jìn
สือ เจียน ฉง ไหล ปู๋ เว่ย สุย  จ้าน ถิง เลอะ เฉียน จิ้น

就像爱从来不曾 会风平浪静
jiù xiàng ài cóng lái bù céng  huì fēng píng làng jìng 
จิ้ว เซี่ยง อ้าย ฉง ไหล ปู้ เฉิง  ฮุ่ย เฟิง ผิง ล่าง จิ้ง

未来就会揭谜底 命运捧在我手心 (HO Yeah)
wèi lái jiù huì jiē mí dǐ  mìng yùn pěng zài wǒ shǒu xīn  (HO Yeah)
เว่ย ไหล จิ้ว ฮุ่ย เจีย หมี ตี่  มิ่ง วิ่น เผิ่ง ไจ้ หวอ โส่ว ซิน  (โฮ้ เย้)

ซ้ำ *, **

或许会不知所措 痛过才浮现彩虹
huò xǔ huì bù zhī suǒ cuò  tòng guò cái fú xiàn cǎi hóng 
ฮั่ว สวี่ ฮุ่ย ปู้ จือ สั่ว ชั่ว  ท่ง กั้ว ไฉ ฝู เซี่ยน ไฉ่ หง

越纯粹就越感动 我一抬头 是最初的天空 Woo
yuè chún cuì jiù yuè gǎn dòng  wǒ yī tái tóu  shì zuì chū de tiān kōng  Woo
เยว่ ฉุน ชุ่ย จิ้ว เยว่ ก่าน ต้ง  หว่อ อี้ ไถ โถว  ซื่อ จุ้ย ชู เตอะ เทียน คง  โว้

ซ้ำ **


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...