วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

Shi Miao De Chong Dong (十秒的冲动) 10 Seconds Of Insane Bravery - JJ Lin (Lyrics)

เพลง Shí Miǎo De Chōng Dòng (十秒的冲) 10 Seconds Of Insane Bravery
ศิลปิน Lín Jùn Jié (林俊杰) JJ Lin
อัลบั้ม Yīn Nǐ Ér Zài (因你而在) Stories Untold
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


狭小的厨房 拥挤的沙发
xiá xiǎo de chú fáng  yōng jǐ de shā fā 
เสีย เสี่ยว เตอะ ฉู ฝัง  ยง จี่ เตอะ ซา ฟา

竟然能在你走后 变这么空荡
jìng rán néng zài nǐ zǒu hòu  biàn zhè me kōng dàng
จิ้ง หยาน เหนิง ไจ้ หนี โจ่ว โฮ่ว  เปี้ยน เจ้อ เมอะ คง ตั้ง

梦被窃取的每个晚上 醒着在往事里面流浪
mèng bèi qiè qǔ de měi gè wǎn shàng  xǐng zhe zài wǎng shì lǐ miàn liú làng
เมิ่ง เป้ย เชี้ย ฉวี่ เตอะ เหม่ย เก้อ หว่าน ซ่าง  สิ่ง เจอะ ไจ้ หว่าง ซื่อ หลี่ เมี่ยน หลิว ล่าง

情绪太满我跟黑夜讲话
qíng xù tài mǎn wǒ gēn hēi yè jiǎng huà 
ฉิง ซวี่ ไท่ หม่าน หว่อ เกิน เฮย เย้ เจี่ยง ฮว่า

可是没有谁安慰回答 Woo OH
kě shì méi yǒu shuí ān wèi huí dá  Woo OH
เข่อ ซื่อ เหมย โหย่ว สุย อัน เว่ย หุย ต๋า  โว้ โอ้

*否认不了I Miss You 十秒的冲动 让幸福开头
fǒu rèn bù liǎo I miss you  shí miǎo de chōng dòng  ràng xìng fú kāi tóu
โฝ่ว เริ่น ปู้ เหลี่ยว ไอ มิส ยู  สือ เหมี่ยว เตอะ ชง ต้ง  ร่าง ซิ่ง ฝู ไค โถว

但最后的冲动 让感情远走 被回忆淹没 (OH Yeah HO)
dàn zuì hòu de chōng dòng  ràng gǎn qíng yuǎn zǒu  bèi huí yì yān mò  (OH Yeah HO)
ตั้น จุ้ย โฮ่ว เตอะ ชง ต้ง  ร่าง ก่าน ฉิง หยวน โจ่ว  เป้ย หุย อี้ เยียน มั่ว  (โอ้ เย้ โฮ้)

忙碌的背后 失神的凝望
máng lù de bèi hòu  shī shén de níng wàng 
หมาง ลู่ เตอะ เป้ย โฮ่ว  ซือ เสิน เตอะ หนิง ว่าง

窗外的一朵浮云 迷失了方向
chuāng wài de yī duǒ fú yún  mí shī le fāng xiàng
ชวง ไว่ เตอะ อี้ ตั่ว ฝู หวิน  หมี ซือ เลอะ ฟัง เซี่ยง

对于爱情有着太多想像 才会怪对方让人失望
duì yú ài qíng yǒu zhe tài duō xiǎng xiàng  cái huì guài duì fāng ràng rén shī wàng
ตุ้ย อวิ๋ อ้าย ฉิง โหย่ว เจอะ ไท่ ตัว เสี่ยง เซี่ยง  ไฉ ฮุ่ย ไกว้ ตุ้ย ฟัง ร่าง เหริน ซือ ว่าง

ซ้ำ *

爱恨常常为了同样一个理由
ài hèn cháng cháng wèi le tóng yàng yī gè lǐ yóu 
อ้าย เฮิ่น ฉาง ฉาง เว่ย เลอะ ถง ย่าง อี๋ เก้อ หลี่ โหยว

热恋时候喜欢情浓 不爱了就嫌沉重
rè liàn shí hòu xǐ huān qíng nóng  bù ài le jiù xián chén zhòng
เย่อ เลี่ยน สือ โฮ่ว สี่ ฮวน ฉิง หนง  ปู๋ อ้าย เลอะ จิ้ว เสียน เฉิน จ้ง

抵抗不了 I Miss You Woo 最初的冲动会召唤笑容
dǐ kàng bù liǎo I miss you Woo  zuì chū de chōng dòng huì zhào huàn xiào róng
ตี่ ข้าง ปู้ เหลี่ยว ไอ มิส ยู โว้  จุ้ย ชู เตอะ ชง ต้ง ฮุ่ย เจ้า ฮ่วน เสี้ยว หยง

但最后的冲动 无法再回头 只剩下疼痛 OH Woo
dàn zuì hòu de chōng dòng  wú fǎ zài huí tóu  zhǐ shèng xià téng tòng  OH Woo
ตั้น จุ้ย โฮ่ว เตอะ ชง ต้ง  อู๋ ฝ่า ไจ้ หุย โถว  จื่อ เซิ่ง เซี่ย เถิง ท่ง  โอ้ โว้


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...